Дисципліни, закріплені за кафедрою

 1. Ведення професійної документації
 2. Вступ до спеціальності та основи теорії соціальної роботи
 3. Деонтологія
 4. Загальна педагогіка
 5. Здоров’я та благополуччя в сучасних соціальних теоріях
 6. Інклюзивне суспільство
 7. Інтернет-супровід у професійній діяльності
 8. Історія соціальної роботи
 9. Консультування в соціальній роботі
 10. Корекційна педагогіка
 11. Корекційна педагогіка та методика корекційної роботи
 12. Корекційно-реабілітаційні служби
 13. Менеджмент наукової інформації
 14. Менеджмент соціальних програм і проєктів
 15. Менеджмент соціальної роботи
 16. Методи соціальної роботи
 17. Методика викладання соціальної роботи
 18. Методологія та організація наукових досліджень
 19. Моделювання процесів професійної реабілітації
 20. Основи навчання студентів (самоуправління навчанням)
 21. Педагогічна майстерність
 22. Порівняльна політика соціального забезпечення
 23. Право соціального захисту
 24. Практикум із соціальної роботи
 25. Психологія і соціологія батьківства
 26. Психологія і соціологія інвалідності
 27. Психологія соціальної роботи
 28. Розвивально-корекційна робота з дітьми
 29. Система організацій соціальної сфери
 30. Соціальна педагогіка
 31. Соціальна робота з людьми похилого віку
 32. Соціальна робота з сім’єю, дітьми та молоддю
 33. Соціальна справедливість в інклюзивному суспільстві
 34. Соціальне конструювання здорової старості
 35. Соціальний бізнес
 36. Соціально-педагогічна робота з дітьми з інвалідністю
 37. Соціологія і психологія дитинства
 38. Спеціальна педагогіка
 39. Спеціальна психологія
 40. Стратегії викладання в інклюзивному закладі освіти
 41. Теоретичні моделі і технології соціальної роботи
 42. Теорії соціальної роботи
 43. Теорія і практика соціального прогнозування
 44. Теорія і практика соціальної роботи
 45. Фандрайзинг у соціальній сфері
 46. Якісні і кількісні методи досліджень у соціальній роботі