Цукур Ольга Григорівна

Кафедра соціальної роботи і педагогіки

Посада: старший викладач

Досвід роботи: 13 років

Біографія

Народилася 31 грудня 1980 року.

Відомості про освіту

Закінчила Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова за спеціальністю «Соціальна педагогіка, психологія» (диплом спеціаліста з відзнакою). Отримала кваліфікацію «соціальний педагог і практичний психолог».

Відомості про захист дисертацій

Закінчила аспірантуру (спеціальність 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи) Інституту соціальної та політичної психології НАПН України. Тема дисертації: “Особливості конструювання православної ідентичності у релігійному досвіді особистості”.

Викладає дисципліни

1. Конфесійна підтримка в соціальній роботі
2. Психологія соціальної роботи
3. Деонтологія
4. Соціальне посередництво у соціальній роботі
5.Соціальна робота з групами клієнтів

Галузь наукових інтересів

  1. Психологія соціальної роботи
  2. Якісні методи наукового дослідження
  3. Особливості конструювання православної ідентичності у релігійному досвіді особистості

 

З 2013 року бере участь у фундаментальному дослідженні “Соціальні діалоги у вимірах когнітивного спілкування”, метою якого є створення моделей та розкриття міждисциплінарних механізмів функціонування соціальних діалогів у вимірах когнітивного спілкування на засадах сучасного психологічного знання.

Основні публікації

1. Цукур О. Г. Проповідницький дискурс: підходи до визначення поняття / О. Г. Цукур // Збірник наукових статей Київського міжнародного університету і Інституту соціальної та політичної психології НАПН України. Серія «Психологічні науки: проблеми і здобутки». Випуск 5. – К.: КиМУ, 2014. – С. 277-292.

2. Цукур О. Г. Довіра як складова віри у релігійному досвіді особистості / О. Г. Цукур // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. – 2014. – С. 193-196.

3. Цукур О.Г. Пізнавальні операції у процесі комунікативної взаємодії в православному дискурсі / О. Г. Цукур // Матеріали XІ Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність»: тези доповідей: в 2-х ч.; ч.1. – К.: Університет «Україна», 2014. – С. 221-223.

4. Цукур О.Г. Ресурси критичного дискурс-аналізу як методу дослідження інституційних основ православної ідентичності / О. Г. Цукур // Наукові студії із соціальної та політичної психології. – 2015. – С. 292-301.

5. Цукур О.Г. Конструювання релігійного переживання: сакралізована інтерпретація повсякденності / О. Г. Цукур // Психологічні перспективи. Міжнародний науковий рецензований періодичний журнал. – 2015. – №1. – С. 131-140.

6. Цукур О.Г. Застосування контент-аналізу для текстуальних конструювань православної ідентичності / О. Г. Цукур // Збірник наукових праць «Проблеми політичної психології» Асоціація політичних психологів України, Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. – К.: Міленіум, 2016. – С. 83-92

7. Цукур О.Г. Соціальна робота з різними групами клієнтів [Навчальна програма з методичними рекомендаціями] / О. Г. Цукур. – К.: Ін-т соц. та політ. психології НАПН України, 2016. – 52 с.