Дисципліни, закріплені за кафедрою

1. Педагогіка

2. Ведення професійної документації

3. Вступ до спеціальності і основи теорії соціальної роботи

4. Гендерні аспекти соціальної роботи

5. Деонтологія

6. Дидактика вищої школи

7. Здоров’я та благополуччя у сучасних соціальних теоріях

8. Інвалідність і суспільство

9. Інтернет-супровід у професійній діяльності

10. Інформаційні технології в галузі

11. Історія соціальної роботи

12. Консультування у соціальній роботі

13. Конфесійна підтримка в соціальній роботі

14. Культура ділового спілкування

15. Менеджмент наукової інформації

16. Менеджмент соціальних програм і проектів

17. Менеджмент соціальної роботи

18. Методи соціальної роботи

19. Методика викладання соціальної роботи

20. Методологія та організація наукових досліджень

21. Методологія та організація соціальних досліджень

22. Міжкультурна комунікація у соціальній роботі

23. Міжнародні проекти у соціальній роботі

24. Моделі соціальної політики

25. Педагогіка

26. Педагогічна майстерність

27. Право Європейського Союзу

28. Практикум із соціальної роботи

29. Прикладна соціологія

30. Прикладні технології соціальної роботи (соціальне проектування)

31. Психологія особистості

32. Психологія соціальної роботи

33. Психологія та соціологія інвалідності

34. Система організацій соціальної сфери

35. Система соціальної роботи

36. Соціальна педагогіка

37. Соціальна робота з групами клієнтів

38. Соціальна робота з людьми похилого віку

39. Соціальна робота з сім’єю, дітьми та молоддю

40. Соціальне забезпечення різних верств населення

41. Соціальне конструювання здорової старості

42. Соціальний бізнес

43. Соціальний капітал і соціальна активність особистості

44. Соціально-політичні зміни у сучасному суспільстві

45. Спеціальна педагогіка і спеціальна психологія

46. Сучасні (теоретичні) моделі і технології соціальної роботи

47. Теорії соціальної роботи

48. Теорія етнографічного дослідження

49. Теорія і практика психологічного тренінгу

50. Теорія і практика соціальної роботи

51. Фандрейзинг у соціальній роботі

52. Якісні і кількісні методи досліджень у соціальній роботі