Електронні наукові видання

Шановні колеги!

Маємо честь представити Вам міжнародний науковий журнал «Social Welfare InterdisciplinaryApproach» («Соціальне благополуччя: міждисциплінарний підхід»). Із першими випусками журналу можна ознайомитись на сайті http://www.socialwelfare.su.lt.
Журнал є спільним науковим виданням, співзасновниками якого є Факультет соціального добробуту та дослідження інвалідності (недугу) Шяуляйського університету (Литва) та Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (Україна). Журнал орієнтований на поєднання науки і практики і публікує результати наукових досліджень авторів із багатьох країн світу, відображаючи різноманіття наукових шкіл та демонструючи широку проблематику в контексті розуміння соціального благополуччя.
Редакційна Рада журналу складається з відомих дослідників із США, Італії, Польщі, Канади, Росії, Латвії, Чехії, України та Литви, які продовжують традиції розвитку соціального добробуту в різних країнах світу. Науково-дослідницький журнал «SocialWelfare InterdisciplinaryApproach» охоплює широкий діапазон тем, пов’язаних із соціальним благополуччям людини та її повноцінною участю у суспільному житті. Наша ціннісна платформа: прагнення до соціальної справедливості – активне впровадження – інвестиції у людський капітал та знання – не тільки відображає місію та цілі журналу, а також гарантує інтернаціональний і міждисциплінарний характер та оригінальність наукових публікацій. Тільки за умови об‘єднання зусиль ми можемо очікувати соціальних змін.
Ми запрошуємо авторів поділитися результатами власних наукових досліджень у таких сферах, як соціальні проблеми та виклики сучасності, методологія соціальних досліджень, правові аспекти забезпечення соціального добробуту, проблеми соціалізації особистості, психологія і технології освіти та соціальної роботи, соціальна та психологічна реабілітація, освітній менеджмент та освітня політика, професійна освіта та підготовка, освіта упродовж життя, інформаційні та комунікативні технології в системі освіти та соціальної роботи, розвиток професійних компетенцій, дослідження проблем інвалідності, забезпечення якості життя та інші.
Журнал виходить двічі на рік. Випуск чергового номер журналу буде здійснено у 1 червні 2012 року. Останній термін подання статей – 1 травня 2012 р. Науковий матеріал має бути викладено англійською мовою. Детальніше з вимогами до публікації можна ознайомитись у додатку до цього листа.

З найкращими побажаннями,
головні редактори
Інгріда Баранаускієне, 
socialwelfare@su.lt
Людмила Сердюк, socialwelfareUA@gmail.com

Інформація для авторів
АРХІВ НОМЕРІВ

 

Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами Збірник наукових праць

Рік заснування: 2002
Проблематика: висвітлення методології та сучасних технологій навчання та виховання людей з особливими потребами
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 6684 від 11.11.2002
Фахова реєстрація у ВАК України: Постанова № 2-05/5 від 08.06.2005
Галузь науки: педагогічні та психологічні науки
Періодичність: 1 раз на рік
Мова видання: українська
Засновники: Вищий навчальний заклад “Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”;
Інститут вищої освіти Академії педагогічних наук України;
Інститут спеціальної педагогіки Академії педагогічних наук України
Головний редактор: Таланчук Петро Михайлович, академік АПН України, доктор технічних наук
Заступник головного редактора: Нікуліна Г.Ф., кандидат технічних наук
Відповідальний секретар: Самойлова С.С.
Члени редколегії: Барно О.М., д-р пед. наук; Бебик В.М., д-р політ. наук; Бондар В.І., акад. АПН України; Берлач А.І., д-р юрид. наук; Вісковатова Т.П., д-р психол. наук; Галімов А.В., д-р пед. наук; Дем’янчук О.Н., д-р пед. наук; Засенко В.В., чл.-кор. АПН України; Клименко В.В., д-р психол. наук; Кокун О.М., д-р психол. наук; Кольченко К.О. канд. техн. наук; Ложкін Г.В., д-р психол. наук; Макаров Р.М., акад. АПН Росії, д-р пед. наук; Максименко С.Д., акад. АПН України; Мурза В.П., д-р біол. наук; Невмержицький О.А., канд. пед. наук; Романенко Л.Ф., д-р екон. наук; Соботович Є.Ф., чл.-кор. АПН України; Тарасун В.В., д-р пед. наук; Томчук М.І., д-р психол. наук; Хохліна О.П., д-р психол. наук; Циба В.Т., д-р філос. наук; Чайка В.Є., д-р біол. наук; Чепа М-Л. А., канд. психол. наук; Чепелєва Н.В., чл.-кор. АПН України; Чернілевський Д.В., д-р пед. наук
Адреса редакції: Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна” вул. Хорива, 1-Г, кімн. 31, Київ, Україна, 04071 Тел.: (044) 428-74-12, 425-29-38 Факс: (044) 428-73-14 E-mail: nikulina@vmurol.com.ua
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Київ www.nbuv.gov.ua

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ
Збірник наукових праць


Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих учених
“МОЛОДЬ: ОСВІТА, НАУКА, ДУХОВНІСТЬ”

XІV конференція. Тези доповідей. Частина І – 2017

XІV конференція. Тези доповідей. Частина ІІ – 2017

XІІІ конференція. Тези доповідей. Частина І – 2016

XІІІ конференція. Тези доповідей. Частина ІІ – 2016

XІІ конференція. Тези доповідей. Частина І – 2015

XІІ конференція. Тези доповідей. Частина ІІ – 2015

XІ конференція. Тези доповідей. Частина І – 2014

XІ конференція. Тези доповідей. Частина ІІ – 2014

XІ конференція. Тези доповідей. Частина ІІІ – 2014

X конференція. Тези доповідей. Частина І – 2013

X конференція. Тези доповідей. Частина ІІ – 2013

X конференція. Тези доповідей. Частина ІІІ – 2013

ІX конференція. Тези доповідей. Частина І – 2012

ІX конференція. Тези доповідей. Частина ІІ – 2012

IX конференція. Тези доповідей. Частина ІІІ – 2012

VІII конференція. Тези доповідей. Частина І – 2011

VІII конференція. Тези доповідей. Частина ІI – 2011

VІII конференція. Тези доповідей. Частина ІII – 2011

VІII конференція. Тези доповідей. Частина ІV – 2011

VІ конференція. Тези доповідей. Частина І – 2009

VІ конференція. Тези доповідей. Частина ІІ – 2009

V конференція. Тези доповідей. Частина І – 2008

V конференція. Тези доповідей. Частина ІІ – 2008

ІV конференція. Тези доповідей. Частина І – 2007

ІV конференція. Тези доповідей. Частина ІІ – 2008

ІІІ конференція. Секція І-ІІ – 2007

ІІІ конференція. Секція ІІІ-V – 2007

ІІІ конференція. Секція V-IX – 2007

ІІІ конференція. Секція ІX-Х – 2007

ІІІ конференція. Секція XІ-XIV – 2007


ВІСНИК УНІВЕРСИТЕТУ «Україна»

Теоретичне та науково-методичне видання

Засновник: Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Свідоцтво про державну реєстрацію серія Кі № 470 від 01.03.2000 р.
Рекомендовано до друку Вченою радою Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», протокол № 4 від 15.10.2007 р.
Головний редактор ТАЛАНЧУК Петро Михайлович, заслужений діяч науки і техніки України, дійсний член Академії педагогічних наук України, президент Академії інженерних наук України, президент Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», доктор технічних наук, професор
Редакційна колегія:
Андрущенко В. П., академік АПН України, доктор філософських наук, професор;
Барно О. М., доктор педагогічних наук, професор;Бебик В. М., доктор політичних наук, професор;
Берлач А. І., доктор юридичних наук, професор;
Бондаренко В. М., доктор технічних наук;
В’юн В. Г., доктор економічних наук, професор;
Доля В. Г., доктор технічних наук;
Забара С. С., доктор технічних наук, професор;
Зайцев В. Г., доктор технічних наук, професор;
Засенко В. В., чл.-кореспондент АПН України, доктор педагогічних наук, професор;
Зеленський К. Х., кандидат технічних наук, старший науковий співробітник;
Зіньковський Ю. Ф., академік АПН України, доктор технічних наук, професор;
Клименко В. В., доктор психологічних наук, професор;
Кокун О. М., доктор психологічних наук, професор;
Кольченко К. О., кандидат технічних наук, старший науковий співробітник;
Колосов В. М., кандидат технічних наук, доцент;
Кучменко Е. М., доктор історичних наук, професор;
Лисенко В. І., доктор біологічних наук, професор;
Малишев В. В., доктор технічних наук, доцент;
Нікуліна Г. Ф., заступник головного редактора, кандидат технічних наук;
Петренко А .І., доктор технічних наук, професор;
Романенко Л. Ф., перший проректор, доктор економічних наук, професор;
Самойлова С. С., відповідальний секретар;
Тимошенко А. Г., кандидат технічних наук, старший науковий співробітник;
Тимошенко О. М., кандидат фізико-математичних наук;
Томчук М. І., доктор психологічних наук, професор;
Тюптя Л. Т., кандидат педагогічних наук, доцент;
Чернілевський Д. В., доктор педагогічних наук, професор

ВІСНИК УНІВЕРСИТЕТУ “УКРАЇНА” Теоретичне та науково-методичне видання № 1, 2010 Серія «Реабілітація та рекреація»