Центр соціальної активності

Студентський навчально-науково-виробничий підрозділ (СННВП) «Соціальна служба «Центр соціальної активності»був створений на кафедрі соціальної роботи і педагогіки у 2013 році. Студенти спеціальності «Соціальна робота» можуть реалізувати свої професійні інтереси і пріоритети у процесі реалізації соціальних проектів, проведенні соціальної, соціально-педагогічної і соціально-психологічної роботи з дітьми та молоддю на основі особистісно-орієнтованого підходу.

Технологізація діяльності соціальної служби відбувається за схемою: соціальне моделювання і проектування студентської соціальної ініціативи – реалізація авторського проекту (програми) – узагальнення і аналіз діяльності у курсовій чи дипломній роботі.

Основна форма реалізації мети – соціальний проект або соціальна програма із соціальної роботи з дітьми, молоддю, людьми похилого віку. Форми соціальної роботи – індивідуальна, групова, колективна, масова. Методи соціального проектування: тренінг, факультативний урок, дискусія, соціально-педагогічне консультування, соціальна акція, ігротека. Методи наукового дослідження: соціологічне опитування, соціально-педагогічний експеримент, фокус-група.

Задачі соціальної служби:

1. Реалізація прикладних методик і прикладних технологій соціальної роботи.
2. Проведення Олімпіади із соціальної роботи «Соціальна робота – професія робити добрі справи» для студентів і учнів загальноосвітніх шкіл.

Структура: Соціальна служба «Центр соціальної активності» складається із секцій, назви й основний зміст діяльності яких визначаються студентами і викладачами кафедри соціальної роботи і педагогіки.

Президент Центру соціальної активності – Вівич Оксана, студентка магістратури.

Секції

Секція лідерів-науковців «Творча наукова група» (школа лідерів-науковців)

Мета: підготовка наукової еліти серед студентської молоді.

Завдання:

1. Об’єднання наукового потенціалу студентської молоді, створення групи лідерів – молодих учених із числа студентів, формування науково-педагогічного резерву кафедри.
2. Розвиток наукової ініціативи, спрямованої на вивчення і дослідження різнобічних аспектів соціальної роботи, сучасних методів і технологій соціального впливу на особистість.
3. Створення умов для реалізації авторських наукових проектів і програм студентів.
4. Надання можливості для студентів проводити практичну підготовку на базі підрозділу.

Секція «Волонтерська ініціативна група»

Мета: стимулювання соціальної активності студентів у волонтерській діяльності.

Завдання:

1. Відпрацювання моделі соціальної активності студентської молоді, майбутніх фахівців із соціальної роботи в умовах самоврядування.
2. Надання можливості для реалізації авторського проекту з проведення соціальної роботи в галузі соціально-педагогічного консультування, програми «Наші випускники» (для студентів із особливими освітніми потребами), ігротеки для дітей студентів, реалізації проекту «Корпоративна соціальна відповідальність», проведення фахових свят.
3. Участь у системі соціального партнерства.
4. Надання можливості для студентів проводити практичну підготовку на базі підрозділу.

Секція «Дівчинка. Дівчина. Жінка» (Гендерна студія)

Мета: розвиток особистості дівчаток і жіночої молоді.

Завдання:

1. Реалізація гендерних програм серед університетської та шкільної молоді.
2. Духовний розвиток особистості.
3. Реалізація просвітницької (факультативної) програми для дівчаток-підлітків.
4. Проведення наукових досліджень із гендерних питань.

Секція «Тьюторська супервізія»

Мета: дослідження й опрацювання методик тьюторського супроводу в умовах інклюзивної освіти.

Завдання:

1. Реалізація наукових проектів зі впровадження системи тьюторського навчання.
2. Реалізація освітніх соціальних програм «Молодь – молоді».
3. Надання можливості студентській молоді проходити практику для відпрацювання методик тьюторського супроводу.
4. Участь у проведенні науково-практичних семінарів і конференцій.

Секція «Школа творчості» (Медіастудія)

Мета: реалізація творчої активності дітей і студентської молоді.

Завдання:

1. Розробка методик соціально-культурної анімації для соціальних служб і освітніх закладів.
2. Розробка і впровадження студентських соціальних програм, спрямованих на інтеграцію творчого потенціалу дітей і молоді.
3. Проведення і реалізація наукових досліджень у сфері соціальної анімації.
4. Розробка і реалізація наукових досліджень щодо вивчення духовних потреб сучасної молоді.