Петрученко Надія Михайлівна

Кафедра психології

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Досвід роботи: 5 років

Біографія

Народилась 17 квітня 1985 року в м. Києві.

У 2008 році закінчила МАУП, отримавши кваліфікацію магістра з практичної психології.

Відомості про захист дисертацій

Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук на тему “Психологічні засади формування готовності до професійної діяльності студентів із соматичними вадами” за спеціальністю 19.00.07- педагогічна та вікова психологія захистила в Інституті психології ім. Г. С. Костюка НАПН України в 2015 році.

З 2008 року і до цього часу працює в Університеті «Україна» на посаді доцента кафедри психології.

Викладає дисципліни

  1. Практикум із загальної психології
  2. Загальна психологія
  3. Вікова психологія
  4. Психологія праці

Перелік наукових праць

1. Петрученко Н.М. Структура психологічної готовності студентів із соматичними вадами до майбутньої професійної діяльності / Н. М. Петрученко // Освіта Регіону: Український науковий журнал. – 2012. – № 2. – С. 323-326.

2. Петрученко Н.М. Програма формування психологічної готовності до професійної діяльності у студентів із соматичними вадами / Н. М. Петрученко // Актуальні проблеми психології : Зб. наук. праць Ін-ту психології імені Г.С. Костюка Національної АПН України / За ред. С. Д. Максименка. – 2013. – Т.V. – Випуск. 13. – С. 227-236.

3. Петрученко Н.М. Формування особистісної готовності до професійної діяльності у студентів із соматичними вадами / Н. М. Петрученко // Актуальні проблеми психології : Зб.наук. праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія / За ред. С. Д. Максименка. – 2014. – Т. V. – Випуск. 14. – С. 177-184.