Цікаві майстер-класи, квести, ігротеки в Маріінінському парку

Спасибі соціальній службі «Центр соціальної активності» кафедри соціальної роботи та педагогіки Університету «Україна» (викладач-наставник – Базиленко Анастасія Костянтинівна), студентам – Осипенко Анастасії (Президент Центру), Зацерковній Наталії, Жутнік Юлії, Лубан Ксенії, її мамі – Олені Семенівні, Тиндиченко Юлії, Басюк Тетяні, Кваші Івану, Булах Валентину, Базиленко Сергію, викладачам і студентам університету, киянам, які не залишились байдужими до соціальних ініціатив студентів спеціальності «Соціальна робота».