І знову про термінологію

Знову запитують про термінологію. Чому ми вживаємо терміни «люди з обмеженням життєдіяльності» і «люди з особливими потребами»? Під час останньої міжнародної екзаменаційної комісії нам було зроблено зауваження за вживання «дискримінаційної» термінології – «люди з інвалідністю», «особи з інвалідністю». Пропонується використовувати слова «недуг» або «неміч». А що з точки зору української семантики? Адже підвищений тиск – це теж недуг, а неміч – ще гірше інвалідності. Людина з обмеженими можливостями – теж смішно, які обмежені можливості у паралімпійця? Одна справа – наукова термінологія, а що робити з українським законодавством?

Тож, для того, щоб «обійти» всі можливі варіанти озвучення слова «інвалідність», застосовуємо терміни «люди з обмеженням життєдіяльності», «люди з особливими потребами», у крайньому випадку – «з обмеженими можливостями» (його розуміє Google). Критерії життєдіяльності: здатність до самообслуговування, пересування, контролю своєї поведінки, орієнтації, спілкування, навчання, виконання трудової діяльності. Ступінь обмеження життєдіяльності – величина відхилення від норми діяльності людини.

Вибачте, якщо когось це образило. Однак, ми ні в якому разі, ніколи і ні за яких умов нікого не намагались принизити чи дискримінувати. На конференції згадували Володю Азіна, який колись сказав, що «основні бар’єри – в нашій голові». В моїх публікаціях є пояснення, а скільки інших авторів.

– Іванова І.Б. Правові основи соціального захисту дітей-інвалідів / Український часопис прав людини : Українська правнича фундація. – К., 1998. – С. 47-55.

– Ivanova I. The Legal Basis for Protection of Disabled Children / The Ukrainian journal of human rights 3-4, 1998. – P. 264-272.

– Іванова І.Б. Діти з особливими потребами: проблема термінологічного визначення. – Дефектологія. – № 1. – 1999. – С. 2-7.

– Іванова І.Б. Соціально-психологічні проблеми дітей-інвалідів. – К.: Логос, 2000. – 87 с.

– Ivanova I.B. Social and Psyholodical Problems of Disadled Children. – K.: Logos. 2000 – 83 p.

– Іванова І.Б. Професійна підготовка студентів з особливими потребами в адаптації. – Вісник Університету «Україна». – 2001. – № 1. – С. 86-90.

– Іванова І.Б. Створення рівних можливостей у сфері освіти для студентів з особливими потребами. / Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами. Збірник наукових праць. – № 1 [3]. – С. 40-49.

– Іванова І.Б. Наукові передумови розроблення моделей інтеграції людей з особливими потребами у вищому навчальному закладі. // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: Зб. наукових праць. – 2011. – № 8 (10). – К.: Університет «Україна». – С. 10-16.

– Iванова І.Б. Соціальна робота з людьми з особливими потребами: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. Б. Іванова. – К.: ПВП «Задруга», 2011. – 416 c.

– Іванова І.Б. Концепції нормалізації в інтегрованому соціальному середовищі / Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: Зб. наукових праць. – К.: Університет «Україна». – 2014. – № 11 (13). – C. 10-26.

– Тюптя Л.Т., Іванова І.Б. Соціальна робота: теорія і практика : навч. посіб. / Л. Т. Тюптя, І. Б. Іванова. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К.: Знання, 2014. – 575 с.

– Іванова І.Б. Теорія і практика соціальної роботи. Професійна підготовка магістрів соціальної роботи: навчально-методичний посібник на основі фахових укр.-рос.-англ. термінів. – К.: Університет «Україна». – 65 с.

 

Ірина Іванова,

завідувач кафедри соціальної роботи і педагогіки

Університету «Україна»