Купрєєва Ольга Іллівна

Кафедра психології

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Вчене звання: доцент

Досвід роботи: 13 років

Біографія

Освіта

Закінчила НПУ імені М.П. Драгоманова за спеціальністю «Педагогіка і психологія (дошкільна)».

Відомості про захист дисертацій

10 грудня 2003 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – Педагогічна та вікова психологія на тему «Особливості “Я-концепції” дорослих інвалідів із ампутаційними дефектами кінцівок».

У 2008 році отримала звання доцента кафедри психології.

Викладає дисципліни

  1. Основи психологічного консультування
  2. Консультативна психологія
  3. Соціокультурні основи спеціальної психології
  4. Тренінг особистісного зростання
  5. Теорія та практика психологічного тренінгу

Перелік науково-методичних праць за останні 5 років

  1. Теоретичний аналіз дослідження проблеми особистісного розвитку студентів з інвалідністю. Науковий вісник Чернівецького університету. – Вип. 743. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Чернівецький нац. у-т, 2015. – С. 124-128.
  2. Психологічні аспекти самореалізації студентів з інвалідністю. Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Том VI: Психологія обдарованості. – Випуск 11. – Київ-«ЖДУ ім. І. Франка», 2015. – С. 130-140.
  3. Комплексна програма розвитку особистісного і професійного становлення майбутнього фахівця. «Актуальні проблеми психології». Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – 2013. – Том. V: Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія. – Випуск 13. – К.: ДП «Інформ.-аналіт. агенство», 2013. – С. 146-154.
  4. Psychological Characteristics of Self-realization of Students with Disabilities. Social welfare: Interdisciplinary Approach, Vol. 2. – No 6 (2015).