Маслянікова Ірина Вікторівна

Кафедра соціальної роботи та педагогіки
Посада: завідувач кафедри
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук
Вчене звання: доцент
Досвід роботи: 20 років

Біографія

Народилася 7 березня 1979 року в місті Сніжне Донецької області.

Відомості про вищу освіту

У 2001 році закінчила Луганський державний педагогічний університет ім. Тараса Шевченка, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Психологія» та здобула кваліфікацію практичного психолога у закладах освіти. В тому ж році в Луганському державному педагогічному університеті ім. Тараса Шевченка отримала диплом магістра за спеціальністю
«Практикуючий психолог, викладач психології».

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

У 2007 році в Інституті спеціальної педагогіки АПН України присуджено науковий ступінь кандидата психологічних наук зі спеціальності «Спеціальна психологія» – 19.00.08.

У 2012 році присвоєне вчене звання доцента кафедри психологічних дисциплін. 

Додаткова освіта, підвищення кваліфікації:

У 2002 році у Луганському державному педагогічному університеті ім. Тараса Шевченка отримала диплом бакалавра про другу вищу освіту за спеціальністю «Вчитель англійської мови та літератури»

У 2018 році підвищувала кваліфікацію в ТНУ ім. В.І. Вернадського за програмою «Сучасні методи освіти дорослих».

Основні етапи діяльності

2001-2003 рр. – працювала в Луганському державному педагогічному університеті ім. Тараса Шевченка на посаді: старшого лаборанта кафедри.

2003-2006 рр. – навчання в аспірантурі в Інституті спеціальної педагогіки АПН України.

2006-2007 рр. – працювала в Луганському національному педагогічному університеті ім. Тараса Шевченка на посаді асистента кафедри дефектології та психокорекції.

2007-2017 рр. –  працювала в Національній академії внутрішніх справ на посадах: викладач кафедри, старший викладач, доцент кафедри, завідувач кафедри психологічних дисциплін.

З 2017-2021 рік працювала в Таврійському національному університеті ім. В.І. Вернадського на посадах: доцент кафедри психології та педагогіки, методист вищої категорії навчально-методичного відділу навчально-наукового центру організації освітнього та виховного процесу.

З 2021-2022 року працювала доцентом кафедри психології Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

З вересня 2022 року – завідувач кафедри соціальної роботи та педагогіки Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

Викладає дисципліни:

 1. Загальна психологія
 2. Практикум із загальної психології
 3. Основи психотерапії
 4. Психологічні проблеми спілкування
 5. Психологія девіантної та адиктивної поведінки
 6. Психологія залежностей
 7. Юридична психологія
 8. Вікова та педагогічна психологія
 9. Інклюзивне суспільство
 10. Основи навчання студентів
 11. Психологія соціальної роботи

Перелік наукових та навчально-методичних праць

з/п

Назва Вихідні дані Прізвища та ініціали співавторів

 

1 Навчальний посібник. Методика викладання психології у вищій школі: навчальний посібник (затверджено МОНМС – лист № 1/11-4493 від 04,04.2012 року) К.: Атіка, 2012.-272 с. Бойко-Бузиль Ю.Ю.,

Горбенко С.Л.,

Лапко А.Г., Супрун М.О.

2 Хрестоматія. Загальна психологія: хрестоматія (у 3 ч.) К.: Над. акад. внутр. справ, 2014. Хохліна О.П.,

Гребенюк М.О.

3 Розділ у монографії, що належить SENCE. Condition of development and problems of modem education for adults Lviv-Torun: Liha- Pres, 2019. – S. 120- 137 S.P. Belavin, T.I. Belavina. I.N. Bila, T.O. Kostina, ect.
4 Розділ у монографії, що належить SENCE. Psychological aspects of androngo support // Psychological accompaniment of personality development Lviv – Toruh : Liha – Pres, 2019. – p. 223- 240 S. P. Bielavin, T.I. Bielavina, I.N. Bila,

N.A.

Dobrovolska,

etc.

5

 

Фахове видання. Проблема мотиваційного компонента научуваності дорослих Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – К.: Видавництво «Фенікс», 2019. – Т. XII Психологія творчості. – Випуск 26. – С. 173-181
6 Фахове видання. Психологічний супровід освіти дорослих Теорія і практика сучасної психології: Збірник наукових праць. – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2019 p., №4, Т.2 – С. 40-45.
7 Фахове видання. До проблеми сучасної освіти дорослих Педагогічна теорія і практика: Збірник наукових праць. – К.: КиМУ, 2019. Вин. 8.3-С. 179-201.
8 Тези. Теоретико-методологічні основи соціальної роботи Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні наукові дослідження в сфері педагогічних та психологічних наук», 4-5 травня 2018 р. – Київ, 2018 -С. 213-217.
9 Тези. Психологічні особливості становлення особистості в умовах інформаційної війни Матеріали XI щорічної науково- практичної конференції «Становлення та розвиток особистості в умовах інформаційної війни», 2 березня 2018 р.-Київ, 2018- С,
10 Тези. Батьківські компетенції щодо стосунків із дітьми га їх виховання у сучасному світі Дитина у тривожному середовищі: розвивальні та відновлювальні практики: Збірник тез (31 травня – 1 червня 2019 року, Київ) / за ред. О. В. Чуйко. – Київ: КНУ імені Тараса Шевченка, 2019. — С. 40-44.
11 Тези. Психологічні механізми формування навичок у дорослих студентів Психологія та педагогіка сучасності: проблеми та стан розвитку науки і практики в Україні: Збірник тез та наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 23-24 серпня 2019 р.). – Львів: ТО «Львівська педагогічна спільнота», 2019. – С. 47-50.
12 Тези. Соціалізація особистості: теоретичний аспект Матеріали Міжнародної науково-практична

Конференції «Психолого-педагогічні

проблеми соціалізації

особистості в сучасних умовах»,

1 березня 2019р. – Київ, 2019-С. 122-124.