Професорсько-викладацький склад

Прізвище, імя, по батькові Фото Посада Вчене звання Науковий ступінь
1 Османова Алімє Маметівна
Викладає дисципліни:

 1. Вступ до спеціальності
 2. Етнопсихологія
 3. Нейропсихологія
 4. Історія психології

Докладніше…

завідувач кафедри, доцент

Досвід роботи:

7 років

к.псих.н.

Сфера наукових інтересів:

 1. Проблеми формування національної ідентичності
2 Дорожкін Валерій Романович

Викладає дисципліни:

 1. Психологія альтруїстичної поведінки
 2. Індивідуальне консультування та психотерапія
 3. Класичний психоаналіз (Мейджор)
 4. Тренінгові технології в бізнесі
 5. Психологія бізнесу
 6. Психодинамічна психотерапія

Докладніше…

професор

Досвід роботи: 22 роки

проф. д.псих.н.

Сфера наукових інтересів:
1. Психоаналітична психотерапія та психоаналіз

3 Маслянікова Ірина Вікторівна

Викладає дисципліни:

 1. Загальна психологія
 2. Практикум із загальної психології
 3. Основи психотерапії
 4. Психологічні проблеми спілкування
 5. Психологія девіантної та адиктивної поведінки
 6. Психологія залежностей
 7. Юридична психологія
 8. Вікова та педагогічна психологія

Докладніше…

доцент

Досвід роботи:

16 років

доц. к.псих.н.

Сфера наукових інтересів:

 1. Соціальна інклюзія маломобільних груп населення;
 2. Підходи щодо створення безбар’єрного освітнього середовища;
 3. Психологічні особливості навчання людей з особливими освітніми потребами;
 4. Психологічні особливості освіти дорослих.
4 Співак Любов Миколаївна

Викладає дисципліни:

 1. Методика викладання психології
 2. Теоретико-методологічні проблеми психології
 3. Методика викладання психології у закладі вищої освіти

Докладніше…

професор

Досвід роботи:

27 років

проф. д.псих.н.

Сфера наукових інтересів:

 1. Психологія розвитку здобувачів вищої освіти
5 Мілютіна Катерина Леонідівна 

Викладає дисципліни:

 1. Психологія творчості. Арт-терапія
 2. Психологічна допомога особистості в екстремальних ситуаціях
 3. Психологічні особливості посттравматичного розвитку
 4. Пропедевтика психічних хвороб

Докладніше…

професор

Досвід роботи:

19 років

проф. д.псих.н.

Сфера наукових інтересів:

1. Психологія розвитку особистості

6 Поджинська Ольга Олегівна

Викладає дисципліни:

 1. Психологія праці
 2. Основи роботи психолога з персоналом
 3. Юридична психологія
 4. Психологія управління
 5. Психологія професіоналізму

Докладніше…

доцент

Досвід роботи: 

7 років

к.псих.н.

Сфера наукових інтересів: 

 1. Психологія управління та праці
7 Питлюк-Смеричинська Олександра Дмитрівна

Викладає дисципліни:

 1. Експериментальна психологія
 2. Психологія сім’ї
 3. Теорія та практика психологічного тренінгу
 4. Сімейна психологія і сімейне консультування
 5. Психологія особистості
 6. Психологія сексуальності

Докладніше…

доцент

Досвід роботи:
25 років

доц. к.псих.н.

Сфера наукових інтересів:
1. Психологія

8 Отенко Світлана Анатоліївна

Викладає дисципліни:

 1. Основи психологічного консультування
 2. Теорія та практика психологічного тренінгу
 3. Основи позитивної психотерапії

Докладніше…

ст.викладач

Досвід роботи: 

51 рік

Сфера наукових інтересів: 

 1. Позитивна психотерапія
9 Гудир-Наумова Дар’я Василівна

Викладає дисципліни:

Докладніше…

ст.викладач

Досвід роботи: 

Сфера наукових інтересів: 
10 Острянко Тетяна Сергіївна

Викладає дисципліни:

 1. Педагогічна психологія
 2. Соціальна та політична психологія
 3. Диференціальна психологія
 4. Психологія іміджу та іміджеве консультування
 5. Психологія творчості. Арт-терапія

Докладніше…

доцент

Досвід роботи: 

9 років

доц. к.пед.н.

Сфера наукових інтересів:

Інклюзивна освіта, соціальна робота з дітьми з особливими потребами, соціальна педагогіка, дитяча психологія, кризова психологія

11 Курбатова Альона Олександрівна 

Викладає дисципліни:

 1. Історія психології
 2. Конфліктологія
 3. Психологія праці
 4. Основи роботи психолога з персоналом
 5. Психологія організацій та управління персоналом
 6. Психологія

Докладніше…

ст. викладач

Досвід роботи:
8 років

Сфера наукових інтересів: 
1. Психологія
12 Хорунженко Галина Володимирівна

Викладає дисципліни:

 1. Психогігієна та психопрофілактика
 2. Клінічна психологія
 3. Патопсихологія
 4. Психологія реклами
 5. Основи психологічної корекції
 6. Основи суїцидології
 7. Реабілітаційна психологія
 8. Основи психосоматики і психогенетики
 9. Клінічна психологія та психодіагностика
 10. Психосоматика

Докладніше…

ст.викладач

Досвід роботи:
14 років

Сфера наукових інтересів:

 1. Клінічна психологія
 2. Психологічна корекція
13 Овчаренко Олена Юріївна

Викладає дисципліни:

 1. Психологія стресу та стресових розладів особистості
 2. Психологія стресостійкості особистості
 3. Психологічна допомога в екстремальних ситуаціях

Докладніше…

асистент

Досвід роботи:

 

Сфера наукових інтересів:

Особистісні ресурси стресостійкості студентів з інвалідністю