Професорсько-викладацький склад

Прізвище, імя, по батькові Фото Посада Вчене звання Науковий ступінь
1 Базиленко Анастасія Костянтинівна 

Викладає дисципліни:
1. Історія соціальної роботи
2. Вступ до спеціальності і основи теорії соціальної роботи
3. Соціальне забезпечення різних верств населення
4. Фандрайзинг у соціальній роботі
5. Теорії соціальної роботи
6. Соціальний капітал і соціальна активність особистості
7. Економічні основи соціальної роботи

Докладніше…

завідувач кафедри, доцент

Досвід роботи: 
7 роки

Сфера наукових інтересів:
1. Соціальна активність та її психологічні умови
2. Студентство як специфічна вікова категорія
3. Умови ефективного навчання студентів з особливими потребами
4. Засоби студентського самоврядування для активізації студентських ініціатив
2 Іванова Ірина Борисівна

Викладає дисципліни:
1. Теорія і практика соціальної роботи
2. Менеджмент соціальної роботи
3. Сучасні моделі та технології соціальної роботи
4. Основи управлінського консультування
5. Менеджмент соціальних програм і проектів
6. Соціальний діалог
7. Здоров’я та благополуччя у сучасних соціальних теоріях
8. Методика викладання соціальної роботи
9. Менеджмент соціальної сфери
10. Методологія та організація наукових досліджень
11. Попередження професійних ризиків у соціальній роботі

Докладніше…

доцент

Загальний стаж роботи :
35 років;
науково-педагогічний:
22 роки

доц. к.пед.н.

Сфера наукових інтересів:
1. Філософія соціальної роботи
2. Проблеми здоров’я та інвалідизації
3. Інтеграція особистості у соціокультурному та освітньому просторі
4. Соціально-педагогічні аспекти соціальної роботи

3 Ільєнко Микола Микитович

Викладає дисципліни:

1. Соціальна робота з людьми похилого віку

2. Соціальне конструювання здорової старості

Докладніше…

професор

Загальний стаж роботи – 51 рік,
у вищій школі – 51 рік

проф. д.б.н.

Сфера наукових інтересів:
1. Порівняльно-анатомічні дослідження хребетних
2. Особливості та значення біологічної та соціальної адаптивності людини
3. Сучасні аспекти методики викладання анатомії і фізіології людини
4. Принципи соціальної реабілітації людей з інвалідністю

4 Євдокимова Валентина Володимирівна 

Викладає дисципліни: 

1.Культура ділового спілкування

2. Соціальне забезпечення різних верств населення

3. Прикладна соціологія

4. Міжкультурна комунікація у соціальній роботі

5. Теорія етнографічного дослідження

6. Моделі соціальної політики

7. Гендерні аспекти соціальної роботи

Докладніше…

доцент

Загальний стаж роботи: 36 років,
науково-педагогічний:

3 роки

к.соц.н.

Сфера наукових інтересів:

1.Моделі місцевого самоврядування та державного управління

2. Прикладна соціологія

5 Довгань Наталія Олександрівна 

Викладає дисципліни:

1.Психологія особистості

2. Ведення професійної документації

3. Соціально-політичні зміни у сучасному суспільстві

4. Якісні і кількісні методи досліджень у соціальній роботі

Докладніше… 

доцент

Науково-педагогічний стаж:
6 років

к.псих.н.

Сфера наукових інтересів:
1. Дослідження особливостей взаєморозуміння у міжпоколінному просторі

2. Технологія діалогізації міжпоколінних відносин

3. Психологія соціокультурної взаємодії поколінь

6 Осипенко Анастасія Олександрівна

Викладає дисципліни:

Докладніше…

асистент

Досвід роботи:

Сфера наукових інтересів:
7 Кириленко Валентина Граціянівна

Викладає дисципліни:
1. Конфліктологія
2. Моделі соціальної політики
3. Cпеціальна педагогіка і спеціальна психологія
4. Консультування в соціальній роботі
5. Психологія і соціологія інвалідності
6. Моделювання процесів професійної реабілітації

Докладніше…

доцент

Досвід роботи:
13 років у вищій школі

доц. к.псих.н.

Сфера наукових інтересів:
1. Психологія розвитку особистості
2. Корекція особистісного розвитку

8 Литовченко Олена Віталіївна 

Викладає дисципліни: 
1. Соціальна педагогіка
2. Методологія та організація соціальних досліджень
3. Основи наукових досліджень
4. Методологія і методика соціальних досліджень

Докладніше… 

доцент

Досвід роботи:
у науковій установі: 20 років, викладацької діяльності: 5 років,
із них в Університеті “Україна” – 3 роки

доц. к.пед.н.

Сфера наукових інтересів: 
1. Виховання та соціалізація дітей та учнівської молоді
2. Cоціально-педагогічний потенціал позашкільної освіти

9 Цукур Ольга Григорівна 

Викладає дисципліни:
1. Конфесійна підтримка в соціальній роботі
2. Психологія соціальної роботи
3. Деонтологія
4. Соціальне посередництво у соціальній роботі
5.Соціальна робота з групами клієнтів

Докладніше… 

ст.викладач

Досвід роботи:
13 років

Сфера наукових інтересів:
1. Психологія соціальної роботи2. Якісні методи наукового дослідження3. Особливості конструювання православної ідентичності у релігійному досвіді особистості
10 Лавриненко Денис Гійович 

Почесна грамота від Вченої Ради КНЕУ

Викладає дисципліни: 
1. Культура ділового спілкування
2. Практикум із соціальної роботи
3. Соціальний бізнес
4. Прикладні технології соціальної роботи
5. Теорія і практика психологічного тренінгу

Докладніше… 

ст.викладач

Досвід роботи:
10 років

Сфера наукових інтересів:
1. Психологія професій
2. Психологічне консультування
3. Психотерапія
4. Ораторська майстерність
5. Техніка мовлення
6. Соціальна психологія
7. Теорія і практика тренінгової діяльності
8. Наукова робота зі студентами
9. Сучасні дистанційні форми навчальної взаємодії
11 Дика Вікторія Андріївна

Почесна відзнака “За активну громадську діяльність” Міністерства України у справах сім”ї, молоді та спорту. Наказ №1927, 14.05.2008

Викладає дисципліни:
1. Методи соціальної роботи
2. Вступ до спеціальності
3. Соціальна робота з сім’єю, дітьми та молоддю
4. Соціальна педагогіка
5. Соціальна робота з окремими групами клієнтів

Докладніше…

ст.викладач

Досвід викладацької діяльності:
3 роки

Сфера наукових інтересів:
1. Засоби студентського самоврядування дляактивізації студентських ініціатив
12 Майборода Олена Вікторівна

Викладає дисципліни:
1. Інформаційні технології в галузі
2. Дидактика вищої школи
3. Інтернет-ресурси у соціальній роботі

Докладніше…

доцент

Досвід роботи:

40 років

к.пед.н.

Сфера наукових інтересів:

1.Інформаційні технології навчання

2. Сучасні інформаційні технології, електронне навчання