Засідання підкомісії «Соціальна робота» комісії 12 «Охорона здоров’я та соціальне забезпечення»

15-17 травня пройшло засідання підкомісії «Соціальна робота» комісії 12 «Охорона здоров’я та соціальне забезпечення» Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України. Такі засідання – завжди інформація для роздумів, привід подискутувати, отримати відповіді на питання, що стосуються законодавства України про вищу освіту, особливості ЗНО і вступу до ВНЗ у 2017 році, розробка документації дуальної, педагогічної, юридичної освіти, завдання на майбутнє, діяльність НАЗЯВО, розробка і затвердження стандартів вищої освіти.

16 травня – круглий стіл в Академії праці, соціальних відносин і туризму «Запровадження програм підготовки докторів філософії з соціальної роботи». Наскрізна думка: «Єдина відповідь на підготовку докторів філософії з соціальної роботи – соціальна педагогіка» (Карагодіна Олена). Я думаю, що основна проблема – не в правових механізмах підготовки фахівців на цьому освітньо-науковому рівні – а у визначенні статусу наукового знання про соціальну роботу, вирішенні проблем інтеграції й еклектики теорії соціальної роботи, розробки методології наукових досліджень.