Корисні посилання

Педагогіка

http://www.pedlib.ru/ – Педагогічна бібліотека – це зібрання літератури, що постійно поповнюється, по педагогіці, її прикладним галузям, а також наукам медичного і гуманітарного циклів, що мають відношення до виховання і навчання дітей. Популярні і наукові видання, підручники, статті з періодики: бібліотека – це фонд доступної кожному інформації.

http://www.library.edu-ua.net/ – Національна Академія педагогічних наук України. Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О.Сухомлинського. В. О. Сухомлинський увійшов в історію української педагогіки як педагог-гуманіст, творець педагогічної системи, в центрі якої перебуває дитина як унікальна особистість.

www.pedagogika.at.ua – сайт доцента Уманського державного педагогічного університету Стеценко Надії Миколаївни. На сайті розміщені різноманітні ОВР: навчальна програма, семінарські та практичні, тести.

Психологія

http://psylib.kiev.ua/ – Психологічна бібліотека. Ідея проекту – створення мережевого ресурсу, здатного полегшувати завдання свідомого становлення дійсною людською істотою для тих, кому це завдання представляється актуальним.

http://www.tomalogy.com/library.html – Бібліотека містить статті, написані за матеріалами роботи дослідницької групи Центру Томалогії. Томалогія – це сучасний цілісний підхід до розвитку людини, який виник на стику передових досягнень мотиваційної психології та традиційних методик самопізнання (бездіяльність, безвихідь, буря в склянці води, важливість і значущість, комплекс Ассоль).

http://ek-lit.agava.ru/ – Психологічні тести

http://psi.webzone.ru/ – Психологічний словник, тестування. Внаслідок того, що психологія є науковою дисципліною, яка в даний час дуже активно розвивається, представляється важливим не стільки дати визначення психологічних понять, які можуть бути достеменними на всі часи, скільки показати можливість різних (по різному експериментально-методично оснащених) підходів до тих або інших психічних явищ.

Конфліктологія

Конфліктологія
НАВЧ. ПОСІБ. / ЄМЕЛЬЯНЕНКО Л. М., ПЕТЮХ В. М., ТОРГОВА Л. В., ГРИНЕНКО А. М. / ЗА ЗАГ. РЕД. В. М. ПЕТЮХА, Л. В. ТОРГОВОЇ. — К.: КНЕУ, 2003. — 315 С.

У посібнику розглядаються теоретичні та прикладні проблеми конфліктології, увага акцентується на управлінні конфліктами. Детально розглянуто діагностику конфлікту й коригування поведінки його учасників, прогнозування розвитку конфліктів, управління стресами в конфліктній ситуації, можливість безконфліктного спілкування в процесі проведення професійних переговорів і нарад, безконфліктної взаємодії сторін у дискусіях і спорах, у процесі нововведень та під час вирішення трудових спорів.

Може бути використано студентами, аспірантами, докторантами та спеціалістами з управління персоналом, а також менеджерами організацій різних галузей народного господарства.

http://6201.org.ua/load/72-1-0-610

Психологія особистості

Зрозуміти природу людини, Адлер Альфред

Книга знайомить читача з основами психології особи А. Адлера. За словами самого автора “мета книги – показати, як невірно вибрана лінія поведінки однієї людини вносить дисгармонію до нашого суспільного життя, навчити людей розпізнавати свої помилки і, нарешті, показати, як гармонійно адаптуватися до соціального середовища”.

У основі підходу Адлера – переконання в тому, що людина здатна на вільний вибір і реально відповідає за свої вчинки – а, отже, в змозі змінити свою поведінку.

http://www.koob.ru/adler/ponyat_prirodu_cheloveka

Психологія праці

Фізіологія і психологія праці
КРУШЕЛЬНИЦЬКА Я.В. ПІДРУЧНИК. — К.: КНЕУ, 2003. — 367 С.

Розглядаються закономірності функціонування людського організму у процесі праці, активізація психічних функцій і властивостей особистості в різних видах діяльності. Розкриваються суть працездатності, втоми і монотонності, їх показники, динаміка, методи дослідження; особливості організації праці в системах «людина — машина». Висвітлюються теоретичні і прикладні аспекти важкості та інтенсивності праці; методи проектування раціональних режимів праці і відпочинку; психофізіологічні та організаційні основи профорієнтації, профвідбору та виробничого навчання в ринкових умовах.

Для викладачів, студентів економічних факультетів і вузів, працівників державних служб зайнятості, спеціалістів підприємств і організацій.

http://studentbooks.com.ua/content/view/123/76/

Психологія реклами

У наш час високих технологій інформація стала чи не найдорожчою річчю. Люди платять гроші, щоб отримати інформацію, або ж навпаки – щоб надати її суспільству. Одним зі способів такого надання інформації є реклама. Причому реклама не у вузькому сенсі, як інформація про певний виріб, а у найширшому значенні цього поняття – як засіб інформування, переконання, впливу і маніпуляції.

http://ua.textreferat.com/referat-11005-1.html

Психологія спілкування

Фехтування на нервах, Рагозін Ю.П.

Ця книга про те, як стати удачливим, коханим і, отже, щасливим; як опанувати психологічні навики, аби, зберігаючи активну позицію, жити, уникаючи конфліктів.

Книга допоможе читачам розвинути культуру спілкування, побачити і виправити свої помилки в поведінці – починаючи із знайомства, стосунків з колегами по роботі і закінчуючи питаннями подружнього життя, включаючи її інтимну сторону.

http://www.koob.ru/ragozin_y/fehtovanie_na_nervah

Психологія управління

Психологія менеджменту, Менегетті Антоніо

Підвищення ефективності в будь-якій області діяльності досягається за рахунок розвитку потенціалу. Нестримність змін в соціально-економічній сфері вимагає постійного поповнення знань і вдосконалення навиків, що означає необхідність освіти за типом life-long learning (навчання протягом всього життя).

Зібрані в даному виданні лекції допомагають визначити принципи успішного використання свого розуму, перетворення його на капітал через досягнення успіху у вибраній сфері діяльності і дають направляючі координати ефективного входження в світ бізнесу і професійної діяльності.

http://www.koob.ru/meneghetti/psihol_menedz

Філософія психології

АВТОР: А.Н. ЛЕОНТЬЄВ. РІК; 1994. КІЛЬКІСТЬ СТОРІНОК: 174
ФОРМАТ: DOC. РОЗМІР: 461 КБ

У збірку робіт наукового архіву А. Н. Леонтьева включені тексти, присвячені вузловим методологічним і теоретичним проблемам психології. Більшість робіт, в ключі інших в збірку, ніколи раніше не публікувалися.

Детально розбираються проблеми свідомості, діяльності, філогенезу психіки, співвідношення психологічного і фізіологічного, проблема сенсу. Багато хто з ідей, що розвиваються в книзі, зберіг свою новизну і наукову цінність до наших днів.

http://bbbook.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=3059

Соціальна робота

Дозвіллєзнавство
НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК / БОЧЕЛЮК В.Й., БОЧЕЛЮК В.В. – К.: ЦЕНТР НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, 2006.- 208 C.

У навчально-методичному посібнику розглянуто понятійний апарат культурно-дозвіллєвої діяльності, її основні елементи, проаналізовано соціально-історичні особливості розвитку сучасної системи культурно-дозвіллєвої діяльності, визначено соціалізацію вільного часу та особливості культурно-дозвіллєвого середовища, відображено особливості національної психології у дозвіллєвій діяльності. Розкрито механізм регулювання сприйняттям аудиторією різноманітних програм у сучасних дозвіллєвих закладах культури.

Навчально-методичний посібник містить структурний аналіз усього технологічного процесу підготовки і проведення культурно-дозвіллєвих програм та діяльності в сучасних закладах культури.

http://www.info-library.com.ua/books-book-143.html

Організація діяльності служби зайнятості
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ – ЧЕМЕРИС А. Т. — К.: МАУП, 2003. — 120 С: ІЛ. — БІБЛІОГР.: С. 113-116.

У пропонованому конспекті лекцій на основі сучасного законодав­ства України про зайнятість розкриваються мета, завдання та основні на­прямки діяльності державної служби зайнятості як централізованого орга­ну виконавчої влади, що відповідає за реалізацію державної політики у сфері зайнятості. Наводиться зміст основних нормативних документів, що стосуються діяльності служби зайнятості.

Розмір в архіві: 373 Кб. Формат: PDF.

http://uareferats.com/index.php/book/details/47

Соціальна робота в Україні: перші кроки
ПІД РЕДАКЦІЄЮ В. ПОЛТАВЦЯ / ШКОЛА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ / НАУКМА, 2000

Книга “Соціальна робота в Україні: перші кроки” підготовлена колективом українських та британських авторів. Статті, вміщені в цій збірці. віддзеркалюють досвід, набутий працівниками Школи Соціальної роботи Національного університету ”Києво-Могилянська академія” та їхніми закордонними колегами за чотири роки викладання та практичної діяльності. Це теоретичні роботи і практичні поради, опис досвіду проведення досліджень та аналіз поточної ситуації в Україні тощо.

Представлені в книзі матеріали можуть бути корисними як для практичних працівників, так і при викладанні соціальної робот и та соціальної політики у підготовці фахівців різних рівнів.

http://uareferats.com/index.php/book/details/48

Теорія і методи соціальної роботи
ЛУКАШЕВИЧ М. П., МИГОВИЧ І.І. НАВЧ. ПОСІБ. — 2-ГЕ ВИД., ДОП. І ВИПР.— К.: МАУП, 2003. — 168 С. — БІБЛІОГР.: С. 159-164. І8ВК 966-608-332-9
РЕКОМЕНДОВАНО МІНІСТЕРСТВОМ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ (ЛИСТ № 14/18.2-822 ВІД 11.06.01)

У посібнику, підготовленому за програмою навчального курсу “Теорія і методи соціальної роботи” для вищих навчальних закладів України, висвітлено передумови виникнення теорії соціальної роботи в Україні і процес її наукового становлення. Проаналізовано основні сучасні теорії соціальної роботи і розкрито сутність адаптивно-розвиваючої теорії соціальної роботи. Описано систему методичного забезпечення реалізації теоретичних надбань у практичній діяльності соціальних працівників. Розмір в архіві: 510 Кб. Формат: PDF

http://uareferats.com/index.php/book/details/49

Типова технологія соціальної роботи з клієнтами
(О. О. ЯРЕМЕНКО, С. В. ТОЛСТОУХОВА, Р. Я. ЛЕВІН) // УКРАЇНСЬКИЙ СОЦІУМ. – 2004. – № 1 (3). – C.64-75 //УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ПОЛІТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Принципові зміни підходів до формування і реалізації соціальної політики держави, які сталися в Україні за час, що минув від здобуття незалежності, зумовили виникнення нових проблем, яких до того не існувало в тоталітарному суспільстві. Передусім це стосується відносно нової для країни сфери діяльності – соціальної роботи, яка сьогодні існує в триєдності, виконуючи одночасно функції самостійної галузі суспільних наук, навчальної дисципліни на рівні вищої школи та практичної професії, включеної в систему державного регулювання легалізованих професій і робіт.

Однією з таких проблем є методологічне розмаїття деяких ключових визначень і понять, що застосовуються в науковому вжитку і навчальному процесі. З цим пов’язана і проблема уніфікації технологій, що реалізуються в практиці соціальної роботи з різними категоріями клієнтів. Трапляється, наприклад, що методичні рекомендації щодо соціальної роботи з неблагополучними сім’ями, прийомними сім’ями, дитячими будинками сімейного типу, сім’ями, що виховують дітей з обмеженими можливостями, молоддю, що потрапляє до груп ризику, неповнолітніми, які повертаються з місць позбавлення волі тощо, містять описи різної черговості основних етапів соціальної допомоги (підтримки, супроводу), навіть різного змісту таких етапів.

http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=8&n=51&c=1099

Управлінські аспекти соціальної роботи
КУРС ЛЕКЦІЙ / М. Ф. ГОЛОВАТИЙ (КЕР. АВТ. КОЛ.), М. П. ЛУКАШЕВИЧ, Г. А. ДМИТРЕНКО ТА ІН. — К.: МАУП, 2004.— 368 С: ІЛ. — БІБЛІОГР. В КІНЦІ РОЗДІЛІВ.

У посібнику висвітлено політико-правові засади соціального управління, сутнісні характеристики та функції менеджменту соціальної роботи, сучасні моделі толерантного менеджменту персоналу. Розглянуто цілі, завдання, елементи процесів мотивації та оцінювання персоналу. Особливу увагу приділено організаційно-управлінським засадам практичної реалізації соціальної політики, методам підвищення ефективності роботи з персоналом, сучасному інформаційному забезпеченню менеджменту соціальної роботи.

Розмір в архіві: 1.43 Мб; Формат: PDF

http://uareferats.com/index.php/book/details/50

Фізична терапія

Анатомія людини

http://anatomia.at.ua/ — Портал «Анатомія людини»

http://meduniver.com/Medical/Anatom/ — Анатомія людини в картинках

http://www.anatomus.ru/ — Анатомія людини в ілюстраціях

http://www.anatomy.tj/ — Анатомічний атлас

Основи здорового способу життя
КУРС ЛЕКЦІЙ / – ТДПУ, ТЕРНОПІЛЬ, 2009.- 58 C.

Можна багато сперечатися про причини, які призвели до погіршення здоров’я населення, але раціональніше все таки запропонувати реальний механізм виходу із цієї ситуації. Кафедра здорового способу життя Тернопільського державного педагогічного інституту в 1990 році вперше в Україні запропонувала ввести до шкільної програми новий предмет — валеологію. Відсутність хвороб або фізичних дефектів, це – стан повного фiзичного, душевного і соціального благополуччя.

http://www.info-library.com.ua/books-book-121.html