Професорсько-викладацький склад

Викладання навчальних дисциплін фото посада науковий ступінь, вчене звання сфера наукових інтересів
Маслянікова Ірина Вікторівна
 • Психологія соціальної роботи
 • Інклюзивне суспільство
 • Основи навчання студентів
завідувач кафедри, доцент
загальний стаж – 15
науково-педагогічний – 15
к. психол. н., доцент
 • соціальна інклюзія малобільних груп населення;
 • підходи щодо створення безбар’єрного освітнього середовища;
 • психологічні особливості навчання людей з особливими освітніми потребами
Базиленко Анастасія Костянтинівна
 • Вступ до спеціальності і основи теорії соціальної роботи
 • Психологія соціальної роботи
 • Теорії соціальної роботи
 • Інтернет-супровід у професійній діяльності
 • Інклюзивне суспільство
 • Соціальна справедливість в інклюзивному суспільстві
 • Основи навчання студентів (самоуправління навчанням)
 • Теоретичні моделі і технології соціальної роботи
доцент кафедри
загальний стаж – 14
науково-педагогічний – 10
к. психол. н., доцент
 • соціальна активність та її психологічні умови
 • студентство як специфічна вікова категорія
 • умови ефективного навчання студентів з особливими потребами
 • засоби студентського самоврядування для активізації студентських ініціатив
Іванова Ірина Борисівна
 • Загальна педагогіка
 • Педагогічна майстерність
 • Методи соціальної роботи
 • Система організацій соціальної сфери
 • Менеджмент соціальної роботи
 • Теорія і практика соціальної роботи
 • Соціальна робота з людьми похилого віку
 • Методика викладання соціальної роботи
 • Здоров’я та благополуччя в сучасних соціальних теоріях
доцент кафедри загальний стаж – 41 рік; науково-педагогічний – 28 років к. психол. н., доцент
 • особистісно орієнтовані підходи  в інклюзивному освітньому середовищі;
 • соціально-педагогічні аспекти соціальної роботи;
 • філософія соціальної роботи
Литовченко Олена Віталіївна
 • Методологія та організація наукових досліджень
 • Менеджмент наукової інформації
 • Соціальна педагогіка
 • Теорія і практика соціального
доцент кафедри загальний стаж – 25;
науково-педагогічний 10 років
д. п. н., старший науковий співробітник
 • неформальна освіта
 • позашкільна освіта
 • неформальна освіта дітей та молоді у європейських країнах
 • соціальне становлення особистості
 • соціальна робота з дітьми та молоддю
 • інклюзивна освіта
Дика Вікторія Андріївна
 • Ведення професійної документації
 • Практикум з соціальної роботи
 • Соціальна робота з сім’єю, дітьми та молоддю
 • Психологія і соціологія батьківства
 • Менеджмент соціальних програм і проєктів
 • Фандрайзинг у соціальній сфері
старший викладач кафедри
загальний стаж – 8 років;
науково-педагогічний – 8 років
 • соціальна робота з молоддю
 • кризове консультування
 • дитячі та молодіжні громадські організації
Кириленко Валентина Граціянівна
 • Психологія і соціологія інвалідності
 • Реабілітаційна психологія
 • Моделювання процесів реабілітації
 • Спеціальна психологія
 • Соціологія і психологія дитинства,
 • Консультування в соціальній роботі
Доцент кафедри
загальний стаж – понад 25 років;
науково-педагогічний – 19 років; консультативно- терапевтична практика понад 25 років
к. психол. н.
 • проблеми навчання дорослих,
 • проблеми навчання і виховання дітей з ООП,
 • позитивна психотерапія,
 • етичний персоналізм
Гребенюк Анастасія Олександрівна
 • Вступ до спеціальності і основи теорії соціальної роботи
 • Інклюзивне суспільство
 • Основи навчання студентів (самоуправління навчанням)
 • Соціальний бізнес
 • Право соціального захисту
 • Історія соціальної роботи
 • Якісні і кількісні методи досліджень у соціальній роботі
старший викладач кафедри
загальний стаж – 4 роки;
науково-педагогічний – 4 роки
магістр з соціальної роботи, аспірантка
 • розвиток інклюзивного освітньго середовища
 • управління міжнародними проєктами і програмами в сфері інклюзії
 • соціалізація осіб з інвалідністю
 • соціальне підприємництво
 • соціальний розвиток особистості
 • суспільно-політичні та соціокультурні аспекти розвитку суспільства