Дисципліни, закріплені за кафедрою

1. Адаптивне фізична культура

2. Анатомія людини

3. Біомеханіка

4. Біохімія для реабілітологів

5. Вікова анатомія та фізіологія

6. Вступ до спеціальності

7. Гімнастика та методика її викладання

8. Долікарська медична допомога у невідкладних станах

9. Курортологія

10. Легка атлетика та методика її викладання

11. Лікувальна фізична культура

12. Масаж загальний та самомасаж

13. Масаж лікувальний

14. Медико-біологічний контроль у фізичній терапії

15. Методи дослідження у фізичній терапії

16. Методи дослідження у фізичному вихованні та фізичній реабілітації

17. Методика навчання основ здоров’я та здорового способу життя

18. Методика та організація наукових досліджень

19. Новітні технології у фізичній терапії

20. Оздоровчий фітнес

21. Організація діяльності лікувально-реабілітаційних закладів

22. Основи догляду за хворими та інвалідами

23. Основи наукових досліджень

24. Основи раціонального харчування

25. Основи соціальної реабілітації

26. Основи фізичної терапії

27. Плавання та методика його викладання

28. Професійна майстерність (за професійним спрямуванням)

29. Спецкурс за професійним спрямуванням «Морфологія рухової активності»

30. Спортивна медицина

31. Спортивні та рухові ігри і методика їх викладання

32. Теорія і технологія та види оздоровчо-рекреаційної рухової активності

33. Теорія та методика адаптивної фізичної культури

34. Теорія та методика спортивної підготовки

35. Теорія та методика фізичного виховання

36. Теорія та методика фізичної терапії

37. Технічні засоби у фізичній терапії

38. Трудова реабілітація

39. Фізична реабілітація в нейрохірургії

40. Фізична реабілітація в акушерстві та гінекології

41. Фізична реабілітація в онкології

42. Фізична реабілітація в педіатрії

43. Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів

44. Фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи

45. Фізична реабілітація при захворюваннях опорно-рухового апарату

46. Фізична реабілітація при хірургічних захворюваннях

47. Фізична терапія в ендопротезуванні органів та суглобів

48. Фізична терапія в педіатрії

49. Фізична терапія в травматології та ортопедії

50. Фізична терапія нарко- та алкохворих

51. Фізична терапія осіб із порушеннями інтелектуального розвитку

52. Фізичне виховання

53. Фізичне виховання у школі

54. Фізіологія людини

55. Фізіологія людини та тварини

56. Фізіологія рухової активності

57. Фізіотерапія