Федорченко Ірина Миколаївна

Кафедра психології

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат філософських наук

Досвід роботи: 14 років

Біографія

Народилася 14 серпня 1981 року.

Закінчила НПУ ім. М.П. Драгоманова у 2003 році, отримавши кваліфікацію “викладач політології, політолог, вчитель соціально-гуманітарних наук”.

Відомості про захист дисертацій

Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук на тему «Український національний характер як чинник державотворення» за спеціальністю 09.00.12 – Українознавство захистила 30 вересня 2010 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.43 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Кандидат філософських наук з 2010 року (диплом ДК №064210).

Викладає навчальні дисципліни

 1. Соціальна та політична психологія
 2. Психологія
 3. Вступ до спеціальності
 4. Загальна психологія
 5. Практикум загальної психології
 6. Вікова психологія
 7. Психологія управління
 8. Конфліктологія
 9. Етнопсихологія
 10. Психологічний спецпрактикум
 11. Основи психології

Перелік наукових праць за останні 3 роки

1. Федорченко І.М. Український національний характер як чинник європейського вибору. – Міжнародна наукова конференція “Дні науки філософського факультету-2015”, 21-22 квіт. 2015 р.: [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А. Є. Конверський. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2015. – Ч. 8. – С. 52-54.

2. Федорченко І.М. Форми спільнотного згуртування та національний характер українців / І. М. Федорченко // Український досвід спільнотного згуртування : Матеріали міжнар. наук. конф. (26 жовтня 2015 року). – К. : Українська видавнича спілка, 2015. – С. 277-285.

3. Федорченко І.М. Цивілізаційний потенціал національного характеру українських трудових мігрантів // Українознавчий альманах. – Вип. 15. – К., 2014. – 248 с. – С. 161-164.

4. Федорченко І.М. Становлення національного характеру українського народу: теоретико-методологічні засади / І. М. Федорченко // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Серія : Українознавство. – Вип. 11. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2014. – С. 17-20.

5. Федорченко І.М. Проблема українського характеру в науковій спадщині М. Костомарова / І. М. Федорченко // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Серія : Українознавство. – Вип. 12. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2014. – С. 21-24.

6. Федорченко І.М. Український національний характер: еволюційно-синергетичний підхід / І. М. Федорченко // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Серія : Психологія. – Вип. 13. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2014. – С. 34-36.

7. Федорченко І.М. Етнотипова поведінка українців / І. М. Федорченко // Поведінкові типи в українському соціокультурному середовищі: історичний досвід та аналіз тенденцій : Збірник наукових праць за результатами міжнар. наук. конф. – К. : ВПЦ «Київський університет». – 2013. – С. 94-98.

8. Федорченко І.М. Українськість і національний характер: співвідношення понять / І. М. Федорченко // Українознавчий альманах. – Випуск 2. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2013. – С. 241-243.