Хорунженко Галина Володимирівна

Кафедра психології

Посада: старший викладач

Досвід роботи: 11 років

Біографія

Народилась 14 лютого 1984 року в м. Києві.

У 2007 році закінчила Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» за спеціальністю «Психологія».

З 2006 року і до цього часу працює в Університеті «Україна».

Викладає дисципліни:

  1. Патопсихологія
  2. Клінічна психологія
  3. Психологія здоров’я та здорового способу життя
  4. Основи психологічної корекції
  5. Психологічна служба
  6. Основи психосоматики та психогенетики
  7. Основи психіатрії
  8. Реабілітаційна психологія

Перелік наукових праць за останні 5 років

1. Психологічні особливості агресивних дошкільнят / XII міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі» : Тези доповідей. – К: Університет “Україна”, 2012.

2. Взаємозв’язок тривожності і самооцінки у молодших школярів / IX Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених “Молодь: освіта, наука, духовність” : Тези доповідей. – К.: Університет “Україна”, 2012.

3. Фактори формування самооцінки / X Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених “Молодь: освіта, наука, духовність”: Тези доповідей. – К.: Університет “Україна”, 2013.

4. Тривожність у підлітковому віці та її корекція / IX Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених “Молодь: освіта, наука, духовність”: Тези доповідей. – К.: Університет “Україна”. – К., 2014.

5. Психологічні механізми неврозогенезу / XV міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі» : Тези доповідей. – К: Університет “Україна”, 2015.

6. Психологічна корекція при порушеннях навчальної діяльності / XІІІ Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених “Молодь: освіта, наука, духовність” : Тези доповідей. – К.: Університет “Україна”, 2016.

7. Соціально-психологічні особливості процесу адаптації студентів до навчання у вищому навчальному закладі / Х Міжнародна науково-практична конференція «Духовність у становленні та розвитку особистості» : Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – м. Нова Каховка, 2016.