Османова Алімє Маметівна

Кафедра психології

Посада: завідувач кафедри, доцент

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Досвід роботи: 7 років

Біографія

Народилася 26 вересня 1984 року в м. Ташкент, Узбекистан.

Відомості про вищу освіту

 1. Київський міжнародний університет.

Напрям підготовки: Практикуючий психолог, психолог-консультант.

Кваліфікація бакалавр психології.

Диплом КВ № 30596676 від 1 серпня 2006 р.

 

 1. Київський міжнародний університет.

Спеціальність: Психологія.

Кваліфікація: Психолог.

Диплом КВ № 33206312 від 22 лютого 2008 р.

 

 1. ТНУ ім. В.І. Вернадського

Спеціальність Філологія

Спеціалізація Германські мови та літератури (переклад включно), перша англійська

Диплом М20 № 044989 від 03 лютого 2020

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

У 2014 році в Інституті психології ім. Г.С. Костюка НАПН України присуджено науковий ступінь кандидата психологічних наук зі спеціальності «Загальна психологія, історія психології».Тема дисертації: «Міфолого-релігійні чинники становлення етнічної свідомості кримських татар».

Відомості про підвищення професійної кваліфікації

 1. Семінар «Основи нейропатології». Авторський курс навчання нейропсихології «Neurocracy», Київ, 21 – 22 жовтня 2017 р. (16 академ.год.) NC – 8 № 0022.
 2. Семінар «Клінічна нейропсихологія: симптоми і синдроми». Авторський курс навчання нейропсихології «Neurocracy», Київ, 25 – 26 листопада 2017 р. (16 академ.год.) NC – 9 №0008.
 3. Семінар «Нейропсихологічна діагностика». Авторський курс навчання нейропсихології «Neurocracy», Київ, 24 – 25 лютого 2018 р. (16 академ.год.) NC – 11 № 0012.
 4. Семінар «Нейроанатомія». Авторський курс навчання нейропсихології «Neurocracy», Київ, 13 – 14 квітня 2019 р. (16 академ.год.) NC – 23 № 0021.
 5. Семінар «Основи нейрохімії». Авторський курс навчання нейропсихології «Neurocracy», Київ, 7– 8 березня 2019 р. (16 академ.год.) NC –25 № 0034.
 6. ТНУ ім. В.І. Вернадського «Сучасні методи освіти дорослих» (свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК, 02070976 / 761332-18 від 27 жовтня 2018 р.).180 год.

Відомості про стажування

1. Scientific and pedagogic internship «Organization of educational process in the field of pedagogy and psychology in Ukraine and EU countries». Університет Марії Кюрі-Складовської з 20 січні по 28 лютого 2020 (180 год.).

Основні етапи діяльності

2015-2016 рр. – працювала в КиМУ на посаді доцента кафедри психології та педагогіки.

2016-2020 рр. – працювала в Таврійському національному університеті ім. В.І. Вернадського на посаді доцента кафедри психології та педагогіки.

З 2020 року працює у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна» на посаді завідувача кафедри психології Інституту соціальних технологій.

Викладає дисципліни:

 1. Вступ до спеціальності
 2. Етнопсихологія
 3. Нейропсихологія

Сфера наукових інтересів

 1. Проблеми формування національної ідентичності

Перелік наукових та навчально-методичних праць

 1. Османова А. М. Психосематична трансформація світотворчих уявлень кримців // Збірник наук. ст. Київського міжнародного університету й Інституту соціальної та політичної психології НАПН України. Серія: «Психологічні науки: проблеми і здобутки». Випуск 8. -К.: КиМУ, 2015. – С. 168-184.
 2. Османова А. М. Етнічна свідомість кримських татар кризового періоду// Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України. – К. : Міленіум, 2016. – Вип. 4 (18). – С. 193 – 202.
 3. Османова А. М. Єрємєєва І. С. Психологічні детермінанти адикції підлітків від психоактивних речовин // Збірник наукових праць Київського міжнародного університету й Інституту педагогіки НАПН України. Серія: «Психологічні науки: проблеми і здобутки». Випуск . К. : КиМУ, 2016. – С. 168- 180.
 4. Османова А. М. Теоретико-методологічний аналіз проблеми вивчення аутоагресивної поведінки у психологічній літературі// Збірник наукових праць Київського міжнародного університету й Інституту педагогіки НАПН України Серія: «Психологічні науки: проблеми і здобутки». Випуск 11К.: КиМУ, 2018. – С. 160- 179.
 5. Османова А. М. Психологічні детермінанти розвитку ідентичності особистості у працях зарубіжних та вітчизняних вчених// Психологічні перспективи. Спец, вип.: Актуальні проблеми психології малих, середніх та великих груп. – Т. 2: Проблема цілісності суспільства, групи та особистості : зб. наук. пр. Ін-ту соціальної та політичної психології НАПН України. – К., 2017. – С. 218-224.

Розділи у колективних монографіях за профілем кафедри, що належать до SENCE

 1. Osmanova А. М. The theoretical-methodological problems of gender-role identity of adolescents// Social and psychological problems of modem society: collective monograph. – Lviv-Torun Liha-Pres, 2019. – s. 158.
 2. Osmanova A. M. The issue of the Crimean Tatars’ ethno-psychogenesis and ethnie awareness// Psychological accompaniment of personality development/: collective monograph. – Lviv-Torun Liha-Pres, 2019. – s.261.
 3. Османова M. Історія психології: підручник. K.: КиМУ, 2017. – 290с.
 4. Османова А. М. Збереження національної ідентичності в умовах інформаційної війни // Становлення та розвиток особистості в умовах інформаційної війни: матеріали XI щорічної науково-практичної конференції, м. Київ, 2 березня 2018. – 180 с.
 5. Османова А. М. Socio-Psychological Factors of Auto-Aggressive of Teens // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи дослідження, 20 квітня 2018 p.: Матеріали XX Міжнародної конференції молодих науковців. -К.: Логос, 2018. – 340 с.
 6. Османова А. М. Розуміння сутності етнічної свідомості у просторі особистості // Дослідження різних напрямів розвитку психології та педагогіки: Збірник наукових робіт учасників міжнародної конференції (16-17 листопада 2018 p., м. Одеса) – Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2018. – Ч. 2. – 124 с.
 7. Хусейн Екбал С. А., Османова А. М. Клініко-психологічна характеристика емоційних порушень дитини молодшого шкільного віку // Психолого-педагогічні проблеми соціалізації особистості в сучасних умовах: матеріали науково-практичної конференції, м. Київ, 1 березня 2019. – 207 с.
 8. Османова А. М. Традиційність як спосіб формування етнічної свідомості кримських татар // International scientific and practical conference Psychology and pedagogy «Psychology and pedagogy as sciences of formation and development of modern personality»: conference proceedings, December 27-28, 2019. Wloclawek : Izdevieciba «Baitijia Pubiishihg». 208 p.
 9. Османова A. M. Організаційно-методичне забезпечення якості освіти на спеціальності «Соціальна робота» у ТНУ ім. В. І. Вернадського як фактор підвищення його конкурентоспроможності // Scientific and pedagogic internship «Organization of educational process in the field of pedagogy and psychology in Ukraine and EU countries». Internship proceedings, January 20 – February 28, 2020. Lublin, 152 p.