Професорсько-викладацький склад

Прізвище, імя, по батькові Фото Посада Вчене звання Науковий ступінь
1 Базиленко Анастасія Костянтинівна

Викладає дисципліни:

 1. Вступ до спеціальності і основи теорії соціальної роботи
 2. Соціальна справедливість в інклюзивному суспільстві
 3. Порівняльна політика соціального забезпечення
 4. Соціальний капітал і соціальна активність особистості
 5. Теорії соціальної роботи
 6. Соціальна робота з сім’єю, дітьми та молоддю
 7. Менеджмент соціальних програм і проектів
 8. Теоретичні моделі і технології соціальної роботи
 9. Історія соціальної роботи
 10. Соціальне забезпечення різних верств населення
 11. Фандрайзинг у соціальній роботі
 12. Економічні основи соціальної роботи

Докладніше…

завідувач кафедри, доцент

Досвід роботи:
7 роки

Сфера наукових інтересів:
1. Соціальна активність та її психологічні умови
2. Студентство як специфічна вікова категорія
3. Умови ефективного навчання студентів з особливими потребами
4. Засоби студентського самоврядування для активізації студентських ініціатив
2 Іванова Ірина Борисівна

Викладає дисципліни:

 1. Педагогічна майстерність
 2. Методи соціальної роботи
 3. Система служб соціальної роботи
 4. Теорія і практика соціальної роботи
 5. Менеджмент соціальної роботи
 6. Інвалідність і суспільство
 7. Формування професійного мислення
 8. Методологія та організація наукових досліджень
 9. Здоров’я та благополуччя у сучасних соціальних теоріях
 10. Методика викладання соціальної роботи
 11. Сучасні моделі та технології соціальної роботи
 12. Основи управлінського консультування
 13. Менеджмент соціальних програм і проектів
 14. Соціальний діалог
 15. Менеджмент соціальної сфери
 16. Попередження професійних ризиків у соціальній роботі

Докладніше…

доцент

Загальний стаж роботи :
35 років;
науково-педагогічний:
22 роки

доц. к.пед.н.

Сфера наукових інтересів:
1. Філософія соціальної роботи
2. Проблеми здоров’я та інвалідизації
3. Інтеграція особистості у соціокультурному та освітньому просторі
4. Соціально-педагогічні аспекти соціальної роботи

3 Ільєнко Микола Микитович

Викладає дисципліни:

 1. Соціальна робота з людьми похилого віку
 2. Соціальне конструювання здорової старості

Докладніше…

професор

Загальний стаж роботи – 51 рік,
у вищій школі – 51 рік

проф. д.б.н.

Сфера наукових інтересів:
1. Порівняльно-анатомічні дослідження хребетних
2. Особливості та значення біологічної та соціальної адаптивності людини
3. Сучасні аспекти методики викладання анатомії і фізіології людини
4. Принципи соціальної реабілітації людей з інвалідністю

4 Євдокимова Валентина Володимирівна

Викладає дисципліни:

 1. Культура ділового спілкування
 2. Соціальне забезпечення різних верств населення
 3. Прикладна соціологія
 4. Міжкультурна комунікація у соціальній роботі
 5. Теорія етнографічного дослідження
 6. Моделі соціальної політики
 7. Гендерні аспекти соціальної роботи

Докладніше…

доцент

Загальний стаж роботи: 36 років,
науково-педагогічний:

3 роки

к.соц.н.

Сфера наукових інтересів:

1.Моделі місцевого самоврядування та державного управління

2. Прикладна соціологія

5 Довгань Наталія Олександрівна

Викладає дисципліни:

 1. Психологія особистості
 2. Ведення професійної документації
 3. Соціально-політичні зміни у сучасному суспільстві
 4. Якісні і кількісні методи досліджень у соціальній роботі

Докладніше…

доцент

Науково-педагогічний стаж:
6 років

к.псих.н.

Сфера наукових інтересів:
1. Дослідження особливостей взаєморозуміння у міжпоколінному просторі

2. Технологія діалогізації міжпоколінних відносин

3. Психологія соціокультурної взаємодії поколінь

6 Осипенко Анастасія Олександрівна

Викладає дисципліни:

 1. Вступ до спеціальності і основи теорії соціальної роботи
 2. Фандрейзінг у соціальній роботі
 3. Соціальна справедливість в інклюзивному суспільстві
 4. Порівняльна політика соціального забезпечення
 5. Міжнародні проекти в соціальній роботі
 6. Право Європейського Союзу

Докладніше…

асистент

Досвід роботи:

Сфера наукових інтересів:
7 Кириленко Валентина Граціянівна

Викладає дисципліни:
1. Конфліктологія
2. Моделі соціальної політики
3. Cпеціальна педагогіка і спеціальна психологія
4. Консультування в соціальній роботі
5. Психологія і соціологія інвалідності
6. Моделювання процесів професійної реабілітації

Докладніше…

доцент

Досвід роботи:
13 років у вищій школі

доц. к.псих.н.

Сфера наукових інтересів:
1. Психологія розвитку особистості
2. Корекція особистісного розвитку

8 Литовченко Олена Віталіївна

Викладає дисципліни:
1. Соціальна педагогіка
2. Методологія та організація соціальних досліджень
3. Основи наукових досліджень
4. Методологія і методика соціальних досліджень

Докладніше…

доцент

Досвід роботи:
у науковій установі: 20 років, викладацької діяльності: 5 років,
із них в Університеті “Україна” – 3 роки

доц. к.пед.н.

Сфера наукових інтересів:
1. Виховання та соціалізація дітей та учнівської молоді
2. Cоціально-педагогічний потенціал позашкільної освіти

9 Цукур Ольга Григорівна

Викладає дисципліни:
1. Конфесійна підтримка в соціальній роботі
2. Психологія соціальної роботи
3. Деонтологія
4. Соціальне посередництво у соціальній роботі
5.Соціальна робота з групами клієнтів

Докладніше…

ст.викладач

Досвід роботи:
13 років

Сфера наукових інтересів:
1. Психологія соціальної роботи2. Якісні методи наукового дослідження3. Особливості конструювання православної ідентичності у релігійному досвіді особистості
10 Лавриненко Денис Гійович

Почесна грамота від Вченої Ради КНЕУ

Викладає дисципліни:
1. Культура ділового спілкування
2. Практикум із соціальної роботи
3. Соціальний бізнес
4. Прикладні технології соціальної роботи
5. Теорія і практика психологічного тренінгу

Докладніше…

ст.викладач

Досвід роботи:
10 років

Сфера наукових інтересів:
1. Психологія професій
2. Психологічне консультування
3. Психотерапія
4. Ораторська майстерність
5. Техніка мовлення
6. Соціальна психологія
7. Теорія і практика тренінгової діяльності
8. Наукова робота зі студентами
9. Сучасні дистанційні форми навчальної взаємодії
11 Дика Вікторія Андріївна

Почесна відзнака “За активну громадську діяльність” Міністерства України у справах сім”ї, молоді та спорту. Наказ №1927, 14.05.2008

Викладає дисципліни:
1. Методи соціальної роботи
2. Вступ до спеціальності
3. Соціальна робота з сім’єю, дітьми та молоддю
4. Соціальна педагогіка
5. Соціальна робота з окремими групами клієнтів

Докладніше…

ст.викладач

Досвід викладацької діяльності:
3 роки

Сфера наукових інтересів:
1. Засоби студентського самоврядування дляактивізації студентських ініціатив
12 Майборода Олена Вікторівна

Викладає дисципліни:
1. Інформаційні технології в галузі
2. Дидактика вищої школи
3. Інтернет-ресурси у соціальній роботі

Докладніше…

доцент

Досвід роботи:

40 років

к.пед.н.

Сфера наукових інтересів:

1.Інформаційні технології навчання

2. Сучасні інформаційні технології, електронне навчання