Дисципліни, закріплені за кафедрою

Дисципліни, закріплені за кафедрою психології

1. Вікова та педагогічна психологія
2. Вікова психологія
3. Вступ до спеціальності
4. Диференціальна психологія
5. Експериментальна психологія
6. Етнопсихологія
7. Загальна психологія
8. Інформаційні технології в галузі
9. Історія психології
10. Клінічна психологія
11. Консультативна психологія
12. Конфліктологія
13. Математичні методи в психології
14. Медична психологія
15. Методика викладання в закладах вищої освіти
16. Методика викладання психології
17. Методика та організація наукових досліджень
18. Основи психологічного консультування
19. Основи психологічної корекції
20. Основи психологічної практики
21. Основи психосоматики та психогенетики
22. Основи психотерапії
23. Основи роботи психолога з персоналом
24. Патопсихологія
25. Практикум із загальної психології
26. Психологічна служба
27. Психотехнології в політиці
28. Психодіагностика та експериментальна психологія
29. Проблеми мотивації поведінки та діяльності людини
30. Психодіагностика
31. Психологічні проблеми спілкування
32. Психологія
33. Психологія (психологія роботи з людьми)
34. Психологія вищої школи
35. Психологія залежностей
36. Психологія організацій
37. Психологія особистості
38. Психологія праці
39. Психологія реклами
40. Психологія сексуальності
41. Психологія сім’ї
42. Психологія спілкування
43. Психологія спорту
44. Психологія творчості
45. Психологія управління
46. Психофізіологія
47. Реабілітаційна психологія
48. Соціальна та політична психологія
49. Сучасні проблеми психології особистості
50. Теоретико-методологічні проблеми психології
51. Теорія та практика психологічного тренінгу
52. Юридична психологія