Адирхаєв Сослан Георгійович

Кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання

Посада: директор Інституту соціальних технологій, професор

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Досвід роботи: 32 роки

Почесні звання: Заслужений тренер України

Біографія

Народився 17 вересня 1959 року.

Відомості про вищу освіту

У 1980 році закінчив Київський державний інститут фізичної культури за спеціальністю «Фізична культура і спорт» та отримав присвоєну кваліфікацію «викладач фізичного виховання – тренер».

Відомості про захист дисертацій

У 1993 році захистив дисертацію за спеціальністю «Фізичне виховання і спорт».

У1993 році присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук.

У 1997 році присвоєно вчене звання доцента кафедри олімпійського та професійного спорту.

4 серпня 2015 року захистив дисертацію за спеціальністю 13.00.02 – Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я) та здобув науковий ступінь доктора педагогічних наук.

Викладає дисципліни

1. Теорія та методика фізичного виховання
2. Фізичне виховання

Галузь наукових інтересів

1. Фізична реабілітація
2. Фізичне виховання та спорт

Перелік наукових праць за останні 5 років

1. Формування рухової активності студентів з обмеженими можливостями здоров’я в закладах освіти: [стаття] / С. Г. Адирхаєв // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15: науково-педагогічні проблеми фізичної культури. – К., 2016. – Вип.01 (68). – С. 4-8.

2. Загальна характеристика організаційно-методичних підходів до фізичного виховання студентів з обмеженими можливостями здоров’я в умовах інклюзивної освіти: [стаття] / С. Г. Адирхаєв // Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». Додаток 1 до вип. 36. – Т. YIII (68). – К.: Гнозис, 2016. – С. 8-19.

3. Инновационная модель физкультурно-спортивного сопровождения обучения в ВУЗе студентов с ограниченными возможностями здоровья : [статья] /С. Г. Адырхаев //Науковий журнал «Science Rise»: Педагогічна освіта. – № 2/5 (19). – 2016. – С. 4-9.

4. Сучасна технологія фізичного виховання студентів з обмеженими можливостями здоров’я в умовах інклюзивної освіти : [стаття] / С. Г.Адирхаєв // Педагогіка. Психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання та спорту. – Харків, 2016. – № 2. – С. 4-12.

5. Фізичне виховання як основний фактор у процесі професійної підготовки та реабілітації студентів з обмеженими можливостями здоров’я у ВНЗ: [стаття] / С. Г. Адирхаєв // Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – Вип.15. – С. 32-37.

6. Підвищення рухової активності молоді з вадами слуху під впливом дозованих фізичних навантажень : [стаття] / С. Г. Адирхаєв // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка (Серія: педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів: ЧНПУ, 2015. – Вип.129. – Т. 3. – С. 3-9.

7. Optimization of the Motor Activity of Students Suffering from Diabetes Mellitus during Physical Education Classes: [article] / S.G. Adyrkhaev // European Scientific Journal. – February, 2014. – Vol.10. – № 6. – Р. 72-81.

8. Динаміка показників психофізичного стану студентів з вадами зору на заняттях фізичного виховання: [стаття] / С. Г. Адирхаєв, М. О. Носко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка (Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів: ЧНПУ, 2014. – Вип.118. – Т. 3. – С. 193-198.

9. Організаційно-педагогічні основи фізичного виховання і спорту студентів з особливими потребами у вищому навчальному закладі : [Монографія] / С. Г. Адирхаєв. – К.: Університет «Україна», 2013. – 381 с.

10. Здоровий спосіб життя як чинник, що забезпечує розвиток рухової активності студентської молоді: [Навч. посібник] / С. Г. Адирхаєв. – К.: КиМУ, 2012. – 156 с.