Спеціальна освіта (Корекційна педагогіка та спеціальна психологія)

Кафедра соціальної роботи та педагогіки Університету «Україна» оголошує набір за спеціальністю 016 «Спеціальна освіта» на 1 курс бакалаврату та на 1 курс магістратури за спеціалізацією Корекційна педагогіка та спеціальна психологія.
Спеціальна освіта – це виховання, навчання та розвиток дітей, які мають порушення у розвитку мовлення, пізнавальних процесів, слуху, зору. Фахівець зі спеціальної освіти, працює в умовах високого психологічного і комунікативного навантаження.
Сфери застосування:
• дефектолог, логопед, олігофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог, спеціальний психолог у загальноосвітніх, спеціальних школах та інтернатах, у інклюзивно-ресурсних центрах;
• дефектолог у медико-психологічних центрах;
• логопед, дефектолог у центрах розвитку;
• логопед, олігофренопедагог у медичних установах;
• дефектолог, логопед, олігофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог, спеціальний психолог у спеціальних установах і соціальних службах в освіті;
• дефектолог, логопед у закладах дошкільної освіти.
Кар’єрне зростання в професії залежить від стажу роботи, освіти. В практичній діяльності фахівець зі спеціальної освіти може вирости до методиста або завідуючого (директора) установи за умови значного стажу, додаткової освіти і високих результатів попередньої роботи. У науковій сфері відкривають дорогу вгору по кар’єрних сходинках навчання в аспірантурі і докторантурі.
Випускник спеціальності 016 «Спеціальна освіта» повинен знати:
• причини виникнення та особливості аномального психічного розвитку;
• основи навчання, виховання та розвитку дітей з особливими освітніми потребами;
• методи психолого-педагогічної діагностики;
• зміст програм дошкільного та шкільного навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами;
• методи психологічної корекції та зміст психологічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами;
• методи логопедичної діагностики та корекції дітей дошкільного та молодшого шкільного віку;
• закономірності соціальної адаптації та реабілітації дітей з особливостями розвитку.
Випускник спеціальності 016 «Спеціальна освіта» повинен вміти:
• проводити дослідження психічних функцій, стану сформованості мовлення, особистісних якостей, рівня соціальної адаптації дітей з особливостями розвитку з метою надання їм адекватної допомоги;
• організовувати та проводити корекційно-розвивальну та корекційно-виховну роботу з дітьми з інвалідністю;
• проводити навчальну та виховну роботу в загальноосвітніх та спеціалізованих дошкільних та шкільних закладах освіти;
• систематично підвищувати свою професійну кваліфікацію, планувати та проводити дослідницьку роботу;
• у професійній діяльності контактувати з суспільними організаціями, які займаються проблемами дітей з інвалідністю;
• вести лекційну і пропагандистську роботу, спрямовану на поширення серед населення знань про причини виникнення аномалій розвитку, особливості виховання дітей з психофізичними особливостями.
для вступу на бакалаврат потрібне ЗНО з Української мови та літератури, Історії України, Іноземної мови або Біології.
Для вступу до магістратури потрібно здати внутрішні Фаховий іспит, Іноземну мову та додатково Анатомію людини.
Написати заяву на вступ можна вже за адресою вул.Львівська 23, корп.3, каб.309
Навчання здійснюється за денною та заочною формами! тел.для довідок 0967666836