Лавриненко Денис Гійович

Кафедра соціальної роботи і педагогіки

Посада: старший викладач

Досвід роботи: з 01.09.2006 р. (9 років)

Нагороди: Почесна грамота від Вченої Ради КНЕУ.

Біографія

Закінчив Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» у 2006 році (диплом магістра з відзнакою) за спеціальністю «Соціальна робота», кваліфікація – «магістр соціальної роботи».

Пройшов курс «Психіатрична пропедевтика» при НМАПО ім. П.Л. Шупика у 2010 році. Пройшов курси підвищення кваліфікації (180 годин) для практичних психологів та соціальних працівників при Українському НМЦ практичної психології і соціальної роботи у 2010-2011 році (сертифікат державного зразка СП №1540677).

Член Української спілки психотерапевтів (УСП) з 2011 року. Закінчив освітній проект “Пропедевтика психіатрії” у 2013 році (сертифікат УСП, 156 годин). Закінчив освітню програму з позитивної психотерапії при Українській спілці психотерапевтів та Українському інституті позитивної психотерапії у 2015 році.

Закінчив аспірантуру за спеціальністю 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Тема дисертації: «Соціально-психологічні чинники формування професійної спрямованості майбутніх економістів».

Досвід роботи в сфері психології, психотерапії та тренінгової діяльності складає 11 років. Є експертом-консультантом у галузі психології та психотерапії для низки ЗМІ.

Активний учасник більш ніж 40 науково-практичних конференцій (у т.ч. міжнародних); член оргкомітетів і керівник профільних секцій двох Всеукраїнських науково-практичних конференцій.

Викладає дисципліни

1. Культура ділового спілкування
2. Практикум з соціальної роботи
3. Соціальний бізнес
4. Прикладні технології соціальної роботи
5. Теорія і практика психологічного тренінгу

Галузь наукових інтересів

1. Психологія професій
2. Психологічне консультування
3. Психотерапія
4. Ораторська майстерність
5. Техніка мовлення
6. Соціальна психологія
7. Теорія і практика тренінгової діяльності
8. Наукова робота зі студентами
9. Сучасні дистанційні форми навчальної взаємодії

Професійні інтереси

  1. Практична психологія
  2. Психіатрична пропедевтика
  3. Позитивна психотерапія

Перелік основних наукових праць

1. К проблеме актуальности исследования влияния социально-психологических факторов на динамику профессиональной направленности личности // Личность в межкультурном пространстве: Материалы V Международной конференции. – М.: РУДН, 2010. – С. 420-426.

2. Соціально-психологічні особливості оцінювання мотивації навчальної діяльності як компонента професійної спрямованості студентів // Сборник научных трудов SWorld. Материалы международной научно-практической конференции «Современные направления теоретических и прикладных исследований 2012». Режим доступу: http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/pedagogy-psychology-and-sociology-112/social-law-and-special-educational-psychology-112/12086-112-901

3. Майстерність публічного виступу. Способи комунікативного впливу педагога на учнів / Педагогічна риторика: збірник тренінгів. Навчальний посібник (3,75 д.а., надано гриф МОН, КНЕУ, 2013)

4. Основи емоційної саморегуляції в процесі спілкування / Психологія спілкування: збірник тренінгів : Навчальний посібник (2 д.а., надано гриф МОН, КНЕУ, 2013)

5. Формування професійної спрямованості особистості студентів економічного університету / Організація навчального процесу в умовах інноваційного розвитку економічного університету. Науково-практичне видання (0,5 д.а., КНЕУ, 2013)

6. Соціально-психологічні механізми впливу в процесі спілкування. Стилі спілкування. Психологія ділових переговорів / Психологія спілкування. Навчальний посібник (1,5 д.а., КНЕУ, 2013)

7. Майстерність публічного виступу. Способи комунікативного впливу педагога на учнів. / Педагогічна риторика: збірник тренінгів : Навчальний посібник (3,75 д.а. авторські, надано гриф МОН, 2016)

8. Основи емоційної саморегуляції в процесі спілкування / Психологія спілкування: збірник тренінгів : Навчальний посібник; за ред. Л. О. Савенкової. – К.: КНЕУ, 2014. – 187 с. (2 д.а. авторські, надано гриф МОН)