Спеціальна освіта (Адаптивна фізична культура та реабілітація)

Кафедра фізичної терапії та ерготерапії оголошує набір на спеціальність 016 Спеціальна освіта за спеціалізацією: Адаптивне фізичне виховання та фізична реабілітація
Ступінь вищої освіти: бакалавр, магістр.
Спеціалізація „Адаптивне фізичне виховання та фізична реабілітація” орієнтує фахівця з фізичного виховання і спорту, реабілітолога на фізкультурно-спортивну та реабілітаційну роботу не тільки зі здоровими людьми, а також з людьми з особливими потребами маючих різні нозології, активізацію, підтримку та відновлення їх фізичних сил та здоров’я, підготовку їх до участі у змаганнях в системі «Інваспорт».
Навчальний процес за спеціалізацією «Адаптивне фізичне виховання та фізична реабілітація» здійснюється висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом.
Термін навчання в університеті з отриманням освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» – 4 роки, «магістра» -1рік і 6 місяців.
Форми навчання за фахом «Адаптивне фізичне виховання та фізична реабілітація» – денна та заочна.
Після закінчення навчання Ви будете мати право працювати:
• тренером у спортивних клубах, спортивно-оздоровчих таборах;
• інструктором з оздоровчого фітнесу;
• фахівцем у галузі фізичного виховання спорту ;
• інструктором з фізкультури;
• інструктором-методистом з фізичної культури та спорту;
• інструктором-методистом спортивної школи;
• інструктором-методистом тренажерного комплексу (залу);
• керівником секції спортивного напряму;
• керівником фізичного виховання:
• тренером з виду спорту (федерації, збірної чи клубної команди, спортивної школи і т. ін.);
• тренером-викладачем з виду спорту (спортивної школи, секції і т. ін.);
• фахівцем з рекреації;
• фітнес-тренером;
а також: інструктором з лікувальної фізичної культури , вчителем реабілітологом, масажистом, викладачем в навчальних закладах, спортивних клубах і командах, санаторно-курортних закладах, реабілітаційних центрах та ін.