Поджинська Ольга Олегівна

Кафедра психології

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Вчене звання:

Досвід роботи: 7 років

Біографія

Відомості про вищу освіту

“Кам’янець-Подільський національний університет.

Напрям підготовки: Психологія.

Кваліфікація бакалавр психології.

Диплом ХМ № 35294863 від 11 липня 2008 р.

 

 

Кам’янець-Подільський національний університет.

Спеціальність: Психологія.

Кваліфікація: Психолог.

Диплом ХМ № 37292611 від 3 липня 2009 р.

 

Кам’янець-Подільський національний університет.

Спеціальність: Психологія.

Кваліфікація: Психолог. Викладач психології ВНЗ

Диплом ХМ № 39735857 від 9 липня 2010 р.

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

“Кандидат психологічних наук (19.00.07 – вікова та педагогічна психологія), Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України (ДК № 029758 від 30 червня 2015 р.). МОН України

Тема дисертації: «Психологічні особливості становлення у студентів ціннісного компоненту особистісної ідентичності».

Відомості про підвищення професійної кваліфікації

 1. Всеукраїнський тренінг-марафон підготовки практичних психологів «Зимова школа психології», 2018 р. (52 год.)
 2. Школа Арт терапії Олени Тараріної , 2019 р. (44 год.)
 3. Базовий курс позитивної та транскультуральної психотерапії Олени Давиденко, 2019 р. (64 год.)

2019 р. HR спеціаліст в IT продуктовій компанії

Викладає дисципліни:

 1. Психологія праці
 2. Основи роботи психолога з персоналом
 3. Юридична психологія
 4. Психологія управління
 5. Психологія професіоналізму

Сфера наукових інтересів

Психологія управління та праці

Основні наукові праці

 1. Podzhynska О.О. The main factors in the formation of personal identity in youthful age / О.О. Podzhynska // Актуальні питання сучасних педагогічних та психологічних наук : Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції. м. Одеса, 2022.
 2. Zlivkov V.L., Podzhynska О.О. The role of school in adolescents’ identity development / V.L.Zlivkov, О.О .Podzhynska // «Nauka I Educacja W Warunkach Zmian Cyjnych». Warszawa, 2021. P. 76-79
 3. Поджинська О. О. Розвиток позитивної ідентичності студентів 2-х курсів/ О. О. Поджинська // Особистість у просторі культури : матеріали V Севастополь-ського Міжнар. наук.-практ. симп. Севастополь : Рібест, 2018. С. 146–148.
 4. Podzhynska О.О. Individual and typological features of the value and sense sphere in student age / О.О. Podzhynska // Республиканская научно-практическая онлайн-конференция «Иностранный язык в профессиональной коммуникации: культура, психология, образование», 24 мая 2022 г.
 5. Поджинська О. О. Життєві цінності як складова особистісного становлення студентської молоді / О. О. Поджинська // Горизонты образования Психология. Педагогика. 2013. № 1 (37). С. 46–51.
 6. Поджинська О. О. О некоторых аспектах применения методики Дж. Марсиа при исследовании личностной идентичности / О. О. Поджинська // Оралдын Гылым Жариысы : науч.-теорет. и практ. журн. Сер.: Педагогические науки. Психология и социология. Музыка и жизнь. Уральськ, 2013. № 5 (53). С. 49–55.
 7. Cui Jizhou, Podzhynska О.О. Psychological and Pedagogical directions and measures to increase the psycho-emotional stability of the individual / Cui Jizhou, О.О .Podzhynska // «Трансформаційні процеси соціально-гуманітарної сфери сучасної України в умовах війни: виклики, проблеми та перспективи». Тернопіль, 2022. С. 121-122.
 8. Zhu Jiale, Podzhynska О.О. Psychological prevention and correction of delinquency/ Zhu Jiale,  О.О .Podzhynska // «Трансформаційні процеси соціально-гуманітарної сфери сучасної України в умовах війни: виклики, проблеми та перспективи». Тернопіль, 2022. С. 123-125.
 9. Podzhynska О.О. Tolerance as a value basis for the professional activity of a psychologist / О.О. Podzhynska //International scientific and practical conference  «COMMUNICATION AS A FACTOR OF TRANSPARENCY OF SOCIAL INTERACTION». Ternopil, 2022