Купрєєва Ольга Іллівна

Кафедра психології

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Вчене звання: доцент

Досвід роботи: 13 років

Біографія

Освіта

Закінчила НПУ імені М.П. Драгоманова за спеціальністю «Педагогіка і психологія (дошкільна)».

Відомості про захист дисертацій

10 грудня 2003 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – Педагогічна та вікова психологія на тему «Особливості “Я-концепції” дорослих інвалідів із ампутаційними дефектами кінцівок».

У 2008 році отримала звання доцента кафедри психології.

Викладає дисципліни

1. Теорія та практика психологічного тренінгу

Перелік науково-методичних праць за останні 5 років

  1. Теоретичний аналіз дослідження проблеми особистісного розвитку студентів з інвалідністю. Науковий вісник Чернівецького університету. – Вип. 743. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Чернівецький нац. у-т, 2015. – С. 124-128.
  2. Психологічні аспекти самореалізації студентів з інвалідністю. Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Том VI: Психологія обдарованості. – Випуск 11. – Київ-«ЖДУ ім. І. Франка», 2015. – С. 130-140.
  3. Комплексна програма розвитку особистісного і професійного становлення майбутнього фахівця. «Актуальні проблеми психології». Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – 2013. – Том. V: Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія. – Випуск 13. – К.: ДП «Інформ.-аналіт. агенство», 2013. – С. 146-154.
  4. Psychological Characteristics of Self-realization of Students with Disabilities. Social welfare: Interdisciplinary Approach, Vol. 2. – No 6 (2015).