Коваленченко Володимир Федорович

Кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат медичних наук

Вчене звання: доцент

Досвід роботи: 40 років

Біографія

Народився 13 березня 1953 року.

У 1980 році закінчив Київський медичний університет ім. Богомольця за спеціальністю «Лікувальна справа».

У 1987 році захистив дисертацію з пульмонології.

У 1987 році присвоєно вчене звання кандидата медичних наук.

Викладає дисципліни

 1. Основи фізичної реабілітації в онкології
 2. Фізична реабілітація в акушерстві та гінекології
 3. Основи соціальної реабілітації
 4. Трудова реабілітація
 5. Загальна теорія здоров’я
 6. Фізична реабілітація алконаркозалежних
 7. Фізична реабілітація в педіатрії

Галузь наукових інтересів

1. Пульмонологія
2. Фізична реабілітація

Перелік наукових праць за останні 5 років

1. Тестові завдання з дисципліни «Методи функціональної діагностики у фізичній культурі та спорті» : [Навч.посібник] / В. Ф. Коваленченко, В. О. Любенко. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2012. – 117 с.

2. Фізична реабілітація при захворюваннях органів дихання: [тези] / В. Ф. Коваленченко // ХIY міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі». – К.: Університет «Україна», 2014. – С. 119-123.

3. Фізична реабілітація дітей шкільного віку з хронічним бронхітом : [тези] / В. Ф. Коваленченко // ХV міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації конвенції ООН про права інвалідів». – К.: Університет «Україна», 2015. – С. 178-180.

4. Особливості фізичної реабілітації осіб, хворих на хронічний обструктивний бронхіт: [тези] / В. Ф. Коваленченко, О. Бобко // ХIII Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених: Молодь: освіта, наука, духовність. – К.: Університет «Україна», 2016. – С. 351-353.

5. Фізична реабілітація чоловіків віком 40-45 років із хронічною пневмонією на поліклінічному етапі: [тези] / В. Ф. Коваленченко, К. Легкова // ХIII Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених: Молодь: освіта, наука, духовність. – К.: Університет «Україна», 2016. – С. 394-396.

6. Засоби і методи фізичної реабілітації для осіб віком 30-35 років із хребетно-спинномозковою травмою шийного відділу в післяопераційний період: [тези] / В. Ф. Коваленченко, М. В. Цвігун // ХIII Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність». – К.: Університет «Україна», 2016. – С. 444-446.

 

Перелік наукових праць  

2007

 1. Коваленченко В. Фізична реабілітація в ранньому післяопераційному періоді при хірургічному лікуванні туберкульозу і хронічних неспецифічних захворюваннях легень / В. Коваленченко // Реалізація здорового способу життя – сучасні підходи: матеріали ІV Міжн. конф. / Дрогобицький пед. університет [Редкол. : В. Гуник (відп. ред.)]. – Дрогобич, КОЛО, 2007. – С. 406–409.
 2. Коваленченко В. Саморефлексотерапія і масаж внутрішніх органів / В. Коваленченко // Валеологічна освіта в навчальних закладах України: стан, напрямки й перспективи розвитку: зб. наук. праць ХІІІ Всеукр. практ. конф. / Кіровоград. держ. пед. університету імені В. Винниченка : [Редкол. : Г. Пусько (відп. ред.)]. – Кіровоград, 2007. – С. 104–107.
 3. Коваленченко В. Засоби і методи фізичної реабілітації в ранньому післяопераційному періоді при хірургічному лікуванні туберкульозу і хронічних неспецифічних захворюваннях легень / В. Коваленченко // Валеологічна освіта в навчальних закладах України: стан, напрямки й перспективи розвитку : зб. наук. праць ХІІІ Всеукр. практ. конф. / Кіровоград. держ. пед. університету імені В. Винниченка : [Редкол. : Г. Пусько (відп. ред.)]. – Кіровоград, 2007. – С. 273–277.
 4. Коваленченко В. Роль і місце фізичної реабілітації в комплексному лікуванні хворих бронхіальною астмою / В. Коваленченко, Л. Кучугура-Кучеренко, М. Кужко // Астма та алергія. – 2007. – №1-2. – С. 102–106.
 5. Коваленченко В. Про подальші можливості використання рефлексотерапії у лікуванні тютюнопаління / В. Коваленченко // Матеріали II з’їзду рефлексотерапевтів України, присвяченого 30-річчю служби рефлексотерапії в Україні : [Зб. наук. ст.]. – Національна медична академія післядипломної освіти ім. Л. Шупика МОЗ України; [Редкол.:С.Мачерет (відп. ред.)]. – К. : Віпол, 2007. – С. 321–324.

 

2008

 1. Коваленченко В. Аспергильоз легень (особливості клініки, діагностики, результати хірургічного лікування) / В. Коваленченко, Я. Волошин, В. Клименко // Укр. пульмон. журнал. – 2008. – №3. – С. 98–104.
 2. Коваленченко В. ЛФК в комплексному лікуванні хворих ексудативним плевритом туберкульозної етіології / В. Коваленченко, Я. Волошин // Укр. пульмон. журнал. – 2008. – №3. – С.135–140.
 3. Коваленченко В. ЛФК і масаж у ранньому післяопераційному періоді при хірургічному лікуванні туберкульозу та інших захворювань легень / В. Коваленченко, В. Мухін, В. Мурза // Укр. пульмон. журнал. – 2008. – №3. – С. 135–136.
 4. Коваленченко В. Стан оксидантно-антиоксидантної системи у хворих на туберкульоз легень / В. Коваленченко, В. Яроцинський // Укр. пульмон. журнал. – 2008. – №3. – С. 244–249.
 5. Коваленченко В. Роль фізичної реабілітації у комплексному лікуванні хворих бронхіальною астмою / В. Коваленченко, Л. Кучугура-Кучеренко, Л. Сущенко // Астма та алергія – 2008. – №1-2. – С. 96–103.

 

2009

 1. Коваленченко В. Сучасні тенденції фізичної реабілітації осіб з церебральним паралічем / В. Коваленченко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: зб. наук. праць / ХДАДМ ХХПІ ); [Редкол. : С.Єрмаков (відп. ред.)]. – Харків, 2009. – №1. – С. 17–20.
 2. Коваленченко В. Комплексна програма з фізичної реабілітації хворих на хронічний туберкульоз та хронічні неспецифічні захворювання легень / В. Коваленченко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія №5. – 2009. – № 14. – С. 99–102.
 3. Коваленченко В. Про можливості використання методу POWER-ергометрії у визначенні фізичної працездатності тренованих і нетренованих студентів / В.Коваленченко, М. Хорошуха // Науковий часопис НПУ імені
  М. П. Драгоманова. Серія №5. Випуск №14 : [Зб. наук. праць]. – К., 2009. – С. 268–272.
 4. Коваленченко В. Комплексна програма з фізичної реабілітації хворих на хронічний туберкульоз та хронічні неспецифічні захворювання легень / В. Коваленченко // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка. Вип. 64. – Чернігів : ЧДПУ , 2009. – №64. – С. 538–541.
 5. Коваленченко В. Ефективність застосування комплексної програми з фізичної реабілітації хворих на хронічний туберкульоз та хронічні неспецифічні захворювання легень / В. Коваленченко, В. Мухін, В. Мурза, М. Хорошуха, А. Соснов, О. Питомець // Валеологічна освіта в навчальних закладах України: стан, напрямки й перспективи розвитку : Зб. наук. праць ХIV Всеукр. наук.-практ. конф. / Кіровоград. держ. пед. університету імені В. Винниченка – Кіровоград, 2009. – С. 289–293.
 6. Коваленченко В. Ефективність засобів фізичної реабілітації в комплексному лікуванні хворих бронхіальною астмою / В. Коваленченко
  // Фізична та фізіотерапевтична реабілітація. Реабілітаційні СПА – технології : Зб. мат. наук.-практ. конф. / МОЗ України, МОН України; [Редкол. : В. Семенов (відп. ред.)]. – Севастополь, 2009. – С. 46–47.
 7. Коваленченко В. Характеристика й оцінка ендокринної, травної, видільної і кровотворної систем / В. Коваленченко, М. Хорошуха, О. Примаков // Спортивна медицина : навч. посібник – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. – С. 126–146. 

2010

 1. Коваленченко В. Ф. До питання щодо можливості використання психофізіологічного методу прогнозування схильності учнівської молоді до алкоголізму / В.  Ф.  Коваленченко, Д.  М. Лахно, О. В. Омельчук, М. Ф. Хорошуха, В. Б. Яроцинський // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія №15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : Зб. наук. праць. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. – Вип. 7. – С. 134–137.
 2. Коваленченко В. Ф. Застосування фізичної реабілітації у хворих на хронічній туберкульоз. / [В. Мухін, Л. Кучугура-Кучережко, Т. Диба, В. Мурза, М. Хорошуха, А. Соснов, О. Питомець, В. Коваленченко та ін.] // Валеологічна освіта в навчальних закладах України: стан, напрямки й перспективи розвитку : Зб. наук. праць ХVІ Всеукраїнської науково-практичної конференції Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Вінниченка. – Кіровоград, 2010. – Частина 2. – С. 188–192.
 3. Коваленченко В. Ф. Отбор и прогнозирование способностей в боксе на основе определения психофизиологических характеристик юных спортсменов / М.Ф.Хорошуха, В. Ф. Коваленченко, В. Н. Морозов // Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі: тези доповідей X міжнародної науково-практичної конференції.  – К. : Університет “Україна”, 2010. – С. 33–35.
 4. Коваленченко В. Ф. Особенности адаптации кардиореспираторной системы юных спортсменов к физическим нагрузкам / М. Ф. Хорошуха, В. Ф. Коваленченко, В. Н. Морозов Т // Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі: тези доповідей X міжнародної науково-практичної конференції. – К. : Університет “Україна”, 2010. – С. 35–37.
 5. Пат. 50664 Україна МПК А61В 5/16. Спосіб виявлення у юних спортсменів схильності до надлишкової маси тіла після закінчення їхньої спортивної кар’єри / Хорошуха М. Ф., Коваленченко В. Ф., Ковтонюк М. В., Яроцинський В. Б., Лахно Д. М. (Україна). – №u200910626; заявл. 21.10.2009; опубл. 25.06.2010, Бюл. №12. 

2011

 1. Коваленченко В. Ф. Комплексна програма з фізичної реабілітації хворих на хронічний туберкульоз після хірургічного втручання /
  В. Ф. Коваленченко, Р. В. Степаненко, А. Г. Соснов, Я. М. Волошин // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія №15. “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт/” збірник наукових праць / За ред. Г. М. Арзютова. – К. : Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова, 2011. – Вип. 10. – С. 388–390.
 2. Коваленченко В. Ф. Тестові завдання з дисципліни “Методи функціональної діагностики у фізичній культурі та спорті”
  / В. Ф. Коваленченко, В. О. Любенко, К. О. Жуган, Л. П. Сущенко. – К. : ТОВ “Козарі”, 2011. – 60 с.
 3. Коваленченко В. Ф. Туберкулез легких, плевры и ВИЧ-инфекция (клинико-рентгенологические, лабораторные аспекты диагностики, результаты лечения) / Я. М. Волошин, И. А. Калабуха, О. В. Хмель, Е. Н. Маетный // Интегративный подход к проблемам туберкулеза и ВИЧ-инфекции : материалы ІІ Международной научно-практической конференции (12-13 мая 2011 г.). – Гомель, Белорусь. – С. 53–54.

2013

Коваленченко В. Ф. Лікувальна фізкультура та масаж у фізичній реабілітації хворих на хронічний туберкульоз після хірургічного втручання / В. Ф. Коваленченко, Р. В. Степаненко, А. Г. Соснов, Л. В. Кучугура-Кучеренко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія №15. “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт/” збірник наукових праць / За ред. Г. М. Арзютова. – К. : Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова, 2013. – Випуск 3(29). – С. 449-452.

2015

Коваленченко В. Ф. Навчання дорослих низьковентиляційного способу життя (за ревуцькою) з метою комплексної реабілітації при цукровому діабеті  ii типу, гіпертонічній хворобі, ожирінні та інших патологіях / О.В. Ревуцька, В.Ф. Коваленченко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія №15. “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт/” збірник наукових праць / За ред. Г. М. Арзютова. – К. : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – Випуск 3K1 (56)15. – С. 449-452.