Острянко Тетяна Сергіївна

Кафедра психології

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Досвід роботи: 9 років

Учасниця-членкиня Всеукраїнської ГО «Ліга соціальних працівників України

Психолог Центру для дітей та батьків «Дотик» (м. Чернігів) ГО «Чернігово-Сіверська Січ»

З 3 листопада 2022 року – член Міжнародної Федерації арт-терапії і самореалізації особистості

Біографія

Відомості про вищу освіту

2007 р. диплом спеціаліста ЕН № 32395272, Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка,  за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія. Соціальна педагогіка».

Кваліфікація – вчитель історії, соціальний педагог.

2009 р. диплом магістра ЕН № 36796570, Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка, за спеціальністю «Історія», кваліфікація – магістр педагогічної освіти,  викладач історії.

2018 р. – диплом магістра М18 №171317 , Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, за спеціальністю «Психологія», кваліфікація – психолог. Викладач закладу вищої освіти.

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

2014 р. – присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук із спеціальності «Соціальна педагогіка». Диплом кандидата наук – ДК № 025458 від 22 грудня 2014 р.

Тема дисертації: «Організаційно-педагогічна діяльність соціального педагога в загальноосвітньому навчальному закладі»

Шифр спеціальності – 13.00.05 Соціальна педагогіка.

Дата захисту – 22 вересня 2014 р.

Відомості про підвищення професійної кваліфікації

Державний інститут сімейної та молодіжної політики Міністерства молоді та спорту України

підвищення кваліфікації за програмою «Молодіжний працівник» (28 навч.год.). Свідоцтво Міністерства молоді та спорту України від 18 жовтня 2015 р. № 3886/1. 

16 березня 2020-26 квітня 2020 – стажування на кафедрі педагогіки та психології Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського з теми : «Інтерактивні технологічні основи видів і форм організації сучасного навчання у ЗВО». (Свідоцтво №25С02139222/000008-20)  (180 годин/6кредитів ЄКТС)

2021 – Сертифікат про підвищення кваліфікації –  участь у ІІІ Міжнародному симпозіумі «Освіта і здоров’я підростаючого покоління» 11 – 14 травня 2021 року, м. Київ (30 год.)

19.05.21-28.07.21 – навчання за освітньою програмою «Методи арт-терапії у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами» (44 год.) Сертифікат № 2807202112 Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова; Міжнародної тренінгової компанії «Основа», Міжнародної Федерації арт-терапії та самореалізації особистості.

4 січня 2021 р. – курс «Академічна доброчесність в університеті» на платформі ВУМ (відкритий університет майдану) (3 год.) (Сертифікат виданий 4.01.2021 р. №044335).

19.02.21-24.03.21 – навчання за освітньою програмою «Теорія і практика консультування» (28 год.) Сертифікат № 2403202145 Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова; Міжнародної тренінгової компанії «Основа», Міжнародної Федерації арт-терапії та самореалізації особистості.

Квітень-травень 2022 р – навчання за освітньою програмою «Робота з ПТСР в умовах воєнного часу: від болю до відродження» (46 год.) (сертифікат 604829 Міжнародної тренінгової компанії «Основа»

Квітень-травень 2022 р – навчання за освітньою програмою «Програма підготовки фахівців з роботи з біженцями та переселенцями» (42 год.) (сертифікат 604899 Міжнародної тренінгової компанії «Основа»)

Квітень-травень 2022 р – навчання за освітньою програмою «Арт-терапія у роботі з ПТСР у дітей»» (60 год.) (сертифікат 606414 Міжнародної тренінгової компанії «Основа»)

Амбасадорка міжнародного проєкту „Програма з розширення можливостей заради відновлення порозуміння для лідерів громад в Україні „Мир у цифровий час” , який реалізується ГО «Центр гендерної освіти» спільно з ГО» Фундацією прав людини та фінансується Інститутом зовнішніх культурних зв’язків (IFA) коштами Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина (Липень-грудень 2022 р.)

Викладає дисципліни:

 1. Педагогічна психологія
 2. Соціальна та політична психологія
 3. Диференціальна психологія
 4. Психологія іміджу та іміджеве консультування
 5. Психологія творчості. Арт-терапія

Перелік навчально-методичних праць

 1. Острянко Т.С. Психологічна безпека освітнього простору як чинник розвитку інклюзії в умовах сучасного українського суспільства / Реформування системи соціальних послуг в Україні: проблеми та перспективи: монографія / за ред. д-ра психол. н., проф. Н.І. Кривоконь. – Чернігів : ЧНТУ. 2019. 108 с.  С.71-79.
 2. Острянко Т.С. Соціальна робота в системі громадського здоров’я. Методичні рекомендації для організації самостійної роботи студентів спеціальності 231 Соціальна робота. Чернігів: ЧНТУ. 2018. 34 с.
 3. Острянко Т.С. Соціальна робота в системі громадського здоров’я. Методичні рекомендації до практичних занять для студентів спеціальності 231 Соціальна робота. Чернігів: ЧНТУ.2017. 46 с.
 4. Острянко Т.С. Профорієнтація та профдобір. Конспект лекцій для студентів спеціальності 6.130102 Соціальна робота / Т.С.Острянко. – Чернігів: ЧНТУ. 2017. 92 с.

Сфера наукових інтересів

Інклюзивна освіта, соціальна робота з дітьми з особливими потребами, соціальна педагогіка, дитяча психологія, кризова психологія

Scholar_Google: https://scholar.google.com/citations?user=_tRA3MUAAAAJ&hl=uk

Перелік наукових праць

 1. Острянко Т.С. Стан готовності науково-педагогічних працівників до роботи в умовах інклюзивної освіти // Педагогічні науки ­Т. 3. 2017. С. 129-134.
 2. Острянко Т.С. Дослідження проблеми інтегрованості молоді з особливими освітніми потребами в сучасне середовище // Інноваційна педагогіка. 2018. Випуск. 3. С. 224-227.
 3. Острянко Т.С. Напрямки соціально-педагогічної роботи з батьками, які виховують дитину з розладами аутичного спектру в умовах домашнього середовища // Інноваційна педагогіка. Вип.5.2018. С. 153-156.
 4. Острянко Т.С. Дослідження проблеми здоров’язбережувальної компетентності майбутніх соціальних працівників  / Т.С. Острянко / Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5: Педагогічні науки : реалії та перспективи. – Випуск 60. – Том 2.: збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, нац.. пед.. ун-т імені М.П.Драгоманова. Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова.2018. 59-61.
 5. Острянко Т.С., Щербата В.Г., Емпіричне дослідження суб’єктивних оцінок психологічної безпеки освітнього простору в умовах інклюзивного навчання // Науковий вісника Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки».  2019.– Вип.1.  С. 176-181.
 6. Острянко Т.С., Мекшун А.Д. Дослідження формування асертивності у підлітків з агресивною поведінкою / Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка  / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 28. Том 3. С.164-168.
 7. Острянко Т.С. Готовність майбутніх соціальних працівників до роботи в умовах інклюзивного молодіжного середовища // Соціальна робота та соціальна освіта, 2021. № 1 (6). С.212-219.
 8. Острянко Т.С. Травматичний стрес та його особливості Multidisciplinary scientific notes. Theory, history and practice: proceedings of the VI International Scientific and Practical Conference (November 01 – 04, 2022, Edmonton, Canada). International Science Group. 2022. Pp.619-620. URL: https://isg-konf.com/multidisciplinary-scientific-notes-theory-history-and-practice/.
 9. Острянко Т.С. Психологічна підтримка дітей та підлітків в інклюзивному освітньому середовищі в умовах воєнного стану ХХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інклюзивне освітнє середовище: проблеми , перспективи та кращі практики  (Україна, Київ, 30 листопада – 1 грудня) (подано до друку)