Професорсько-викладацький склад

Прізвище, імя, по батькові Фото Посада Вчене звання Науковий ступінь
1 Сердюк Людмила Захарівна

Відмінник освіти України,Почесна грамота НАПН України,медаль К.Д. Ушинського

Викладає дисципліни:

 1. Загальна психологія
 2. Психотехнології в політиці
 3. Методика та організація наукових досліджень
 4. Методологія проведення психологічних досліджень
 5. Проблеми мотивації поведінки та діяльності людини
 6. Порівняльна психологія

Докладніше…

завідувач кафедри, професор

Досвід роботи:
24 роки

проф. д.псих.н.

Сфера наукових інтересів:
1. Психологія

2 Завірюха Валентина Василівна

Викладає дисципліни:

 1. Основи психологічної практики
 2. Психологія організацій
 3. Клініко-психологічні основи корекційно-терапевтичної практики

Докладніше…

  доцент

Досвід роботи: 

доц. к.псих.н.

Сфера наукових інтересів:
1. Психологія

3 Клименко Віктор Васильович 

Лауреат державної премії в галузі науки і техніки 

Викладає дисципліни:
1. Психологія творчості
2. Психологія спорту
3. Теоретико-методологічні проблеми психології

Докладніше…

професор

Досвід роботи:
54 роки

доц. д.псих.н.

Сфера наукових інтересів:
1. Психологія

4 Кокун Олег Матвійович

Викладає дисципліни:

1.Психологія праці

Докладніше…

професор

Досвід роботи:

проф. д.псих.н.

Сфера наукових інтересів:

5 Дубчак Галина Михайлівна 

Викладає дисципліни:

 1. Загальна психологія
 2. Практикум загальної психології

Докладніше…

доцент

Досвід роботи:

24 роки

доц. к.псих.н.

Сфера наукових інтересів:

1.Психологія стресу

2. Внутрішньоособистісні конфлікти

6 Купрєєва Ольга Іллівна 

Викладає дисципліни:

 1. Основи психологічного консультування
 2. Консультативна психологія
 3. Соціокультурні основи спеціальної психології
 4. Тренінг особистісного зростання
 5. Теорія та практика психологічного тренінгу

Докладніше…

доцент

Досвід роботи: 

13 років
доц. к.псих.н.

Сфера наукових інтересів: 
1. Психологія

7 Питлюк-Смеричинська Олександра Дмитрівна

Викладає дисципліни:

 1. Проблеми мотивації поведінки та діяльності людини
 2. Психологія реклами
 3. Психологія сім’ї
 4. Психологія особистості
 5. Сучасні проблеми психології особистості
 6. Психологія залежностей
 7. Психологія сексуальності
 8. Юридична психологія

Докладніше…

доцент

Досвід роботи:
11 років

доц. к.псих.н.

Сфера наукових інтересів:
1. Психологія

8 Федорченко Ірина Миколаївна

Викладає дисципліни:

 1. Соціальна та політична психологія
 2. Психологія
 3. Вступ до спеціальності
 4. Загальна психологія
 5. Практикум загальної психології
 6. Вікова психологія
 7. Психологія управління
 8. Конфліктологія
 9. Етнопсихологія
 10. Психологічний спецпрактикум
 11. Основи психології

Докладніше…

доцент

Досвід роботи: 
14 років

к.філос.н.

Сфера наукових інтересів: 
1. Психологія

9 Іваннікова (Кондратюк) Ганна Василівна 

Викладає дисципліни:
1. Загальна психологія
2. Практикум із загальної психології
3. Психотехнології в політиці
4. Психологія праці
5. Вікова психологія
6. Вступ до спеціальності

Докладніше…

ст.викладач

Досвід роботи: 
14 років

Сфера наукових інтересів: 
1. Психологія
10 Чиханцова Олена Анатоліївна

Викладає дисципліни:

 1. Психологія спілкування
 2. Психодіагностика
 3. Експериментальна психологія
 4. Психологія
 5. Психологічні проблеми спілкування
 6. Вікова психологія
 7. Психологія спорту
 8. Психологія творчості
 9. Психологія (психологія роботи з людьми)

Докладніше…

доцент

Досвід роботи:
16 років

к.псих.н.

Сфера наукових інтересів:
1. Психологія

11 Курбатова Альона Олександрівна 

Викладає дисципліни:

 1. Історія психології
 2. Основи психотерапії
 3. Соціальна та політична психологія
 4. Психологія
 5. Психологія спілкування
 6. Основи роботи психолога з персоналом
 7. Методика викладання психології
 8. Психологія особистості
 9. Психологія (психологія роботи з людьми)
 10. Основи психології

Докладніше…

ст. викладач

Досвід роботи:
8 років

Сфера наукових інтересів: 
1. Психологія
12 Хорунженко Галина Володимирівна

Викладає дисципліни:

 1. Патопсихологія
 2. Клінічна психологія
 3. Психологія здоров’я та здорового способу життя
 4. Основи психологічної корекції
 5. Психологічна служба
 6. Основи психосоматики та психогенетики
 7. Основи психіатрії
 8. Реабілітаційна психологія

Докладніше…

ст.викладач

Досвід роботи:
11 років

Сфера наукових інтересів:
13 Сторожук Олександр Михайлович

Викладає дисципліни:

 1. Психофізіологія
 2. Диференціальна психологія
 3. Інформаційні технологій в галузі (АРМ психолога-консультанта)
 4. Основи біології та генетики людини

Докладніше…

асистент

Досвід роботи:

2 роки

Сфера наукових інтересів:

1.Психологія

2. Психофізіологія