Засідання секції «Інноваційні та традиційні підходи до соціальної роботи» у рамках ХІІІ Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність»

12 квітня 2016 року в Інституті соціальних технологій Університету «Україна» разом із кафедрою фізичної реабілітації і психології пройшло засідання 11 секції «Інноваційні та традиційні підходи до соціальної роботи» у рамках ХІІІ Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність». З привітанням до учасників конференції звернулась Коротєєва Антоніна Вікторівна, проректор з навчально-виховної роботи та Адирхаєв Сослан Георгійович, директор Інституту соціальних технологій. Вели секцію Буркова Людмила Василівна, доктор педагогічних наук, професор, Малхазов Олександр Ромуальдович, доктор психологічних наук, професор, Адирхаєва Людмила Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент.

До роботи у секції «Інноваційні та традиційні підходи до соціальної роботи» було подано 33 тези доповідей.

  1. Кафедра соціальної роботи та педагогіки Університету «Україна», м.Київ. – 6.
  2. Вінницький соціально-економічний інститут – 1.
  3. Житомирський економіко-гуманітарний інститут – 5.
  4. Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 69 – 1.
  5. Луцький інститут розвитку людини – 2.
  6. Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини – 9.
  7. Полтавський інститут економіки і права -2.
  8. Рівненський інститут УУ – 4.
  9. Чорноморський державний університет імені Петра Могили – 3.

Представлена тематика наукових досліджень виявила різнобічні наукові інтереси студентів і молодих вчених. Однак найбільш цікавими і змістовними виявилися доповіді Нікітіної Тетяни «Корпоративна соціальна служба вищого навчального закладу як модель позитивної інтеграції», Ушеренко Сергія «Особливості життєдіяльності молоді з обмеженням комунікації внаслідок порушення слуху» – cтудентів магістратури спеціальності «Соціальна робота», Університету «Україна», м. Київ (науковий керівник: Іванова І.Б., к.пед.н., доцент) і перші наукові спроби студентів 4 курсу спеціальності «Соціальна робота», Університету «Україна», м. Київ Зацерковної Наталії «Проблема соціальної дискримінації жінок та її розв’язання в контексті соціальної роботи» і Осипенко Анастасії «Формування емпатійного соціального середовища у межах соціальної роботи (на прикладі Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Дарницького району міста Києва)» (науковий керівник: Дика В.А., ст. викладач).

Побажаємо студентам творчого натхнення, цікавості, духовної радості від інтелектуальної праці, яка спрямована на покращення життя особистості і підвищення добробуту нашого народу.