Кириленко Валентина Граціянівна

Кафедра соціальної роботи і педагогіки

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Досвід роботи: 13 років у вищій школі

Відомості про вищу освіту

У 1998 році закінчила Київський міжрегіональний інститут удосконалення вчителів імені Бориса Грінченка за спеціальністю «Соціальна педагогіка» (диплом із відзнакою ЛА № 000488). У 2002 році закінчила Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти Академії педагогічних наук України за спеціальністю «Психологія» (диплом КВ №21000146).

Сертифікати та свідоцтва видані:

– Українським науково-методичним центром практичної психології та соціальної роботи та Центральним інститутом післядипломної освіти, модулі «Теорія і практика психологічного сімейного консультування», «Психолого-педагогічна та соціальна підтримка дітей з особливими потребами;

– Державним інститутом проблем сім’ї та молоді, програма підготовки консультантів телефонної лінії довіри;

– Національною асамблеєю інвалідів України, програми «Сприяння інтеграційній політиці та послугам для людей з інвалідністю в Україні»; «Якісний догляд за особами з ушкодженням хребта та спинного мозку в гострий період травми»;

– Міжуніверситетським центром консультативної психології проф. О.Ф. Бондаренка;

– учасника Міжнародного конгресу «Психотерапия, практическая и консультативная психология: сплетенье судеб».

Відомості про захист дисертацій

Кандидат психологічних наук з 2008 року. Дисертацію на тему “Особливості розумового розвитку молодших школярів залежно від мотивації учіння” захистила 3 липня 2008 р. у спеціалізованій раді К26.453.02 Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія (диплом ДК №049288).

Основні етапи педагогічної діяльності у вищих закладах освіти III-IV рівня акредитації

09.09.2003 р. – 31.08.2006 р. – викладач кафедри соціальної роботи Університету «Україна»;

04.09.2006 р. – 26. 08.2010 р. – ст. викладач кафедри педагогіки Київського національного лінгвістичного університету;

01.09.2010 р. по теперішній час – доцент кафедри соціальної роботи Університету «Україна».

Нагороди і відзнаки

Нагороджена грамотами та дипломами Головного управляння освіти м. Києва, Українським науково-методичним центром практичної психології та соціальної роботи , Державним інститутом проблем сім’ї та молоді, адміністраціями Центру спеціалізованих соціальних служб для молоді Оболонського району м. Києва, управлінням освіти в Оболонській районній у місті Києві державної адміністрації, керівництвом Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».

Викладає дисципліни

  1. Психологія і соціологія інвалідності
  2. Спеціальна педагогіка і спеціальна психологія
  3. Основи інклюзивної освіти
  4. Соціально-педагогічна робота з дітьми з інвалідністю
  5. Консультування в соціальній роботі
  6. Стратегії викладання в інклюзивному закладі освіти
  7. Соціологія і психологія дитинства
  8. Розвивально-корекційна робота з дітьми
  9. Реабілітаційна психологія

Галузь наукових інтересів

1. Психологія аномального розвитку особистості
2. Корекція особистісного розвитку
3. Проблема самодетермінованої поведінки особистості

Учасник міжнародних конференцій «Social Welfare: interdisciplinary approach» (Шяуляй, Літва), «Актуальні проблеми практичної психології» (Херсон, Україна).

Основні наукові праці

1. Проблеми адаптації школярів до навчання при зміні соціального середовища / Теоретичні питання культури, освіти та виховання /збірн. наук. праць, вип. 39. – К.: КНЛУ, 2009. – С. 125-127. (фахове видання).

2. Формування художньо-естетичної культури старшокласників на уроках української та зарубіжної літератури і в позаурочний час / Наукові записки: педагогічні, психологічні науки та соціальна робота /за заг. ред. В. С. Брюховецького. – К.: НаУКМА, 2009. т. 97. – С. 31-36 (фахове видання).

3. Психолого-педагогічні умови подолання і попередження агресивності молодших школярів / Актуальні проблеми практичної психології : Збірник наукових праць. Частина 1. – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2010. – С.186-189 (фахове видання).

4. Методичні рекомендації з психології формування мотивації учіння та підвищення розумового розвитку молодших школярів. – К.: КНЛУ, 2010. – 88 с.

5. Основи корекційної педагогіки в кредитно-модульній системі : Навч. посібник. – К., Освіта України, 2011. – 290 с.

6. Проблема агресії молодших школярів на сучасному етапі в теорії та практиці cоціальної роботи // Освіта регіону, № 5, 2011. – С. 135-140 (фахове видання).

7. Особливості соціально-педагогічної роботи в навчальних закладах із агресивними школярами / Актуальні проблеми навчання та виховання людей із особливими потребами : Збірник наукових праць. – К.: Університет «Україна», 2011. – С. 201-207 (фахове видання).

8. Психолого-педагогічні умови подолання і попередження агресивності молодших школярів // Актуальні проблеми практичної психології. Збірник наукових праць. Частина 1. – Херсон, ПП Вишемирський В.С., 2012. – С. 186-189.

9. Особливості соціально-педагогічної роботи в навчальних закладах // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: збірник наукових праць. – К.: Університет «Україна». – 2013. – №9(11). – С. 201-208.

10. Проблема переживання відчуття самотності у підлітковому віці // Освіта регіону: Психологія, політологія, комунікації. – К., 2015.

11. Основи дефектології : Навч-посіб. і рекомендації з вивчення дисципліни для студентів КНЛУ спеціальності «Психологія». – К.: Вид-во «Гарант СВ», 2015.

Перелік наукових праць

№ з/п Назва Характер роботи Вихідні дані Обсяг стор. Співавтори
1 Проблема переживання відчуття самотності у підлітковому віці стаття Освіта регіону. – 2015. – №1. – К., С. 82-90. (фаховевидання) 12 Хасанова Т.
2 Peculiarities of Social and Labor Rehabilitation of Women Bringing Up Sickly Children and Children with Disabilities стаття Development Prospects of the System of Vocational Rehabilitation of People with Disabilities. Experience of Lithuania and Ukraine, Šiauliai, 2015. – рр. 141-151. 10
3 Social and Psychological Support for Children with Chronic Illnesses and Disabilities in Terms of Out-of-school Educational Institutions in Ukraine стаття International Forum for Education / Early Support for a Child with a Disability in the Polish and International Perspective, 2015, No. 8. – рр. 197-210. 13
Навчальні посібники, методичні рекомендації
4 Методичні матеріали та рекомендації до дисципліни «Соціальна робота в громаді» [для студентів і слухачів Відкритої вищої школи політичного лідера Університету «Україна»] метод. реком. К.: Університет ”Україна”, 2011. – 116 с. 116
5 Психологія метод посібн. К.: КНЛУ, 2013. 77 Лопушанська Н.К
6 Основи дефектології : навчальний посібник і рекомендації з вивчення дисципліни для студентів КНЛУ спеціальності «Психологія» навчальний посібник К.: Вид-во «Гарант СВ», 2015. 164
Участь у конференціях, міжнародних симпозіумах, семінарах
7 Міжнародний конгрес «Психотерапія. Практична і консультативна психологія: сплетіння долей» Київ, жовтень 2012.
8 Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі : тези доповідей Дванадцятої міжнародної наук.-практ. конф. К.: Університет ”Україна”, листопад, 2012.
9 Всеукраїнський науково-практичний семінар «Роль психології та соціології у розвитку системи вищої освіти» м. Ірпінь, 29 листопада 2012.
10. Україна і світ: діалог мов та культур // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції тези К.: Вид. центр КНЛУ, 3-5 квітня 2013 р. – С. 597-599 3
11 Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації конвенції ООН про права інвалідів: тези доповідей Чотирнадцятої міжнародної наук.-практ. конф. К.: Університет «Україна», 20-21 листопада 2014 р. – С. 192-194 3 Шерстньова С.С.
12 Психолого-педагогічні технології самодетермінації професійного становлення особистості ІХ міжнародна науково-практична конференція «Духовність у становленні та розвитку особистості», м. Чернівці, 14-15 травня 2015 р.
13 Характеристика основних складових професійної компетенції студентів спеціальностей «Соціальна робота» та «Психологія» тези Україна і світ: діалог мов та культур // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 1-3 квітня 2015 р. – К.: Вид. центр КНЛУ. 2
14 До питання самодетермінації особистісного розвитку Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації конвенції ООН про права інвалідів: Чотирнадцята міжнародна наук.-практ. конф., Київ, 18-19 листопада 2015 р. – К.: Університет «Україна», С. 118-120 4
15 Особливості соціально-трудової та психологічної реабілітації жінок, які виховують часто хворіючих дітей та дітей з інвалідністю Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації конвенції ООН про права інвалідів: Чотирнадцята міжнародна наук.-практ. конф., Київ, 18-19 листопада 2015 р. – К.: Університет «Україна», С. 120-123 4
16 Визначення особливостей психічного розвитку дітей дошкільного віку з розладами аутичного спектру Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації конвенції ООН про права інвалідів: Чотирнадцята міжнародна наук.-практ. конф., Київ, 18-19 листопада 2015 р. – К.: Університет «Україна», С. 155-157 3 Тетерська Я.
17 Теоретичне обгрунтування впливу учбової прокрастинації та відчуття самотності на професійне та особисте самовизначення сучасної молоді Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації конвенції ООН про права інвалідів: Чотирнадцята міжнародна наук.-практ. конф., Київ, Університет «Україна», 18-19 листопада 2015 р. – К.: Університет «Україна», С. 162-164. 3 Хасанова Т.
18 Social and Psychological Support for Children who are Often Ill, Children and Children with disabilities in Terms of After-school Educational Institution Міжнародна конференція «Помощь в развитии ребенка-инвалида и детей «группы риска» в польской и международной перспективе», г. Зелена-Гура, 21-22 вересня 2016 р.