Майборода Олена Вікторівна

Кафедра соціальної роботи і педагогіки

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Досвід роботи: 40 років

Біографія

Народилася 10 серпня 1959 року у м. Миколаєві.

У 1977 році закінчила із золотою медаллю середню школу.

У 1981 році закінчила Миколаївський педагогічний інститут.

З 1982 року працювала в лабораторії обчислювальної техніки Миколаївського педагогічного інституту на посаді молодшого наукового співробітника.

З квітня 1985 по вересень 1999 року – викладач Київського педагогічного коледжу. З 1999 року працювала в Українському гуманітарному інституті на посадах завідувача кафедри вищої математики та інформатики, декана економічного факультету, а з 2003 року – на посаді проректора з науково-педагогічної роботи.

Відомості про захист дисертацій

Дисертацію на здобуття вченого звання кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти на тему «Становлення і розвиток комп’ютерної освіти студентів педагогічних коледжів України» захистила 1 листопада 2002 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.455.01 в Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти АПН України.

Викладає дисципліни

1. Інформаційні технології в галузі
2. Дидактика вищої школи
3. Інтернет-ресурси у соціальній роботі

Галузь наукових інтересів

  1. Інформаційні технології навчання
  2. Сучасні інформаційні технології
  3. Електронне навчання