Комплексний випусковий екзамен на освітній програмі 45+ спеціальності «Соціальна робота»

На спеціальності «Соціальна робота» в Університеті «Україна» пройшов комплексний випусковий екзамен на освітній програмі 45+.

Голова екзаменаційної комісії – Машкіна Світлана Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України.

Вітаємо випускників, бажаємо доброго здоров’я та успішної трудової діяльності. Запрошуємо на подальше навчання.