Адирхаєва Людмила Вікторівна

Кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Досвід роботи: 38 років

Почесні звання: Заслужений тренер України

Біографія

Народилася 29 вересня 1955 року.

27.01.1987 року присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук.

24.12.1998 року присвоєно вчене звання доцента кафедри водних видів спорту.

Викладає дисципліни

 1. Спецкурс за професійним спрямуванням “Методика викладання у вищій школі”
 2. Оздоровче плавання
 3. Методика та організація наукових досліджень
 4. Теорія та методика адаптивної фізичної культури
 5. Теорія та методика фізичного виховання
 6. Методика викладання фізичного виховання у закладах освіти
 7. Професійна майстерність за спрямуванням

Галузь наукових інтересів

1. Фізичне виховання та спорт молоді з особливими потребами

Перелік наукових праць за останні 5 років

1. Спортивна психологія : [Навч. посібник] / Л. В. Адирхаєва. – К.: КиМУ, 2012. – 158 с.

2. Здоровий спосіб життя як чинник, що забезпечує розвиток рухової активності студентської молоді: [Навч. посібник] / Л. В. Адирхаєва, С. Г. Адирхаєв. – К.: КиМУ, 2012. – 156 с.

3. Двигательная активность студентов, болеющих сахарным диабетом: [статья] / Л. В. Адырхаева, С. Г. Адырхаев // Новый университет: научный журнал. – Йошкар-Ола, 2014. – № 1 (34). – С. 41-49.

4. Научно-методические аспекты физического воспитания студентов с ограниченными возможностями здоровья: [статья] / Л. В. Адырхаева, С. Г. Адырхаев // Альманах современной науки и образования. – Тамбов, 2014. – №3 (82). – С. 16-24.

5. Характеристика проявів психічного стану студентів з обмеженими можливостями здоров’я: [стаття] / Л. В. Адирхаєва, С. Г Адирхаєв // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури. – К., 2015. – Вип.2 (55). – С. 7-18.

6. Формування рухової активності студентів з обмеженими можливостями здоров’я в закладах освіти :[стаття] / Л. В. Адирхаєва, С. Г. Адирхаєв// Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури. – К., 2016. – Вип.1 (68). – С. 4-10.

7. Обґрунтування засобів фізичної культури, що забезпечують розвиток рухової активності молоді з обмеженими можливостями здоров’я : [стаття] / Л. В. Адирхаєва // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – К., 2016. – Вип. 02 (69). – С. 11-15.

 

СПИСОК

наукових та методичних робіт

за період роботи в  Університеті « Україна» ( з 2003 р. по т.ч.)

 1. Адирхаєва Л.В. Ставлення студентів з особливими потребами до занять з фізичного виховання / С.Г. Адирхаєв, Л.В. Адирхаєва // Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі. Зб. наук. праць. – К., ВМУРоЛ «Україна», 2012. – С. 119-123 (тези)
 2. Адирхаєва Л.В. Фізична культура в житті студентів з обмеженими можливостями здоров’я / С.Г. Адирхаєв, Л.В. Адирхаєва // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: за ред. С.С. Єрмакова. – Харків, ХДАДМ, 2013. – № 12. – С. 3-10 (фахове видання, стаття).
 3. Адирхаєва Л.В. Інноваційні технології у фізичному вихованні студентів з обмеженими можливостями здоров’я / С.Г. Адирхаєв, Л.В. Адирхаєва //Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі. – К.: ВМУРоЛ «Україна», 2013. – С. 76-78 (тези)
 4. Адирхаєва Л.В. Рухова активність та психофізичний стан студентів з вадами зору/ С.Г. Адирхаєв, Л.В. Адирхаєва //Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації конвенції ООН про права інвалідів. – К.: Університет «Україна», 2014. – С. 206-208 (тези)
 5. Адырхаева Л.В. Пути оптимизации двигательной активности студентов с ограниченными возможностями здровья / Л. В. Адырхаева, С. Г. Адырхаев  //Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – Вип.19. – С. 70-79 (фахове видання, стаття)
 1. Адирхаєва Л.В. Фізичне виховання у процесі реабілітації студентів з обмеженими можливостями здоров’я у ВНЗ / С.Г. Адирхаєв, Л.В. Адирхаєва // Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – Вип.19. – С. 30-39 (фахове видання, стаття)
 2. Liudmyla Adyrkhaeva. Main Areas of Physical Education during University Professional Training and Rehabilitation of Students with Disabilities/ Soslan Adyrkhaev, Liudmyla Adyrkhaeva, Liuda Radzeviciene // Development Prospects of the system of vocational Rehabilitation of people with Disabilities. – Siauliai, Lithuania, 2015/ – P. 121-130
 3. Адирхаєва Л.В. Організаційні основи активізації фізкультурно-оздоровчої діяльності та спорту студентів з вадами здоров’я / С.Г. Адирхаєв, Л.В. Адирхаєва // Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації конвенції ООН про права інвалідів. – К.: Університет «Україна», 2015. – С. 170-172 (тези)
 4. Адирхаєва Л.В. Комплексна фізична реабілітація жінок віком 35-40 років, які мають остеохондроз поперекового відділу хребта / Л.В. Адирхаєва, М.В. Василенко //Молодь: освіта, наука, духовність. – К.: Університет «Україна», 2015. – Ч.2. – С. 39-31 (тези)
 5. Адирхаєва Л.В. Застосування засобів фізичної реабілітації при остеохондрозі / Л.В. Адирхаєва, А.О. Калугіна // Молодь: освіта, наука, духовність. – К.: Університет «Україна», 2015. – Ч.2. – С. 51-53(тези)
 1. Адирхаєва Л.В. Застосування основних методик самоконтролю під час фізичних навантажень // Л.В. Адирхаєва, А.О.Калугіна //Молодь: освіта, наука, духовність. – К.: Університет «Україна», 2015. – Ч.2. – С. 53-55 (тези)
 2. Адирхаєва Л.В. Фізичні вправи як основний засіб оздоровлення /Л.В. Адирхаєва, А.О.Калугіна //Молодь: освіта, наука, духовність. – К.: Університет «Україна», 2015. – Ч.2. – С. 55-57 (тези)
 3. Адирхаєва Л.В. Фізична реабілітація при порушені опорно-рухового апарату на прикладі ендопротезування кульшового суглобу / Л.В. Адирхаєва, В.О. Кириленко // Молодь: освіта, наука, духовність. – К.: Університет «Україна», 2015. – Ч.2. – С. 57-59 (тези)
 4. Адирхаєва Л.В. Фізична реабілітація хворих з постінсультними руховими розладами / Л.В. Адирхаєва, І.М. Кузнецов // Молодь: освіта, наука, духовність. – К.: Університет «Україна», 2015. – Ч.2. – С. 82-84 (тези)
 5. Адирхаєва Л.В. Психофізична програма корекції стресових станів у підлітків / Л.В. Адирхаєва, О.С. Могилевська//// Молодь: освіта, наука, духовність. – К.: Університет «Україна», 2015. – Ч.2. – С. 92-94 (тези)
 1. Адирхаєва Л.В. Адаптивне фізичне виховання студентів з обмеженими можливостями здоров’я / С.Г. Адирхаєв, Л.В. Адирхаєва // Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації конвенції ООН про права осіб з інвалідністю. – К.: Університет «Україна», 2016. – Ч.1. – С. 253-255 (тези)
 2. Адирхаєва Л.В. Фізична реабілітація при неспецифічних захворюваннях бронхо-легеневої системи / Л.В. Адирхаєва, Н.В. Донець // Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації конвенції ООН про права осіб з інвалідністю. – К.: Університет «Україна», 2016. – Ч.1. – С. 255-257 (тези)
 3. Адирхаєва Л.В. Фізична реабілітація осіб з гіпертонічною хворобою та її стадії / Л. В. Адирхаєва, Є. О. Лозова // Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації конвенції ООН про права осіб з інвалідністю. – К.: Університет «Україна», 2016. – Ч.1. – С. 257-259 (тези)
 4. Адирхаєва Л.В. Фізична реабілітація осіб з вогнепальними та мінно-вибуховими травмами нижніх кінцівок / Л. В. Адирхаєва, Т. А. Мельниченко // Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації конвенції ООН про права осіб з інвалідністю. – К.: Університет «Україна», 2016. – Ч.1. – С. 259-261 (тези)
 5. Адирхаєва Л.В. Профілактика плоскостопості у дітей / Л. В. Адирхаєва, О. В. Павліченко // Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації конвенції ООН про права осіб з інвалідністю. – К.: Університет «Україна», 2016. – Ч.1. – С. 261-264 (тези)
 6. Адирхаєва Л.В. Методика відновлення функцій пересування постінсультних хворих / Л. В. Адирхаєва, М. А. Дем’янова // Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації конвенції ООН про права осіб з інвалідністю. – К.: Університет «Україна», 2016. – Ч.1. – С. 369-371 (тези)

46. Адирхаєва Л.В. Фізична реабілітація після інсульту / Л. В. Адирхаєва, Г. І. Волошин //Молодь: освіта, наука, духовність. – К.: Університет «Україна», 2016. – Ч.1. – С. 356-358 (тези)

 1. Адирхаєва Л.В. Фізична реабілітація хворих з радикулопатіями / Л. В. Адирхаєва, Т. Л. Лопата // Молодь: освіта, наука, духовність. – К.: Університет «Україна», 2016. – Ч.1. – С. 396-398 (тези)
 2. Адирхаєва Л.В. Різновиди сколіозів та істотне значення раннього початку реабілітації / Л. В. Адирхаєва, Н. В. Недашківська // Молодь: освіта, наука, духовність. – К.: Університет «Україна», 2016. – Ч.1. – С. 410-412 (тези)
 3. Адырхаева Л.В. Педагогическая модель физкультурно-спортивного сопровождения обучения в ВУЗе студентов с ограниченными возможностями здоровья / С. Г. Адырхаев, Л. В. Адырхаева, А. В. Голец //Проблемы и перспективы формирования здорового образа жизни в информационном обществе. Материалы международной научно-практ. конференции. – Иркутск, Иркутский государственный аграрный университет, 2016. – С. 3-14 (статья)
 4. Адирхаєва Л.В. Формування рухової активності студентів з обмеженими можливостями здоров’я в закладах освіти / С. Г. Адирхаєв, Л. В. Адирхаєва //Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15: науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – К., 2016. – Вип.01 (68) – С. 4-8 (фахове видання, стаття)
 5. Адирхаєва Л.В. Програмно-нормативні основи адаптивного фізичного виховання / С. Г. Адирхаєв, Л. В. Адирхаєва // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Серія: педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів, 2016. – Вип.139. Т.1. – С. 3-9 (фахове видання, стаття)