Ільєнко Микола Микитович

Кафедра соціальної роботи та педагогіки

Посада: професор кафедри

Науковий ступінь: доктор біологічних наук

Вчене звання: професор

Почесні звання і нагороди: Соросівський доцент, Почесна грамота Кабінету Міністрів України (2004 р.), знак „Петро Могила” (2008 р.)

Досвід роботи: 51 рік

Біографія

Народився 4 листопада 1938 року в селі Смотрики Пирятинського району Полтавської області.

У 1963 році закінчив Українську сільськогосподарську академію.

З 1964 року працював в Інституті зоології АН УРСР (Київ): з 1970 р. – старшим науковим співробітником; з 1979 р. – у Київському державному університеті: 1982–1987 рр. – заступником декана біологічного факультету, з 1997 р. – професором кафедри зоології.

Здійснював наукові дослідження в галузях порівняльної морфології хребетних, екологічної морфології хордових, процесів біологічної адаптації.

Відомості про захист дисертацій та підвищення наукової кваліфікації

Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора наук за спеціальністю 03.00.11 – ембріологія, гістологія, цитологія, на тему: «Порівняльна морфологія нервової системи суглобів грудної кінцівки ссавців».

Рішенням Атестаційної колегії від 20 липня 2001 року присвоєно вчене звання професора кафедри зоології.

Основні навчальні курси

  1. Соціальна робота з людьми похилого віку
  2. Соціальне конструювання здорової старості

Сфера наукових інтересів

  1. Порівняльно-анатомічні дослідження хребетних
  2. Особливості та значення біологічної і соціальної адаптивності людини
  3. Сучасні аспекти методики викладання анатомії та фізіології людини
  4. Доцільність впровадження нової навчальної дисципліни „Біологічна і соціальна адаптивність людини”
  5. Принципи соціальної реабілітації людей з особливими потребами

У науковому доробку понад 120 наукових праць, серед яких монографія, навчальні посібники, методичні розробки. Під його керівництвом підготовлено 5 кандидатів наук.

Основні наукові праці

1. Рецепторы суставов грудных конечностей у млекопитающих (морфо-функциональный анализ). – К.: Наукова думка, 1978.

2. Популярная энтомология: учебн. пособие для студентов ун-тов. – Х.: Изд-во Харьковского ун-та. – 1994.

3. Жирорасворимые витамины в жизни человека : учебн. пособие для студ ун- тов. – Х.: Изд-во Харьк. у-та, 1995.

4. Словник українсько-російсько-англійсько-німецько-французький з екології. – Х.: Вид-во Харк. ун-ту, 1995.

5. Порівняльна анатомія хребетних : навч. посібник. – Чернівці: Рута, 2002.

6. Теріологія : навч. посібник для студентів вузів. – К.: Фітосоціоцентр, 2003.

7. Морфологічні дослідження на кафедрі зоології Київського університету за період 1834-2004 р. // 3бірник: Історія зоології у Київському університеті. Присвячено 170-річчю заснування кафедри зоології та 100-річчю з дня народження професора О.Б. Кістяківського. – К., 2004.

8. Порівняльно-анатомічні дослідження хребетних на кафедрі зоології // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Т. 2. – Біологічний факультет. – К.: КПВД „Педагогіка”, 2004.

9. До методики викладання анатомії і фізіології людини // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: VІ Міжнародна науково-практична конференція. – К.: В-во „Університет „Україна”, 2005.

10. Анатомія людини : Навчальний посібник для студентів Університету „Україна”. – К.: В-во „Університет „Україна”, 2007.

11. До питання щодо особливостей та механізмів біологічної і соціальної адаптивності людини // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами. – К.: В-во „Університет „Україна”, 2007.

12. Щодо можливостей адаптації живих організмів для впливу антропогенних факторів // Актуальні проблеми гуманітарної освіти: збірник наукових праць, В.7. – Кременець, 2011.

13. Соціальна адаптація молодих людей з особливими потребами до сімейного життя // Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі. Тези доповідей. – К.: В-во „Університет „Україна”, 2011.

14. Адаптація – процес чи результат процесу? // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: Збірник наукових праць. – № 9 (11). – К., 2012.

15. Порівняльна характеристика біологічної і соціальної адаптації жителів сільської місцевості і урбанізованого середовища // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами. Тези ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20-21 листопада 2013р.) – К.: В-во „Університет „Україна”, 2013.

16. Особливості прояву впливу факторів довкілля на здоров’я мешканців села та міста // Бессерівські природознавчі студії: Збірник тез Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю, присвяченої 230-річчю з дня народження відомого ботаніка Віллібальда Бессера та 205-річчю від початку його наукової та педагогічної діяльності в місті Кременці (1-3 жовтня 2014 р., Кременець). – Кременець: ВЦ КОГПІ, 2014.