Фізична терапія, ерготерапія

Кожна людина унікальна – треба лише розбудити здібності, що дрімають

– Інтенсивність науково-технічного прогресу стає справжнім випробуванням для біологічних, адаптаційних та інших механізмів пристосування до складних аспектів буття сучасної людини.

Надзвичайно широке розповсюдження можливих і різноманітних захворювань багато в чому обумовлене нездоровим стилем життя сучасних людей – відмовою від спілкування із природою, спалахами насильства і тероризму.

В усьому світі вирішення проблем, пов’язаних зі зміцненням здоров’я населення, визначається необхідністю забезпечення здорового, активного і творчого життя населення.

Мета реабілітації – це відродження хворого як особистості, відновлення його трудової діяльності в максимально можливому обсязі, досягнення соціальної та економічної незалежності, інтеграції в суспільство. В цьому напрямку активно працює кафедра реабілітації Університету «Україна». В оздоровчому значенні цього поняття реабілітація є комплексом медичних, педагогічних, психологічних, професійних і юридичних заходів, спрямованих на відновлення здоров’я і працездатності осіб із обмеженими фізичними і психічними можливостями через перенесені захворювання і травми. Слід урахувати, що одужання і реабілітація – не одне і те ж: крім відновлення здоров’я необхідно відновити працездатність, соціальний статус, повернути людину до повноцінного життя в сім’ї, колективі, суспільстві. При цьому адаптація – це пристосування до дефекту, а реабілітація – подолання його. Цими проблемами ми і займаємося на кафедрі. Порушення здоров’я і складність реабілітаційного процесу диктують необхідність системного підходу до його проведення з урахуванням біологічного, соціального, психологічного стану та соціальних компонентів здоров’я. Системність є однією з основних умов реабілітації.

Однією з причин низької ефективності лікувально-оздоровчих програм є відсутність кваліфікованих фахівців. Ми якраз і готуємо таких фахівців. Для них базовим є уявлення про «здоров’я». У 60-х роках минулого століття вчені, які визнали тактику реабілітації, на жаль, дали фізичній реабілітації односторонню оцінку, визнавши її як сферу лише медичної діяльності. Наслідки погіршення здоров’я практично в усіх країнах світу можна пояснити відсутністю переходу з позицій «хвороби» до процесу «оздоровлення», яким і є фізична реабілітація. Відсутність самостійного статусу фізичної реабілітації, яка з’єднує ланки поетапного одужання людини, призвела до глибокої кризи здоров’я підростаючого покоління.

На основі критичного аналізу, а також із урахуванням сформованої соціальної та економічної ситуації, обумовленої формуванням України як держави, колектив нашої кафедри розробив нову систему підготовки фахівців із реабілітації, що поєднує медичні, психологічні, фізкультурні та педагогічні знання. Ми розглядаємо фізичну реабілітацію як сумісну з медичним, соціальним, професійним навчанням і перенавчанням інвалідів.

Необхідність у фахівцях фізичної реабілітації, яких готує наша кафедра і сфера діяльності яких спрямована на потреби людини і держави, обумовлена багатьма причинами, основними з яких є: соціально-економічні перетворення в суспільстві; інтенсифікація економічного розвитку, поява нових ринків праці. І цьому ми вчимо наших студентів.

Сергій Іванович Лазуренко, 

доктор психологічних наук, професор кафедри реабілітації
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»