Спортивний клуб

Всебічну роботу з популяризації здорового способу життя, занять фізичною культурою і спортом серед студентів, аспірантів, професорсько-викладацького складу, співробітників Університету «Україна», членів їх сімей здійснює Спортивний клуб.

Організація фізичного виховання та спорту студентів із особливими потребами в Університеті “Україна”. Презентація