Іваннікова (Кондратюк) Ганна Василівна

Кафедра психології

Посада: старший викладач,
завідувач навчально-наукової лабораторії кафедри

Досвід роботи: 14 років

Біографія

Народилась 28 жовтня 1981 року в м. Києві. У 2004 році закінчила Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» за спеціальністю «Психологія». З 2004 року і до цього часу працює в Університеті «Україна» на посаді старшого викладача кафедри психології.

Викладає дисципліни

1. Загальна психологія
2. Практикум із загальної психології
3. Психотехнології в політиці
4. Психологія праці
5. Вікова психологія
6. Вступ до спеціальності

Перелік наукових праць

2007-2008

1. Формування мотивації навчальної діяльності студентів інтегрованої групи / Актуальні проблеми навчання і виховання в інтегрованому освітньому середовищі: зб. наук. праць. – №3(5). – К.: Університет «Україна», 2007. – С. 263-267.

2. Трансформация мотивации учебной деятельности студентов с ограниченными возможностями / Личность в межкультурном пространстве: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 50-р. РУД. – М.: РУДН, 2010. – С. 418.

2011-2012

1. Особливості мотиваційної діяльності студентів інтегрованих груп / Актуальні проблеми девіантної поведінки: історія, теорія і практика : Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного ун-ту ім. І. Огієнка, Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2011.

2. Розвиток та специфіка мотивації навчання студентів інтегрованого освітнього середовища / Актуальні проблеми навчання і виховання в інтегрованому освітньому середовищі: зб. наук. праць. – К.: Університет «Україна», 2011.

3. Динаміка розвитку мотиваційної сфери студентів у процесі навчання у ВНЗ / ІХ Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність» : Тези доповідей. – Ч.2. – К.: Університет «Україна», 2012. – С. 425-427.

2012-2013

1. Самоставлення як компонент психологічного благополуччя / Х Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність» : тези доповідей. – Ч. 2. – К. :Університет «Україна», 2013. – С. 418-420.

2. Формування позитивного самоставлення як компоненту психологічного благополуччя / Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин 21-22 травня 2013 р., Київ-Кам’янець-Подільський: Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції / За ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Кам’янець-Подільський, 2013. – 244 с. – укр., рос., польськ., англ.(фахове видання)

3. Формування психологічного благополуччя у студентів з вадами здоров’я / ХІІ міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі» : Тези доповідей. – К: Університет “Україна”, 2012. – С. 160-162.

2013-2014

1. Особистісно-смисловий модус самодетермінації навчання майбутніх фахівців / ХІІІ міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі» : Тези доповідей. – К: Університет “Україна”, 2013.

2. Індивідуально-особистісні прояви статевої ідентифікації у процесі становлення в юнацькому віці / ХІІІ міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі» : Тези доповідей. – К: Університет “Україна”, 2013.

3. Психологічні аспекти створення позитивного іміджу особистості / Молодь: освіта, наука, духовність. XI Всеукр. наук. конф., м. Київ, 9-10 квітня 2014р. : тези доповідей. – К., 2014. – С. 246-248.

2014-2015

1. Чинники психологічного благополуччя у студентів ВНЗ / ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Духовність у становленні та розвитку особистості», яка відбулася 14-15 травня 2015 року у м Чернівці. (фахове видання)

2. Перспективи дослідження психологічного благополуччя молоді з інвалідністю / Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами : Зб. наук. праць. – № 12 (14). – К.: Університет «Україна», 2014. – С. 127-141. (фахове видання)

2015-2016

1. Вплив механізмів психологічного захисту на поведінку в конфліктній ситуації студентів із вадами здоров’я / XV міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації конвенції ООН про права інвалідів» (18-19листопада 2015 р.) : Тези доповідей. – К: Університет “Україна”, 2015.

2. Феномен самоактуалізації особистості та психологічного благополуччя психолога-консультанта / «Молодь: освіта, наука, духовність». XІІI Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених, м. Київ, Університет «Україна», 12 квітня 2016 р. : Тези доповідей. – К., 2016.

3. Психологічне благополуччя особистості як основа її духовного розвитку / Х Міжнародна науково-практична конференція «Духовність у становленні та розвитку особистості» : Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – м. Нова Каховка, 12-13 травня 2016 р.

4. Сердюк Л.З., Іваннікова Г.В. Психологічне благополуччя як чинник соціальної безпеки особистості / Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Том ІХ: Загальна психологія. Історична психологія. Етнічна психологія. – Випуск 9. – К.: Талком, 2016. – С. 477 (фахове видання)