Клименко Віктор Васильович

Кафедра психології

Посада: професор кафедри

Науковий ступінь: доктор психологічних наук

Вчене звання: професор

Біографія

Народився 9 грудня 1935 року в м. Охтирка Сумської області.

Закінчив Харківський педагогічний інститут ім Г.С. Сковороди (1962) і аспірантуру Київського державного інституту фізичної культури (1969).

Доктор наук (1998), професор (1998). Тема дисертації: «Механізми психомоторики людини».

Домінуюча тема: Психологічні механізми творчості.

Основні місця роботи:

1966 – 1988 р.р. – аспірант кафедри педагогіки і психології, ст. викладач, доцент Київського інституту фізичної культури;

1988 – 1997 рр. – завідувач кафедри психології Київського міжрегіонального інституту вдосконалення вчителів ім. Б. Грінченка;

з 1997 р. – завідувач лабораторії вікової фізіології та шкільної гігієни Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України;

з 2008 р. – професор кафедри психології Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».

Викладає дисципліни

1. Психологія творчості
2. Психологія спорту
3. Теоретико-методологічні проблеми психології

Наукові здобутки

Широке визнання серед вчених (філософів, психологів, педагогів) України здобула праця «Механізми психомоторики людини» (1997 р.), яка є оригінальним і водночас вдалим втіленням системного підходу не лише до вирішення фундаментальних проблем психології творчості. Монографії «Психологія творчості» (2006) та «Психофізіологічні механізми праксису людини» (2013) розкривають механізм творчості як системне новоутворення із мислення, почуттів, уяви, енергопотенціалу та психомоторики і генератора нових думок, почуттів і образів, а людина стає здатною до відкриттів, винаходів і створювання художніх образів.

Опублікував більше 100 статей, 17 книжок, із них 7 в Інтернеті.

У 1988-1993 р.р. друкував у російському журналі «Студенческий меридиан» трактат «О мальчике, который умел летать, или Путь к Свободе» (разом із письменником Ігорем Акімовим), який став, за ствердженням редакції журнала, «бестселлером і дороговказною настановою для декількох поколінь».

Здійснював психологічну підготовку вітчизняних спортсменів до Олімпійських ігор Мюнхен-1972, Монреаль-1976, Москва-1980, а також у 1987-1990 р.р. екс-чемпіона світу з шахів Анатолія Карпова до міжнародних змагань.

За цикл наукових праць: «Психологічні механізми зародження, становлення та здійснення особистості», які не мають аналогів ні у вітчизняній, ні у світовій практиці, одержав Державну премію України в галузі науки і техніки. Академік РАОШ.

О. Амонашвілі, відзначив, що «психологічні таємниці розвитку особистості розкриті українськими вченими».

Основні наукові праці:

 1. Психология физического воспитания и спорта : учебное пособие. – К.: 1985. – 320 с.;
 2. Психомоторные способности спортсмена : монографія. – К.: 1987. – 168 с.;
 3. Фізкультура і естетичне виховання : навчальний посібник. – К.: 1987. – 136 с.;
 4. Людина і ноосфера : монографія. – К.: 1991. – 274 с.;
 5. О природе таланта. – М., 1994. – 224 с.;
 6. Психологические тесты таланта. – Х., 1996. – 414 с;
 7. Как воспитывать вундеркинда. – Х., 1996. – 463 с.;
 8. Механізми психомоторики людини : монографія. – К., 1997. – 192 с.;
 9. Психологія наукової творчості. – К., 1998;
 10. Механізм творчості: чи можна його розвивати. – К., 2001. – 96 с.;
 11. Механізм творчості: чим його розвивати. – К., 2001. – 96 с.;
 12. Психологічна підтримка творчості учня. – К., 2002. – 48 с.;
 13. Механізми творчості // Загальна психологія. Підручник під ред. С. Д. Максименка. – Вінниця, 2004 // Механізми психомоторики. – С. 443-506 там само; Засоби розвитку психіки. – С.506-556; Механізми творчості. – С. 609-688 там само.
 14. Психологія спорту. – К.: Академія, 2007. – 437 с.;
 15. Психологія творчості : навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 480 с.;
 16. Психофізіологічні механізми праксису людини : монографія. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2013. – 640 с.

Наукові праці за останні 5 років

1. Клименко В.В. Психофізіологічні механізми праксису моторики людини / В.В.Клименко // Актуальні проблеми практичної психології: Матер. ІІІ Міжн. наук.-практ. конф. – Ч. 1. – Херсон, 2012. – С. 243-254.

2. Професія і розвиток психофізіологічних органів людини [Електронний ресурс] / В. В. Клименко. – К.: Електронна бібліотека НАПН України, 2014. – 8 с. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/4102/ (фахове видання)

3. Психофізіологічні ресурси духовності особистості //Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Том ІХ: Загальна психологія. Історична психологія. Етнічна психологія. – Випуск 9. – К.: Талком, 2016. – С. 277 (фахове видання)