Дисципліни, закріплені за кафедрою

Дисципліни, закріплені за кафедрою
фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання

1. Анатомія людини
2. Біологія з основами генетики
3. Біомеханіка
4. Біохімія
5. Вікова анатомія та фізіологія
6. Вступ до спеціальності
7. Гігієна
8. Долікарська медична допомога в невідкладних станах
9. Історія спортивного та олімпійського руху
10. Історія фізичної культури
11. Курортологія
12. Масаж загальний та самомасаж
13. Масаж лікувальний
14. Медико-біологічний контроль у фізичній терапії
15. Методи дослідження в фізичній терапії та ерготерапії
16. Методика та організація наукових досліджень
17. Новітні технології в фізичній терапії
18. Оздоровчий фітнес
19. Організація діяльності лікувально-реабілітаційних закладів
20. Основи біології та генетики
21. Основи догляду за хворими та інвалідами
22. Основи загальної та клінічної патології
23. Основи наукових досліджень
24. Основи раціонального та оздоровчого харчування
25. Основи соціальної реабілітації
26. Основи фізичної терапії та ерготерапії
27. Професійна майстерність
28. Спецкурс за професійним спрямуванням “Методика викладання у вищий школі”
29. Теорія і технологія та види оздоровчо-рекреаційної рухової активності
30. Теорія та методика адаптивної фізичної культури
31. Теорія та методика фізичного виховання
32. Теорія та методика фізичної терапії та ерготерапії
33. Технічні засоби в фізичній терапії та ерготерапії
34. Фізична реабілітація в акушерстві та гінекології
35. Фізична реабілітація осіб літнього та похилого віку
36. Фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи
37. Фізична реабілітація при захворюваннях опорно-рухового апарату
38. Фізична реабілітація при захворюваннях серцево-судинної системи
39. Фізична терапія алко-, наркозалежних та осіб із порушенням інтелектуального розвитку
40. Фізична терапія в акушерстві та гінекології
41. Фізична терапія в онкології
42. Фізична терапія в педіатрії
43. Фізична терапія у травматології та ортопедії
44. Фізичне виховання
45. Фізіологія людини
46. Фізіологія людини та тварин
47. Фізіологія рухової активності
48. Фізіотерапія
49. Фітотерапія