Навчально-методичні матеріали

Навчання студентів із особливими потребами

Кольченко К.О., Равер-Лампман Ш., Нікуліна Г.Ф., Козліковська Н.Я., Мазарська Г.Є. Забезпечення рівних можливостей для навчання студентів з інвалідністю методичний посібник для викладачів щодо роботи в інтегрованих групах. – К.: Університет «Україна», 2005. – 56 с.

Таланчук П.М., Кольченко К.О., Нікуліна Г.Ф. Супровід навчання студентів з особливими потребами в інтегрованому освітньому середовищі : навчально-методичний посібник для студентів, викладачів та фахівців вищих навчальних закладів інтегрованого типу– К.: Університет «Україна», 2003. – 72 с.

Психологія, педагогіка, соціологія

Акимов И., Клименко В. О мальчике, который умел летать, или путь к свободе

Методичні матеріали з навчальної дисципліни “Соціальна психологія” / укладач В. Т. Циба. – К.: Університет “Україна”, 2010.

Сердюк Л.З. Психологія мотивації учіння майбутніх фахівців: системно-синергетичний підхід : монографія. — К.: Університет “Україна”, 2012 . — 323 с.

Циба В.Т. Основи теорії кваліметрії : навчальний посібник. — К.: ІЗМН, 1997. — 160 с.

Циба В.Т. Математичні основи соціологічних досліджень: кваліметричний підхід : монографія. – К.: МАУП, 2002. – 248 с.

Циба В.Т. Теоретичні засади соціальної психології: системний підхід : монографія. – К.: Університет «Україна», 2011. – 359 с.