Дисципліни, закріплені за кафедрою

 1. Актуальні проблеми загальної психології
 2. Вікова психологія
 3. Вікова та педагогічна психологія
 4. Вступ до психоаналізу
 5. Вступ до спеціальності
 6. Диференціальна психологія
 7. Експериментальна психологія
 8. Етнопсихологія
 9. Загальна психологія
 10. Індивідуальне консультування та психотерапія
 11. Історія психології
 12. Класичний психоаналіз
 13. Клінічна психологія
 14. Клінічна психологія та психодіагностика
 15. Конфліктологія
 16. Методи математичної обробки в наукових дослідженнях із психології
 17. Методика викладання психології
 18. Методика та організація наукових досліджень в психології
 19. Нейропсихологія
 20. Основи позитивної психотерапії
 21. Основи психології
 22. Основи психологічного консультування
 23. Основи психологічної корекції
 24. Основи психологічної практики
 25. Основи психосоматики і психогенетики
 26. Основи психотерапії
 27. Основи роботи психолога з персоналом
 28. Основи транзакційного аналізу
 29. Основи управління інноваційними дослідницькими проєктами в галузі психології
 30. Патопсихологія
 31. Педагогічна психологія
 32. Планування та методологія дисертаційного дослідження
 33. Позитивна психотерапія
 34. Практикум із загальної психології
 35. Пропедевтика психічних хвороб
 36. Психогігієна та психопрофілактика
 37. Психодинамічна психотерапія
 38. Психодіагностика
 39. Психологічна допомога в екстремальних ситуаціях
 40. Психологічна допомога особистості
 41. Психологічна допомога особистості в екстремальних ситуаціях
 42. Психологічна допомога учасникам бойових дій
 43. Психологічне консультування
 44. Психологічне консультування осіб, які пережили насилля
 45. Психологічний супровід підприємницької діяльності
 46. Психологічний супровід тимчасово переміщених осіб
 47. Психологічні особливості посттравматичного розвитку
 48. Психологічні проблеми батьківсько-дитячих стосунків (практикум)
 49. Психологічні проблеми спілкування
 50. Психологія адиктивної та девіантної поведінки
 51. Психологія альтруїстичної поведінки
 52. Психологія бізнесу
 53. Психологія залежностей
 54. Психологія здоров’я та здорового способу життя
 55. Психологія іміджу та іміджеве консультування
 56. Психологія особистості
 57. Психологія праці
 58. Психологія професійного саморозвитку
 59. Психологія професіоналізму
 60. Психологія сексуальності
 61. Психологія сім’ї
 62. Психологія спілкування та міжособистісної взаємодії
 63. Психологія стресостійкості особистості
 64. Психологія стресу та стресових розладів особистості
 65. Психологія творчості. Арт-терапія
 66. Психологія управління
 67. Психосоматика
 68. Реабілітаційна психологія
 69. Соціальна та політична психологія
 70. Теоретико-методологічні проблеми психології
 71. Теорії та концептуальні підходи сучасної психології особистості та груп
 72. Теорія та практика психокорекції
 73. Теорія та практика психологічного тренінгу
 74. Тренінгові технології в бізнесі
 75. Юридична психологія