Дисципліни, закріплені за кафедрою

Дисципліни, закріплені за кафедрою соціальної роботи та педагогіки

1. Актуальні проблеми корекційної логопсихології
2. Ведення професійної документації
3. Вступ до спеціальності та основи теорії соціальної роботи
4. Деонтологічні основи інклюзивної освіти
5. Деонтологія
6. Дидактика вищої школи
7. Європейські стандарти соціальної роботи
8. Загальна педагогіка
9. Здоров’я та благополуччя в сучасних соціальних теоріях
10. Інклюзивне суспільство
11. Історія соціальної роботи
12. Консультування в соціальній роботі
13. Конфесійна підтримка в соціальній роботі
14. Корекційна педагогіка та методика корекційної роботи
15. Комплексний супровід осіб із загальним психічним недорозвиненням
16. Корекційно-реабілітаційні служби
17. Культура ділового спілкування
18. Менеджмент наукової інформації
19. Менеджмент соціальних програм і проєктів
20. Менеджмент соціальної роботи
21. Методи соціальної роботи
22. Методика викладання корекційної педагогіки та спеціальної психології у ЗВО
23. Методика викладання соціальної роботи
24. Методологія та організація наукових досліджень
25. Методологія та організація соціальних досліджень
26. Міжкультурна комунікація в соціальній роботі
27. Моделювання процесів професійної реабілітації
28. Охорона праці в галузі
29. Педагогіка
30. Педагогічна майстерність
31. Порівняльна політика соціального забезпечення
32. Практикум із соціальної роботи
33. Прикладна соціологія
34. Прикладні технології соціальної роботи (соціальне проєктування)
35. Психологія соціальної роботи
36. Психологія та соціологія інвалідності
37. Рекламно-інформаційні технології в соціальній роботі
38. Система організацій соціальної сфери
39. Соціальна педагогіка
40. Соціальна робота з людьми похилого віку
41. Соціальна робота з сім’єю, дітьми та молоддю
42. Соціальна робота у сфері інклюзивної освіти
43. Соціальна справедливість в інклюзивному суспільстві
44. Соціальне забезпечення різних верств населення
45. Соціальне конструювання здорової старості
46. Соціальний бізнес
47. Соціальний капітал і соціальна активність особистості
48. Соціально-політичні зміни в сучасному суспільстві
49. Спеціальна педагогіка і спеціальна психологія
50. Теоретичні моделі і технології соціальної роботи
51. Теорії соціальної роботи
52. Теорія і практика соціальної роботи
53. Формування професійного мислення
54. Якісні і кількісні методи дослідження в соціальній роботі