Про роботу секції «Освітня та соціальна інклюзія людей з інвалідністю: міждисциплінарний підхід» XVI міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю»

23-24 листопада в Університеті «Україна» проходила XVI міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю».

Секція № 1 «Освітня та соціальна інклюзія людей з інвалідністю: міждисциплінарний підхід»

Керівники: Іванова Ірина Борисівна, к.пед.н., доцент, Кириленко Валентина Граціянівна, канд.пс.н., доцент.

Секретар: Осипенко Анастасія, магістрант спеціальності «Соціальна робота».

Для участі у роботі секції було подано 55 тез доповідей. Виступили на конференції 9 учасників.

Обговорення проблеми освітньої та соціальної інклюзії проходило в контексті правової парадигми Конвенції ООН про права людей з інвалідністю від 13 грудня 2006 року на основі міждисциплінарного підходу в галузі освіти і соціальної роботи.

Основною думкою, яка лунала в доповідях, було заохочення, захист і забезпечення повного і рівного здійснення всіма людьми з інвалідністю усіх прав людини й основних свобод, а також заохочення поваги до властивої їм гідності.

Особливо під час роботи секції зроблено акцент на таких проблемах, які стали предметом уваги Конвенції:

– забезпечення розумного пристосування (5 ст. – 3);

– першочергова увага до вищих інтересів дитини (7 ст. – 2);

– отримання допомоги, яка відповідає інвалідності і віку дитини (7 ст. – 3);

– здійснення просвітницько-виховної роботи (8 ст.);

– надання різних видів послуг помічників і посередників, читців і професійних сурдоперекладачів (9ст. – е);

– самостійний спосіб життя і залучення у місцеве співтовариство (19 ст.);

– повага дому і сім’ї (23 ст.);

– освіта (24 ст.);

– праця і зайнятість (27 ст.);

– достатній життєвий рівень і соціальний захист (28 ст.);

– участь у політичному і суспільному житті (29 ст.);

– участь у культурному житті, проведенні дозвілля і відпочинку (30 ст.);

– міжнародне співробітництво (32 ст.).

Великий інтерес викликали доповіді:

Сакало Інна Іванівна – «Особливості соціалізації дітей з обмеженням життєдіяльності на прикладі Територіального центру соціального обслуговування Деснянського району»;

Ушеренко Сергій Альбертович – «Особливості соціальної роботи з людьми з порушенням слуху за кордоном на прикладі Литовської Республіки»;

Кравчук Вікторія Юріївна – «Соціальна робота з формування культури відносин у загальноосвітній школі в умовах інклюзивного навчання»;

Кучер Галина Михайлівна – «Інноваційний досвід освітньо-соціальної інклюзії в умовах Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Пролісок».

У ході обговорення проблем, які висвітлювались у доповідях, було запропоновано такі пропозиції:

– Міністерству соціальної політики внести зміни у нормативно-правову документацію про відділення для дітей з інвалідністю територіальних центрів соціального обслуговування;

– управлінням освіти державних адміністрацій популяризувати освітню і соціальну інклюзію серед учителів, дітей і батьків;

– Центру інклюзивного навчання Університету «Україна» сприяти створенню електронних версій навчальних підручників, посібників, навчально-методичних матеріалів для студентів із особливими освітніми потребами;

– створити при кафедрі соціальної роботи та педагогіки Університету «Україна» Центр розвитку професійних компетентностей в умовах інклюзивної освіти;

– кафедрі соціальної роботи та педагогіки Університету «Україна» запровадити наукову тему «Методологія викладання різним категоріям людей з особливими освітніми потребами».