Курбатова Альона Олександрівна

Кафедра психології

Посада: старший викладач

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Досвід роботи: 13 років

Біографія

Народилась 3 липня 1978 року в м. Корсунь-Шевченківський Черкаської області. У 2006 році закінчила Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» за спеціальністю «Психологія». З 2006 року і до цього часу працює в Університеті «Україна» на посаді старшого викладача кафедри психології.

Викладає дисципліни

  1. Історія психології
  2. Конфліктологія
  3. Психологія праці
  4. Основи роботи психолога з персоналом
  5. Психологія організацій та управління персоналом
  6. Психологія

Перелік наукових праць

1. Домагання як механізм професійного становлення під час навчання у ВНЗ / Молодь: освіта, наука, духовність : Тези доповідей. – К.: Університет «Україна».

2. Роль смисложиттєвих орієнтацій у виборі професії та професійному становленні студентів у ВНЗ / Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі : Тези доповідей. – К.: Університет «Україна».

3. Особливості формування професійної мотивації у студентів із ВНЗ / Молодь: освіта, наука, духовність : Тези доповідей. – К.: Університет «Україна».

4. Особливості прояву психологічних заходів під час навчання у ВНЗ / Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі : Тези доповідей. – К.: Університет «Україна».

5. Психологічні особливості динаміки ціннісних орієнтацій у студентів ВНЗ / Молодь: освіта, наука, духовність : Тези доповідей. – К.: Університет «Україна».

6. Інтегрована освіта – реальність нашого часу / Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації конвенції ООН про права інвалідів : Тези доповідей. – К.: Університет «Україна».

7. Психологічні чинники розвитку навчальної мотивації студентів у період навчання у ВНЗ / Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин. – Київ – Кам‘янець-Подільський: Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції / За ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – укр., рос., польськ., англ.

8. Особистість як психологічна реальність / Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації конвенції ООН про права інвалідів : Тези доповідей. – К.: Університет «Україна».

9. Професійна мотивація в контексті мотиваційно-ціннісних орієнтацій особистості / Молодь: освіта, наука, духовність : Тези доповідей. – К.: Університет «Україна».

10. Self-determination as a Positive Image / Корпоративный и персональный имидж в дискурсе межкультурных и социальных коммуникаций. – Материалы первой Международной конференции, 2014, Киев – Москва /под. науч. ред. проф. Е. А. Петровой. – М.: Издательство «Академия имиджелогии».

11. Професійна ідентичність як чинник мотивації вибору професії студентами з інвалідністю / Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації конвенції ООН про права інвалідів : Тези доповідей. – К.: Університет «Україна».

12. Смисложиттєві орієнтації як чинник ефективності професійного становлення особистості / Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації конвенції ООН про права інвалідів : Тези доповідей. – К.: Університет «Україна».

13. Development Prospects of the System of Vocational Rehabilitation of People with Disabilities Experience of Lithuania and Ukraine. Approved for publication by the Council of the Faculty of Social Welfare and Disability Studies, Šiauliai University on 7 December, 2015 (meeting record no. SGNS TP-09) Šiaulių universitetas, 2015. Тopic: «Psychological Characterictics of Profession Choosing by Secondary School Students with Disabilities». Liudmyla Serdiuk, Alona Kurbatova, Open International University of Human Development “Ukraine”, Ingrida Baranauskienė, “Šiauliai” University.

14. Психологічні особливості мотивації професійного вибору учнів із хронічними соматичними захворюваннями // Л. З. Сердюк, А. О. Курбатова. Актуальні проблеми психології : Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Том «Психологія обдарованості». – Випуск 11. – Київ-Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка.

15. Механізми формування мотиваційних якостей особистості / Молодь: освіта, наука, духовність: Тези доповідей. – К.: Університет «Україна».