Федорченко Ірина Миколаївна

Кафедра психології

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат філософських наук

Досвід роботи: 14 років

Біографія

Народилася 14 серпня 1981 року.

Закінчила НПУ ім. М.П. Драгоманова у 2003 році, отримавши кваліфікацію “викладач політології, політолог, вчитель соціально-гуманітарних наук”.

Відомості про захист дисертацій

Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук на тему «Український національний характер як чинник державотворення» за спеціальністю 09.00.12 – Українознавство захистила 30 вересня 2010 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.43 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Кандидат філософських наук з 2010 року (диплом ДК №064210).

Викладає навчальні дисципліни

  1. Психологічний спецпрактикум
  2. Соціальна та політична психологія
  3. Психологія управління
  4. Конфліктологія
  5. Етнопсихологія
  6. Основи психології
  7. Психологія

Перелік наукових праць за останні 3 роки

1. Федорченко І.М. Український національний характер як чинник європейського вибору. – Міжнародна наукова конференція “Дні науки філософського факультету-2015”, 21-22 квіт. 2015 р.: [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А. Є. Конверський. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2015. – Ч. 8. – С. 52-54.

2. Федорченко І.М. Форми спільнотного згуртування та національний характер українців / І. М. Федорченко // Український досвід спільнотного згуртування : Матеріали міжнар. наук. конф. (26 жовтня 2015 року). – К. : Українська видавнича спілка, 2015. – С. 277-285.

3. Федорченко І.М. Цивілізаційний потенціал національного характеру українських трудових мігрантів // Українознавчий альманах. – Вип. 15. – К., 2014. – 248 с. – С. 161-164.

4. Федорченко І.М. Становлення національного характеру українського народу: теоретико-методологічні засади / І. М. Федорченко // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Серія : Українознавство. – Вип. 11. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2014. – С. 17-20.

5. Федорченко І.М. Проблема українського характеру в науковій спадщині М. Костомарова / І. М. Федорченко // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Серія : Українознавство. – Вип. 12. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2014. – С. 21-24.

6. Федорченко І.М. Український національний характер: еволюційно-синергетичний підхід / І. М. Федорченко // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Серія : Психологія. – Вип. 13. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2014. – С. 34-36.

7. Федорченко І.М. Етнотипова поведінка українців / І. М. Федорченко // Поведінкові типи в українському соціокультурному середовищі: історичний досвід та аналіз тенденцій : Збірник наукових праць за результатами міжнар. наук. конф. – К. : ВПЦ «Київський університет». – 2013. – С. 94-98.

8. Федорченко І.М. Українськість і національний характер: співвідношення понять / І. М. Федорченко // Українознавчий альманах. – Випуск 2. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2013. – С. 241-243.