Питлюк-Смеречинська Олександра Дмитрівна

Кафедра психології

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Вчене звання: доцент

Досвід роботи: 11 років

Біографія

Питлюк-Смеречинська Олександра Дмитрівна народилася 31 жовтня 1976 року.

Закінчила Чернівецький державний університет імені Ю. Федьковича у 1999 році, вчитель початкових класів, практичний психолог у закладах освіти.

Кандидат психологічних наук з 2005 року. Дисертацію на тему “Особистісні зміни в умовах позбавлення волі” захистила 5 квітня 2005 року у спеціалізованій раді К26.453.02 Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (диплом ДК №030053).

Основні етапи педагогічної діяльності у вищих закладах освіти Ш-ІV рівня акредитації:

– 01.09.2005 р. – 31.09.2006 р. – ст. викладач кафедри психології Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»;

– 01.09.2006 по теперішній час – доцент кафедри психології Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».

Веде основні навчальні курси

 1. Проблеми мотивації поведінки та діяльності людини
 2. Психологія реклами
 3. Психологія сім’ї
 4. Психологія особистості
 5. Сучасні проблеми психології особистості
 6. Психологія залежностей
 7. Психологія сексуальності
 8. Юридична психологія

З основних навчальних курсів, з метою забезпечення навчального процесу, опубліковано:

 • Психологія сексуальності [електронний ресурс] : навчальний посібник. – К: Університет «Україна», 2010. – 80 с.;
 • Психологія сексуальності : навчально-методичний посібник для викладачів та студентів. – К.: Університет «Україна», 2014. – 201 с.

Керує на кафедрі дпломними проектами, педагогічною практикою студентів, є членом державної екзаменаційної комісії та на високому методичному рівні веде семінарські та практичні заняття.

Основні праці:

1. Психокорекція особистісних диспозицій відхильної поведінки засобами психотренінгу / О. Д. Питлюк-Смеречинська // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами : збірнк наукових праць / Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». – К., 2007. – Вип. 3(5). – С. 63-71.

2. Особливості формування емоційної культури дитини під впливом сімейного середовища / О. Д. Питлюк-Смеречинська // Освіта регіону. – №5. – 2011. – К.: Університет «Україна». – С. 131-134.

3. Сексуальна орієнтація як складова ідентичності жінок / О. Д. Питлюк-Смеречинська // Проблеми загальної та педагогічної психології : Зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАН України / За ред. С. Д. Максименка. – Т. ХІV. – част. 5. – К., 2012. – С. 132-140.

4. Психологічні особливості професійного становлення майбутніх фахівців в інтегрованому освітньому середовищі / О. Д. Питлюк-Смеречинська // Актуальні проблеми навч. та вихов. людей з особл. потребами : [зб. наук. пр.]. – К.: Унів-т «Україна», 2013. – №10(12). – С. 223-238.

5. Психологічні особливості формування статевої ідентичності у підлітковому віці / О. Д. Питлюк-Смеречинська // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / за ред. С. Д. Максименка, Н. О. Євдокимової. – Т. 2. – Вип. 11. – Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2013. – (Серія «Психологічні науки»). – С. 233-237.

Брала участь у науково-практичних конференціях, у тому числі:

 • Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі», м. Київ (2006-2013 рр.);
 • Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні проблеми молоді в українському суспільстві”, м. Київ, 2008 р.;
 • Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми навчання та виховання молоді з особливими потребами», м. Азербайджан, 5-7 грудня 2008 р.;
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Мистецька освіта України: історія, сьогодення, поступ», м. Київ, 2009 р.;
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Особистість у просторі виховних проектів», м. Київ, 2012 р.

СПИСОК
наукових та навчально-методичних праць

Назва Характер роботи Вихідні дані Обсяг стор. Співавтори
І. До захисту кандидатської дисертації
1 Важковиховуваність та її прояви у молодших школярів і підлітків стаття Педагогіка та психологія: [науковий вісник Чернівецького університету]. – Чернівці. – 1999. – вип. 47. – С. 94-100. 7 Мармазинська П.Є.
2 Попередження відхилень в поведінці дітей і підлітків у сімейному середовищі стаття Матеріали студентської конференції ЧДУ. Чернівці. – 1999. – Книга 1 / гуманітарні науки. – С. 152-155 4
3 Психологічні чинники важковиховуваності та її прояви у молодшому шкільному та підлітковому віці стаття Психологія: [збірник наукових праць]. – К. – 2000. – вип. 11. – С. 174-181. (фахове видання). 8
4 Врахування акцентуації характеру важковиховуваних підліткі у процесі вчинення їх протиправнх дій стаття Психологія: [збірник наукових праць]. – К. – 2001. – вип. 12. С. 173-180. (фахове видання). 8
5 Особливості взаємозв’язку сімейного середовища та правопорушної поведінки стаття Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С.Костюка Національної АПН України / За ред. С.Д. Максименка. – Т.ІІІ. – част.3. – К., 2001. – С. 164-168. (фахове видання). 5
6 Особливості ціннісної сфер злочинців в умовах пенітенціарного впливу стаття Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С. Костюка Національної АПН України / За ред. С. Д. Максименка. – Т.V. – част.7. – К., 2003. – С.121-124. (фахове видання). 4
7 Особистісна динаміка та репрезентація у свідомості переживання реалізованості у процесі адаптації в умовах позбавлення волі стаття Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С.Костюка Національної АПН України / За ред. С.Д. Максименка. – Т.VІ. – част.5. – К., 2004. – С.261-269. (фахове видання) 9
ІІ. Після захисту кандидатської дисертації
8 Психокорекція особистісних диспозицій відхильної поведінки засобами психотренінгу стаття Актуальні проблеми навч. та вихов. людей з особл. потребами: [зб. наук. пр.]. – К.: Унів-т «Україна», 2007. – №3(5). – С. 63-71. (фахове видання). 8
9 Психологічні особливості процесу адаптації молоді з особливими потребами в умовах студентського колективу тези Актуальні проблеми навчння та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі: [тези доповідей VII міжнародної науково-практичної конференції]. – К.: Унів-т «Україна», 2007. – С. 234-235. 2
10 Психологічна характеристика змін особистісного та соціального розвитку студента тези Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі: [тези доповідей VIII міжнародної науково-практичної конференції]. – К.: Унів-т «Україна», 2007. – С. 274-276. 2
11 Статева соціалізація як передумова культурного розвитку особистості стаття Культура в сучасному українському суспільстві: стан проблеми: [матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції]. – К.: Видавн. Центр «КНУКіМ», 2008. – С. 92-94. 3
12 Психологічні особливості адаптації першокурсників до навчання у ВНЗ тези Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі: [тези доповідей ІХ міжнародної науково-практичної конференції]. – К.: Унів-т «Україна», 2008. – С. 216-218. 2
13 Психологічні особливості процесу адаптації студентів до навчання у вищих навчальних закладах мистецького спрямування стаття Скрижалі. Декоративне мистецтво і дизайн: науково-мистецькі студії/ Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука / ред. кол: Чобітько М.Г. (голова), Міщенко І.І. та ін. – Вип.1. – Київ-Чернівці: Видавничий дім «Родовід», 2009. – С. 172-174. 4
14 Особливості формування емоційної культури дитини під впливом сімейного середовища стаття Освіта регіону. – №5, 2011. – К.: Університет «Україна». – С. 131-134. (фахове видання) 4
15 Вплив сімейної взаємодії на психічне здоров’я дитини тези Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі: [тези доповідей ХІ міжнародної науково-практичної конференції]. – К.: Унів-т «Україна», 2011. – С. 212-214. 2
16 Сексуальна орієнтація як складова ідентичності жінок стаття Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С. Костюка Національної АПН України / За ред. С.Д. Максименка. – Т.ХІV. – част.5. – К., 2012. – С. 132-140. (фахове видання) 8
17 Психологічні особливості професійного становлення майбутніх фахівців в інтегрованому освітньому середовищі стаття Актуальні проблеми навч. та вихов. людей з особл. потребами: [зб. наук. пр.]. – К.: Унів-т «Україна», 2013. – №10(12). – С.223 -238. (фахове видання). 15
18 Психологічні особливості формування статевої ідентичності у підлітковому віці стаття Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського: збірник наукових праць / за ред. С.Д. Максименка, Н.О. Євдокимової. – Т. 2. – Вип. 11. – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2013. – (Серія «Психологічні науки»). – С. 233-237. (фахове видання) 5
19 Студентське самоврядування у вищих навчальних закладах як складова навчально-виховного процесу вищої школи стаття Витоки педагогічної майстерності: [зб. наук. пр.]. – Полтава: Національний пед. Університет ім. В.Г. Короленка, 2014. – Випуск №10(12). (Серія «Педагогічні науки») С.215 -221. (фахове видання 7
20 Ефективність психотерапії у роботі зі студентами з особливими потребами тези Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі: [тези доповідей ХV міжнародної науково-практичної конференції]. – К.: Унів-т «Україна», 2014. – С. 215-217. 3
21 Системній підхід до проблеми творчого саморозвитку особистості школяра стаття Науковий вісник Чернівецького університету. – Вип. 689. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Чернівецький нац. у-т, 2014. – С.186-190. (фахове видання). 5
22 Психолого-педагогічні особливості впливу живопису на процеси самовираження особистості стаття Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв [зб. наук. пр.]. – Харків: ХДАДМ, 2015. – Випуск №3, (Серія «Мистецтвознавство») С. 83 – 88. (фахове видання) 14 Скаканді Ю.Ю.
23 Особливості формування механізмів психологічної залежності від комп`ютерних ігор стаття Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – 2016. – С. 406–414. (фахове видання) 9
24 Роль емоційного інтелекту в структурі «Я-концепції» особистості стаття Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – 2016. – С.316-323. (фахове видання) 8
ІІІ. Навчально-методичні праці
25 Психологія сексуальності [електронний ресурс] навчальний посібник К: Університет «Україна», 2010. – 80 с. 80
26 Психологія сексуальності навчально-методичний посібник К.: Університет «Україна», 2014. – 217 с. 217