Пасічняк Руслана Федорівна

Кафедра психології

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Вчене звання: доцент

Досвід роботи: 18 років

Біографія

Народилась 1 січня 1974 року в селі Коршів Коломийського району Івано-Франківської області.

У 1995 році закінчила Прикарпатський університет ім. Василя Стефаника за спеціальність «Дошкільне виховання».

У 1999 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 на тему «Психологічні особливості особистісного самовизначення старшокласників».

З 2004 року працює в Університеті «Україна» на посаді доцента кафедри психології.

Викладає дисципліни

1. Психологія здоров’я та здорового способу життя
2. Патопсихологія
3. Основи психосоматики та психогенетики

Перелік основних наукових праць

1. Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Загальна психологія» (для бакалаврів, спеціалістів). – К.: МАУП, 2011. – 31 с.

2. Пасічняк Р.Ф. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни «Психологія конфлікту». – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – 28 с.

3. Пасічняк Р.Ф. Професійна ідентичність як суб’єктивний фактор професійної мобільності // Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наукових праць. – Вип. 523-524. – Педагогіка та психологія. – Чернівці: ЧНУ. – 2013. – С. 128-132.

4. Рівні особистісного самовизначення в ранній юності як показник готовності суб’єкта до самостійного прийняття рішень / Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі : Тези доповідей. – К.: Університет “Україна”, 2013. – С. 186-189.

5. Соціально-психологічні детермінанти професійної ідентичності / Молодь: освіта, наука, духовність. XI Всеукр. наук. конф., м. Київ, 9-10 квітня 2014 р.: тези доповідей. – К., 2014. – С. 199-202.

6. Почуття самоефективності як психологічний чинник соціально-психологічної адаптації осіб з обмеженими можливостями / Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами : Зб. наук. праць. – № 12 (14). – К.: Університет «Україна», 2014. – С. 318-320.

Перелік наукових праць

1. Соціально-психологічні детермінанти професійної ідентичності // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами : Збірник наукових праць. – № 3 (5). – К.: Університет «Україна», 2007. – 546 с. – С. 299-304.

2. Рівні особистісного самовизначення в ранній юності як показник готовності суб’єкта до самостійного прийняття рішень // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами : Збірник наукових праць. – № 4 (6). – К.: Університет «Україна», 2007. – 316 с. – С. 168-177.

3. Навчальна програма дисципліни «Вікова психологія» (для бакалаврів). – К.: МАУП, 2007. – 14 с.

4. Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Вікова та педагогічна психологія» (для бакалаврів, магістрів). – К.: МАУП, 2007. – 22 с.

5. Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Загальна психологія» (для бакалаврів, спеціалістів). – К.: МАУП, 2007. – 31 с.

6. Толерантність як умова гуманізації спілкування // Культура в сучасному українському суспільстві: стан та проблеми : Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 6-7 червня. – К.: Видавничий центр «КНУКіМ», 2008. – С. 355-357.

7. До проблеми становлення професійної ідентичності фахівця // Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю «Європейські орієнтири муніципального управління». – К.: Академія муніципального управління, 2008 . – С. 298-300. (14 березня 2008 року).

8. Професійна ідентичність як суб’єктивний фактор професійної мобільності // Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наукових праць. – Вип. 449-450. – Педагогіка та психологія. – Чернівці: ЧНУ. – 2009. – С. 108-112.

9. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни «Психологія конфлікту». – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – 28 с.

10. Психологія особистості: Хрестоматія : Навч. посіб./ О. Б. Мельничук, Р. Ф. Пасічняк, Л. М. Вольнова та ін. – К.: Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – 532 с.

11. Суб’єктивні чинники професійної мобільності // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. Спеціальний випуск. – Випуск 15. – Ч1. – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, 2010. – С. 183-192.

12. Соціалізація альтруїзму як засіб підвищення ефективності інклюзій : Матеріали Х міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі», м. Київ, 24-25 березня 2010 року // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: тези доповідей: в 2-х ч.; ч. І. – К.: Університет “Україна”, 2010. – С. 377-379.

13. Соціальні установки стосовно осіб з обмеженими функціональними можливостями як чинник ефективності їх інтеграції в суспільство [Текст] : матеріали круглого столу (Лютіж, 30 вересня 2010 року). – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. – С. 14-15.

14. Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Загальна психологія» (для бакалаврів, спеціалістів). – К.: МАУП, 2011. – 31 с.

15. Пасічняк Р.Ф. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни «Психологія конфлікту». – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – 28 с.

16. Пасічняк Р.Ф. Професійна ідентичність як суб’єктивний фактор професійної мобільності // Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наукових праць. – Вип. 523-524. – Педагогіка та психологія. – Чернівці: ЧНУ. – 2013. – С. 128-132.

17. Рівні особистісного самовизначення в ранній юності як показник готовності суб’єкта до самостійного прийняття рішень / Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі : Тези доповідей. – К: Університет “Україна”, 2013. – С. 186-189.

18. Соціально-психологічні детермінанти професійної ідентичності / Молодь: освіта, наука, духовність. XI Всеукр. наук. конф., м. Київ, 9-10 квітня 2014 р. : тези доповідей. – К., 2014. – С. 199-202.

19. Почуття самоефективності як психологічний чинник соціально-психологічної адаптації осіб з обмеженими можливостями / Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами : Зб. наук. праць. – № 12 (14). – К.: Університет «Україна», 2014. – С. 318-320.