Дисципліни, закріплені за кафедрою

1. Вікова психологія

2. Вступ до спеціальності

3. Диференціальна психологія

4. Експериментальна психологія

5. Етнопсихологія

6. Загальна психологія

7. Інформаційні технології в галузі (АРМ психолога-консультанта)

8. Історія психології

9. Клінічна психологія

10. Консультативна психологія

11. Конфліктологія

12. Методика викладання психології

13. Методика та організація наукових досліджень

14. Основи біології та генетики людини

15. Основи психологічного консультування

16. Основи психологічної корекції

17. Основи психологічної практики

18. Основи психосоматики та психогенетики

19. Основи психотерапії

20. Основи роботи психолога з персоналом

21. Основи суїцидології

22. Патопсихологія

23. Практикум із загальної психології

24. Проблеми мотивації поведінки та діяльності людини

25. Психодіагностика

26. Психологічна служба

27. Психологічний спецпрактикум

28. Психологічні проблеми спілкування

29. Психологія

30. Психологія залежностей

31. Психологія здоров’я та здорового способу життя

32. Психологія організацій

33. Психологія особистості

34. Психологія праці

35. Психологія реклами

36. Психологія сексуальності

37. Психологія сім’ї

38. Психологія спілкування

39. Психологія спорту

40. Психологія творчості

41. Психологія управління

42. Психотехнології в політиці

43. Психофізіологія

44. Реабілітаційна психологія

45. Соціальна та політична психологія

46. Сучасні проблеми психології особистості

47. Теоретико-методологічні проблеми психології

48. Теорія та практика психологічного тренінгу

49. Юридична психологія